a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Opleidingen en cursussen

Dossiernr:

2021/00317

Datum:

17-08-2021

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Opleidingen en cursussen

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op https://eindsprint.nl/. Daarin staat onder meer: “Slagingsgarantie: 100% geld terug”.   

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klagers dochter volgde examentraining voor het vak VWO wiskunde B. Vervolgens kreeg zij een 4.7 voor dit vak. Eindsprint was echter niet bereid om tot restitutie over te gaan. Naar de mening van klager wekt de bestreden uiting het vertrouwen dat men voor het vak van de training zal slagen.

Omdat klagers dochter nog eenmaal het vak Nederlands kan herkansen (waarvoor zij geen training volgde) en dat cijfer kan opkrikken, stelt Eindsprint dat je gezakt moet zijn voor het hele VWO-jaar en niet voor het vak waarvoor je training hebt gevolgd, voordat men tot restitutie overgaat.  

Klager, die de training ontoereikend vindt, denkt dat de bestreden uiting duidelijker zou kunnen zijn.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.   

In de algemene voorwaarden en (groot) op de website staat:

“Slagingsgarantie: 100% geld terug

Als je bij ons een training hebt gevolgd, vervolgens voor dat vak een onvoldoende haalt op je eindexamen en daardoor gezakt bent, krijg je al je lesgeld terug”.
Klager vindt dat in het geval van zijn dochter wordt voldaan aan de voorwaarden, omdat zij “gezakt” is voor het vak wiskunde. Je kunt echter niet zakken of slagen voor een vak. Je zakt of slaagt voor het eindexamen. Zakken is een voorwaarde voor de garantie. Als een leerling geslaagd is, heeft Eindsprint haar doel bereikt, ook als voor het gevolgde vak geen voldoende werd behaald.
Eindsprint verwijst naar de in haar e-mail van 14 juli 2021 opgenomen foto’s 1 tot en met 4 van de website en licht deze toe.
Klager verwijst in zijn klacht naar een samenvatting van de slagingsgarantie die bovenin beeld is weergegeven (foto 2). Daarin zijn niet alle voorwaarden volledig uitgeschreven, aldus Eindsprint. Naast de hierboven aangehaalde tekst (foto 1) zijn de voorwaarden uitgebreider te vinden bij veelgestelde vragen (foto 3) en in de algemene voorwaarden (foto 4).
Eindsprint stort het geld van de deelnemers die gebruik maken van de garantie binnen enkele dagen terug. Klager baseert zijn klacht enkel op de inhoud van foto 2. Als de Commissie verbeterpunten voor Eindsprint heeft, dan zal zij de uiting aanpassen.
 

Het oordeel van de voorzitter 

Klager vindt dat de bestreden uiting niet voldoende duidelijk is, in die zin dat hij begrepen heeft dat Eindsprint “100% geld terug” betaalt, indien een onvoldoende wordt behaald voor het examenvak waarin examentraining is gevolgd, terwijl in werkelijkheid alleen retournering plaatsvindt, in geval van zakken voor “het hele VWO-jaar”. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.  

Klager maakt bezwaar tegen de mededeling “Slagingsgarantie: 100% geld terug” op de website   

https://eindsprint.nl/. Deze mededeling moet worden gezien in de context van de overige tekst op de website. Daar staat, naar Eindsprint in het verweer voldoende aannemelijk heeft gemaakt, de volgende uitleg van de Slagingsgarantie:

“Slagingsgarantie: 100% geld terug

Als je bij ons een training hebt gevolgd, vervolgens voor dat vak een onvoldoende haalt op je eindexamen en daardoor gezakt bent, krijg je al je lesgeld terug”. Uit deze toelichting zal de gemiddelde consument begrijpen dat men alleen een beroep kan doen op de slagingsgarantie als de eindexamenkandidaat is gezakt voor het eindexamen, als gevolg van het behalen van een onvoldoende voor het vak waarin training is gevolgd, en dus niet reeds, na het behalen van een onvoldoende voor dat vak. Met andere woorden “Slagingsgarantie: 100% geld terug” zal de gemiddelde consument zo begrijpen dat als de leerling een onvoldoende haalt voor het vak waarin hij of zij training heeft gevolgd en toch slaagt voor het VWO-diploma dan geen beroep op de garantie kan worden gedaan. Om deze reden acht de voorzitter de uiting voldoende duidelijk.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter wijst de klacht af.  

 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken