a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Dossiernr:

2020/00580

Datum:

06-05-2021

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een door klaagster ontvangen e-mail van Rituals, waarin onder meer staat:

“Join us in celebrating one of our favourite limited editions, the Amsterdam Collection. On

Saturday, 5th September, visit us in stores to discover this beautiful limited edition
collection. Because you’re a member, we’ll treat you to an exclusive tote bag and free
foaming shower gel.*”

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.  

In de winkel bleek dat niet alleen members van het onderhavige aanbod gebruik konden maken, maar iedereen die de winkel bezocht, op voorwaarde dat men £45 besteedde. Klaagster vindt de uiting misleidend. Naar haar mening had in de uiting moeten staan dat iedereen die op 5 september een uitgave deed, een geschenk kreeg.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.   

De klacht lijkt te berusten op een misverstand. Klanten kunnen zich bij Rituals inschrijven voor het My Rituals membership programma en daarmee van speciale voordelen profiteren. Bij de introductie van ’the Amsterdam Collection’ kregen Rituals members in de UK op 5 september 2020 bij besteding van een minimum bedrag van £45 een gratis Rituals tas met shower foam.
Anders dan klaagster stelt, gold deze promotie alleen voor Rituals members. Het is juist dat iedereen die de winkel binnenliep ook van de promotie gebruik kon maken, maar deze klanten dienden zich in de winkel eerst in te schrijven voor het My Rituals membership programma en Rituals member te worden. Van misleiding is geen sprake; de promotie gold exclusief voor Rituals members.
Voor zover klaagster de uiting ook misleidend mocht vinden voor wat betreft de minimum besteding van £45, voert Rituals aan dat ook dit klachtonderdeel ongegrond is. De voorwaarde van de minimum besteding van £45 is namelijk duidelijk gecommuniceerd in de disclaimer, die onderdeel is van de bestreden uiting. Verwezen wordt naar de bij het verweer overgelegde volledige versie van de uiting, die als bijlage 2 aan deze uitspraak is gehecht.  
 

Het oordeel van de voorzitter 

De voorzitter vat de klacht in de eerste plaats op in die zin dat klaagster vindt dat in de uiting ten onrechte wordt gesuggereerd dat alleen members in aanmerking komen voor het aanbod “an exclusive tote bag and free foaming shower gel”. De voorzitter acht deze klacht ongegrond en overweegt daartoe het volgende. 
In haar reactie op de klacht heeft Rituals voldoende aannemelijk gemaakt dat dit aanbod alleen geldt voor Rituals members, en wel diegenen die op 5 september 2020 al member waren of zij die op die datum in de winkel een membership afsloten.
Voor zover klaagster bezwaar maakt tegen het feit dat £45 moet worden besteed om van bovenbedoeld aanbod gebruik te maken, overweegt de voorzitter het volgende. Deze voorwaarde is voldoende duidelijk kenbaar gemaakt in de uiting, namelijk via de asterisk achter “shower gel.” en de daaronder gegeven toelichting: “*Only valid on 05 September 2020 with a minimum purchase of £45 online or in stores”.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken