a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Status:

Dossiernr:

2021/00028/I

Datum:

12-08-2021

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website groupon.nl voor zover hierop een aanbieding (‘deal’) stond voor “1x cryolipolyse-behandeling van max. 5 zones naar keuze” door Perfect You. Hierbij was een foto te zien van een vrouw in een groot apparaat dat haar omhult. Verder staat in de uiting onder meer:
“let verliezen door vet bevriezen: cryolipolyse voor maximaal 5 zones naar keuze
Elke zone wordt 20 minuten behandeld.”

 

Samenvatting van de klacht

Klaagster acht de uiting misleidend omdat zij niet de behandeling heeft gekregen die zij heeft gekocht. Klaagster stelt dat adverteerder bij haar slechts één behandelgebied met de cryolipolise 45 min wilde doen en de rest met een heel ander apparaat. Dit is niet waarvoor zij heeft betaald. Ook wordt geen gebruik gemaakt van het apparaat dat in de uiting is te zien. In werkelijkheid gebruikt adverteerder een klein apparaat voor de behandeling, net iets groter dan een hand. Adverteerder verwijst naar “de kleine letters” waar zou staan dat er maar één gebied wordt behandeld. Dit wijkt echter af van de reclame-uiting naar aanleiding waarvan klaagster een voucher heeft gekocht.

 

Samenvatting van het verweer van Perfect You

Klaagster heeft 100% gekregen waarop zij recht heeft. Perfect You doet deze behandeling al tien jaar in meerdere vestigingen. De deal is zeer omschrijvend en voor iedereen duidelijk te begrijpen. Nergens in de uiting staat dat men in een apparaat stapt. Het apparaat dat voor de behandeling wordt gebruikt, is 1.5 meter hoog, 80 cm breed en 80 cm diep. Dit past, anders dan klaagster stelt, niet in een hand. Perfect You stelt dat de behandeling 241 reviews heeft gehad met een score van 4,5 op 5 sterren. Dit betekent dat bijna iedereen 100% tevreden is over de behandeling en dus heeft gekregen waarvoor is betaald. Klaagster heeft onvoldoende aan haar onderzoeksplicht voldaan. Zij heeft bovendien de behandeling volledig ondergaan zonder daarover op dat moment te klagen bij de behandelaar. Enkele weken later heeft zij zelfs een tweede behandeling ondergaan. Opnieuw heeft zij zonder klacht de volledige behandeling ondergaan. Het zou op grond van het voorgaande heel erg kort door de bocht zijn om klaagster gelijk te geven.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Klaagster maakt in de eerste plaats bezwaar tegen de foto van het apparaat die ten tijde van het indienen van de klacht in de reclame-uiting was te zien. Klaagster stelt dat dit apparaat aanzienlijk afwijkt van het apparaat waarmee de cryolipolise behandeling wordt uitgevoerd. De voorzitter oordeelt dat verweerders deze stelling onvoldoende hebben betwist. Uit de door Perfect You gegeven beschrijving van het apparaat volgt immers niet dat dit apparaat identiek is aan het afgebeelde apparaat. Nu de foto van het apparaat geschikt is om bij de gemiddelde consument bepaalde verwachtingen te wekken over de behandeling, is de voorzitter van oordeel dat in zoverre geen juiste informatie is verstrekt over de uitvoering als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Overigens merkt de voorzitter op dat is geconstateerd dat de bewuste foto niet langer wordt gebruikt voor de aanbieding van de behandeling in kwestie. De voorzitter zal om die reden gebruik maken van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft.

2)  Klaagster stelt verder dat adverteerder bij haar slechts één behandelgebied met “de cryolipolise 45 min” wilde doen en de rest met een ander apparaat. Adverteerder daarentegen stelt dat klaagster de behandeling heeft gekregen waarvoor is betaald, en dat deze behandeling is herhaald zonder dat klaagster op dat moment bij de behandelaar heeft geklaagd. De voorzitter constateert dat partijen aldus van mening verschillen over de vraag of adverteerder de overeenkomst met klaagster op juiste wijze heeft uitgevoerd. De voorzitter kan hierover niet oordelen en ziet ook geen aanleiding om aan te nemen dat adverteerder in het algemeen niet de behandeling geeft waarop de geadverteerde ‘deal‘ ziet. In zoverre kan de klacht niet slagen. De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen hiervoor onder 1) is vermeld, acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.
Voor het overige wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken