a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Status:

Dossiernr:

2019/00487

Datum:

23-09-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting in de Albert Heijn mobiele app.

Linksboven staat:

“1 + 1

 gratis”.

Daaronder zijn twee verschillende pakken Edet toiletpapier afgebeeld, waarbij één pak voor het andere is geplaatst, waardoor de voorzijde van het achterste laatste pak slechts deels zichtbaar is. Rechtsonder het voorste pak staat:

“15.96

  7.98”.

 

Onder de afbeelding staat:

Edet ultra soft en comfort

Toiletpapier 16 rollen

Combineren mogelijk

Bijv. comfort – 2 pakken

vandaag”.

Hierna vervolgt de uiting, voor zover zichtbaar op de bij de klacht overgelegde screenshot”:

“1 + 1 gratis” met daaronder de afbeelding van een pak Edet toilet papier” met daarnaast de vermelding:

“Edet Ultra soft toiletpapier

 4-laags

 16 rollen

 vandaag”

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

De afbeelding en de teksten deden klager geloven dat beide varianten voor € 7,98 in de aanbieding waren. Deze prijs is immers groot bij beide varianten vermeld. Er staat ook ‘combineren mogelijk’ en ‘Bijv.’, alsof  één van meer combinaties wordt genoemd.

Klager wilde de variant ‘ultra soft’ kopen, maar bij de kassa bleek deze niet € 7,98, maar € 11,98 te kosten, eveneens op basis van een 1 + 1 actie, aldus klager.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De bestreden uiting is niet misleidend, om de volgende redenen.

Het gaat om een 1+1 actie uiting in de Albert Heijn mobiele app. Klager heeft een printscreen gemaakt, maar deze printscreen geeft niet de volledige uiting weer. Deze uiting gaat immers verder als men een klein stukje naar beneden scrollt.

In de door klager overgelegde printscreen is duidelijk te zien dat de actie verder wordt toegelicht door middel van een splitsing van de varianten. Nu het niet mogelijk is om deze printscreen “terug te halen” (de actie is immers voorbij), verwijst Albert Heijn als voorbeeld naar een andere (actuele) uiting, die zij als bijlage overlegt  (“Afbeelding A en Afbeelding B”). Deze is als bijlage 2 in kopie aan deze uitspraak gehecht. De layout van voornoemde afbeeldingen is hetzelfde als in de door klager overgelegde printscreen.

ln de printscreen van klager is te zien dat de Comfort variant op de voorgrond staat. De Ultrasoft variant is niet herkenbaar, omdat deze achter de Comfort variant is geplaatst, aldus Albert Heijn.

De Comfort variant is op de voorgrond geplaatst, omdat het prijsvoorbeeld daarop ziet.  In de begeleidende tekst wordt duidelijk gemaakt dat het om een prijsvoorbeeld gaat:  “bijv. comfort-2 pakken”.

In de door verweerder overgelegde afbeeldingen A en B is een uiting te zien die nagenoeg hetzelfde is als de printscreen van klager. In deze afbeeldingen is duidelijk te zien dat de twee varianten toiletpapier een verschillende prijs hebben. De afbeeldingen A en B kunnen niet los van elkaar worden gezien, zij vormen één geheel.

Op de printscreen van klager is de splitsing van de varianten ook (al) zichtbaar. De printscreen van klager en afbeelding A zijn grotendeels hetzelfde. In afbeelding B is te zien hoe de gehele uiting eruit ziet als men een klein stukje naar beneden scrollt op een telefoon of tablet.

Albert Heijn meent dat een gemiddeld oplettende consument de uiting in zijn volledigheid zal interpreteren. De splitsing is immers direct onder de ‘hoofduiting’ geplaatst en in één oogopslag zichtbaar.

 Daarbij benadrukt Albert Heijn dat gebruikers van telefoons/tablets gewend zijn om te scrollen binnen een applicatie. Sterker nog, de gehele besturing van telefoons/tablets is gebaseerd op het scroll-principe. In dit geval is het zelfs zonder scrollen duidelijk dat het prijsvoorbeeld ziet op de Comfort variant.

 

Het oordeel van de Commissie

De klacht komt erop neer dat in de bestreden uiting de indruk wordt gewekt dat in het kader van de actie “1 + 1 gratis” niet alleen de variant Edet comfort, maar ook de variant Edet ultra soft toilet papier voor € 7,98 verkrijgbaar is. Klager acht die indruk onjuist, omdat de variant Edet ultra soft (twee pakken) € 11,98 blijkt te kosten. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

Door de vermelding van:

“15.96

  7.98” vlakbij de afbeelding van twee varianten toiletpapier, kennelijk de daaronder, in vet gedrukte letters genoemde varianten “Edet ultra soft en comfort toiletpapier”, wordt de indruk gewekt dat deze beide varianten (en wel twee pakken daarvan) verkrijgbaar zijn voor € 7,98. Vervolgens staat er:

“Combineren mogelijk

 Bijv. comfort – 2 pakken

 vandaag”, maar deze mededeling neemt bovengenoemde indruk niet, althans niet voldoende weg. Hierdoor wordt niet voldoende duidelijk dat de genoemde prijs van € 7,98 alleen ziet op de variant ‘comfort’, en dat men naar beneden dient te scrollen om kennis te nemen van de prijs van de variant ‘ultra soft’ (€ 11,98). In dit verband overweegt de Commissie dat de tekst:

“Combineren mogelijk

 Bijv… comfort – 2 pakken

 vandaag” verder verwijderd is van de vermelding van de prijs “7,98” dan de vet gedrukte mededeling:

“Edet ultra soft en comfort

 Toiletpapier 16 rollen” en dat men voornoemde tekst (“Combineren … t/m … vandaag”) ook gemakkelijk zou kunnen opvatten in die zin dat hier een voorbeeld wordt gegeven van één van meer combinaties die men voor € 7,98 kan verkrijgen.

Gelet op het bovenstaande acht de Commissie de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de prijs als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken