a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Overige (geen passende categorie)

Status:

Dossiernr:

2021/00086

Datum:

22-04-2021

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Overige (geen passende categorie)

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden uiting

Het betreft een paginagrote advertentie van Garage Petersen in het blad “Week in week uit!”.

Daarin staat onder de aanhef:
“Ook veilig zonder slip de WINTER door?” de foto van het -op een bikinislip na- ontblote onderlijf van een vrouw, die aan de touwtjes van haar bikinislip trekt met daaronder de tekst:   
“Koop dan nu winterbanden, voor meer grip en veiligheid, ook bij regen”.
Hieronder staat de foto van een auto en 7 winterbanden in een sneeuwlandschap, met daaronder  logo, naam, adres, telefoonnummer en webadres van adverteerder

 

De klacht

Klaagster vindt de bestreden uiting, die zij als “heel groot” aanduidt, vrouwonvriendelijk.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.
Het staat klaagster vrij zich een mening te vormen over de onderhavige uiting of zich daaraan te storen. Anders dan adverteerder zal de Commissie wel kunnen beoordelen of dat terecht is.
Adverteerder is zich van geen kwaad bewust; er is sprake van een grappige woordspeling die niet over vrouwen gaat, maar over winterbanden. Het is nooit adverteerders intentie geweest om met deze advertentie vrouwen te kwetsen, op welke manier dan ook.
 
 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie vat de klacht op in die zin dat klaagster de bestreden uiting in strijd acht met de goede smaak als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Bij de beantwoording van de vraag of een reclame-uiting in strijd is met dit criterium stelt de Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter daarvan. Met in achtneming van deze terughoudendheid en van de huidige algemene maatschappelijke opvattingen als bedoeld in de toelichting bij artikel 2 NRC, oordeelt zij in het onderhavige geval als volgt.

In de bestreden, paginagrote advertentie in een -naar de Commissie aanneemt- huis-aan-huisblad, wordt men aangespoord om winterbanden te kopen, ten behoeve van “meer grip en veiligheid, ook bij regen”. In dit verband is gebruik gemaakt van een woordspeling met betrekking tot “slip”, namelijk “zonder slip”. Deze woorden zijn verbeeld door een kleurenfoto van het -op een bikinislip na- ontblote onderlijf van een vrouw, van wie het met touwtjes vastgehouden bikinibroekje elk moment naar beneden kan zakken, waardoor zij zonder slip zal zijn. Door deze los van het product staande verwijzing naar een schaars geklede vrouw, die elk moment haar slip kan verliezen, louter ter aanprijzing van autobanden, worden naar de huidige algemene maatschappelijke opvattingen op het gebied van stereotypering en gelijkwaardigheid van man en vrouw de grenzen van het toelaatbare overschreden.

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de uiting in strijd met de goede smaak als bedoeld in artikel 2 NRC. Dat de uiting humoristisch is bedoeld, maakt het oordeel van de Commissie niet anders.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist. 

 

De beslissing

De Commissie acht de uiting in strijd met artikel 2 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken