a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Status:

Dossiernr:

2019/00061

Datum:

25-02-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Buitenreclame

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een zogeheten ‘stoepbord’, waarop staat:
“ACTIE!
3 voor 8.99
Keuze uit het hele Sensodyne assortiment.

KIES & MIX”

Bij de tekst zijn zeven verschillende Sensodyne-producten afgebeeld.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klaagster voelt zich misleid omdat op het stoepbord staat dat de actie geldt voor het “hele Sensodyne assortiment”, maar het Sensodyne-product dat zij had uitgekozen, (Sensodyne Rapid Relief) uitgesloten bleek te zijn van de actie.

 

Het verweer

Het klopt dat de uitzondering niet op het stoepbord was vermeld. Echter in de folder, op de schapkaartjes als ook op ander point of sale-materiaal stond de uitzondering wél. Adverteerder heeft afbeeldingen van de schapkaartjes en de uiting in de folder overgelegd, die behalve de tekst van het stoepbord ook de tekst :”M.u.v. Repair & Protect, Complete Protection, Rapid Relief, ProGlasur en multipakken” bevatten.

Volgens adverteerder was de consument voldoende geïnformeerd over de inhoud van de reclame-uiting, nu de uitzondering wel in de folder, in de etalage en op de schapkaarten stond, en alleen op het stoepbord ontbrak. Volgens adverteerder moet de reclame in haar geheel worden bezien en niet enkel op het stoepbord worden beoordeeld.

 

Het oordeel van de Commissie

Op het stoepbord staat: “Keuze uit het hele Sensodyne assortiment.” Nu er in de uiting geen beperking van het aanbod wordt genoemd, zal de gemiddelde consument verwachten dat het aanbod ook daadwerkelijk voor alle Sensodyne-producten in het assortiment geldt, en geen beperkingen kent. In werkelijkheid bleken verschillende Sensodyne-producten van de actie uitgezonderd te zijn.

Adverteerder stelt zich op het standpunt dat niet alleen naar het stoepbord moet worden gekeken, maar ook naar de andere uitingen in deze actie (in de folder, op de schapkaarten en in de etalage), en dat de consument in dat geval niet misleid is omdat in die andere uitingen wel de beperking op het aanbod vermeld wordt.

Dit verweer kan niet slagen.
Het stoepbord is een op zichzelf staande reclame-uiting en dient daarom als zelfstandige uiting beoordeeld te worden. Daarbij geldt dat het besluit om een winkel in te gaan, zo volgt uit Europese rechtspraak (HvJ EU, zaak C-281/12, 19 december 2013), reeds als een besluit over een transactie wordt beschouwd. De consument kan op basis van het stoepbord besluiten om in de winkel van de Sensodyne-aanbieding gebruik te gaan maken.

Doordat op het stoepbord niet de uitzonderingen vermeld worden, is sprake van het ontbreken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken