a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Status:

Dossiernr:

2017/00328

Datum:

30-05-2017

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de televisiecommercial van adverteerder voor condooms genaamd “Orgasm’ Intense”. In de commercial wordt door de voice-over gezegd:

“Jij… En de nieuwe Durex Orgasm’ Intense.” (in beeld verschijnt een mannenhand die een (verpakt) condoom pakt.) “Versterkt met stimulerende gel. Kunnen haar een orgasme geven met explosieve intensiteit. Durex Orgasm’ Intense. Voor mannen die orgasmes geven.”

Tijdens het uitspreken van deze tekst worden beelden getoond van een man en een vrouw die, (eerst gekleed, daarna ongekleed) elkaar kussen terwijl zij op een bed liggen. Vervolgens ziet men de blote rug van de man van bovenaf terwijl hij op de vrouw ligt. Uit het bed stijgt een paarse wolk op, als een explosie. Ten slotte knipoogt de man naar de camera. In beeld verschijnt de mededeling “Durex Orgasm’ Intense. Voor mannen die orgasmes geven. #orgasmsforall”, en: “Love sex, durex®, durex.nl”.  

 

De klacht

Deze wordt als volgt samengevat.

Klager maakt bezwaar tegen het tijdstip waarop de commercial wordt uitgezonden.

Volgens klager wordt de commercial vanaf 17.00 uur en met grote regelmaat vanaf 19.00 uur uitgezonden. Veel kinderen zitten dan nog tv te kijken, aldus klager. Klager staat naar eigen zeggen “met zijn mond vol tanden” als hij om 19.15 uur vragen van zijn 6-jarige zoon krijgt over orgasmes.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Durex “Orgasm’ Intense” condooms is een product waar reclame voor mag worden gemaakt, zonder dat daar wettelijke restricties aan verbonden zijn, aldus adverteerder. Om haar merk en reputatie te beschermen, onderzoekt adverteerder de impact van haar reclame-uitingen.

De betreffende tv-commercial bevat geen beelden van expliciete seks, noch schokkende mededelingen. Adverteerder heeft zich ervan verzekerd dat de tv-commercial niet schokkend of vulgair is. Adverteerder deelt mee dat zij formeel aan de tv-zenders had gevraagd om de commercial na 20.00/21.00 uur uit te zenden. Zij zal de zenders nu wellicht opnieuw een notitie sturen waarin zij hen aanbeveelt de commercial na 20.00 uur uit te zenden.     

 

Het oordeel van de Commissie

1. Vooropgesteld wordt dat de aard van het onderhavige product op zich er niet aan in de weg staat dat voor het product reclame mag worden gemaakt. De Commissie vat de klacht aldus op dat klager de wijze waarop in de commercial het product wordt aangeprezen in strijd acht met de goede smaak en het fatsoen als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), voor zover de commercial wordt uitgezonden op tijdstippen waarop (ook) jonge kinderen televisie kijken. Bij de beantwoording van de vraag of een reclame-uiting in strijd is met de goede smaak en/of het fatsoen stelt de Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter van die criteria. De Commissie beoordeelt of de grens is overschreden van hetgeen volgens huidige maatschappelijke maatstaven toelaatbaar kan worden geacht.

2. Met inachtneming van genoemde terughoudendheid overweegt de Commissie als volgt. De commercial toont een man die ogenschijnlijk bloot op een vrouw ligt. Het gezicht, de schouder en de knie van de vrouw zijn zichtbaar. Door de beelden, de gesproken tekst en de tekst die in beeld verschijnt, wordt een duidelijk verband gelegd tussen het product en seks tussen de man en de vrouw. Nu de Commissie van oordeel is dat dit verband ook door kinderen zal worden gelegd, acht zij de grens van de goede smaak en het fatsoen als bedoeld in artikel 2 NRC overschreden voor zover de commercial wordt uitgezonden voor 20.00 uur.

3. Het verweer dat adverteerder aan de zenders heeft gevraagd om de commercial pas na 20.00/21.00 uur uit te zenden kan niet slagen. De Commissie is van oordeel dat “vragen” of “aanbevelen” (zoals adverteerder aankondigt wellicht te zullen doen) niet voldoende is: adverteerder is en blijft verantwoordelijk voor het tijdstip van uitzenden van de commercial en dient zich er daarom van te vergewissen dat de commercial niet wordt uitgezonden op een onwenselijk tijdstip.

4. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de tv-commercial in strijd met artikel 2 NRC voor zover deze wordt uitgezonden voor 20.00 uur. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken