a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Overige (geen passende categorie)

Dossiernr:

2019/00063

Datum:

04-04-2019

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Overige (geen passende categorie)

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager maakt bezwaar tegen het feit dat hij geadresseerde reclame van afzender heeft ontvangen, ondanks dat hij naar eigen zeggen meermalen heeft aangegeven dat hij dat niet wenst. Klager heeft dit na ontvangst van de reclame bij afzender gemeld, waarop afzender hem heeft meegedeeld dat er geen post meer gestuurd zal worden naar zijn huis. Klager heeft bij zijn klacht een e-mailwisseling met afzender overgelegd uit november 2016, over de CJP-pas van zijn dochter. CJP heeft toen aangegeven dat er met betrekking tot een bepaald pasnummer geen e-mail en post meer zal worden verstuurd. Klager heeft tevens een e-mail uit november 2015 overgelegd, waarin hij zijn zoon en dochter aanmeldt voor een CJP, maar daarbij aangeeft dat hij op het e-mailadres van zijn kinderen geen reclame wenst te ontvangen.

 

Het verweer

Het gaat om een welkomstenvelop voor de “MBO Card”. De welkomstenvelop bevat  een gepersonaliseerde A4 met een activatiecode, waarmee de student de Card kan activeren. De school waar de zoon van klager op zit, heeft de MBO Card bij CJP aangevraagd en op verzoek van de school is deze MBO Card naar het huisadres van de student gestuurd. De MBO Card is een initiatief van CJP in samenwerking met Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs en wordt financieel ondersteund door het Ministerie van OCW. Alle scholen in Nederland kunnen de MBO Card voor hun studenten aanvragen.

Dit jaar is de Card ook aangevraagd door de school van de zoon van klager. Het betreft daarbij een opdracht van de MBO-opleiding aan stichting CJP om de MBO Card aan te maken voor klagers zoon. De school levert daarvoor de NAW-gegevens aan. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de productie van de welkomstenvelop en, conform de afspraken met het Ministerie van OCW, daarna vernietigd. Afzender heeft ter onderbouwing van deze afspraken de “Overeenkomst en Algemene Voorwaarden van de MBO Card 2019” overgelegd. De procedure wordt jaarlijks  herhaald. Pas nadat de student de Card heeft geactiveerd, legt CJP een profiel vast. De student kan zich vervolgens aanmelden voor nieuwsbrieven. Als de MBO Card niet meer geldig is, worden alle data vernietigd. Iedere student kan zelf bepalen of hij de Card wil activeren. Als de Card niet geactiveerd wordt, wordt er ook geen post verstuurd.  

 

Het oordeel van de Commissie

Klager maakt bezwaar tegen het toezenden van de brief, ondanks dat hij gebruik heeft gemaakt van zijn recht van verzet.

Het gaat om een brief die geadresseerd is aan de zoon van klager.

In artikel 14 van de Code Brievenbus reclame (CBR) staat:

“Indien een ontvanger schriftelijk heeft medegedeeld geen geadresseerde reclame te willen ontvangen dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat deze wens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van het verzoek, zonder restrictie ingewilligd wordt.”

In artikel 3 van de Code voor het gebruik van postfilter 2015 staat: “Iedere Persoon die geen Reclame via Direct Mail wenst te ontvangen, kan zich daarvoor inschrijven in het Nationaal Postregister (via www.postfilter.nl).”

In het onderhavige geval is de zoon van klager, en niet klager zelf, de ontvanger. De codes voorzien niet direct in een dergelijke situatie. De Commissie merkt hierbij op dat de codes evenmin uitsluiten dat de wettelijk vertegenwoordiger zijn of haar kind kan afmelden. Hiervan is in het onderhavige geval niet gebleken. Klager heeft in 2015 weliswaar aangegeven dat hij geen reclame op de e-mailadressen van zijn kinderen wenst te ontvangen, maar daar gaat de onderhavige klacht niet over.

Bovendien geldt dat de Card is besteld door de school van de zoon van klager. De school heeft de NAW-gegevens aan afzender verstrekt. Van onbevoegdheid of onzorgvuldigheid van de school met betrekking tot het verstrekken van de gegevens aan CJP, met als doel het versturen van de welkomstenvelop voor de MBO-Card, is niet gebleken.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.  

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken