a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Status:

Dossiernr:

2019/00190

Datum:

10-05-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op www.socialdeal.nl. Daarin staat onder drie foto’s van -kennelijk-

“Safaripark Beekse Bergen”:

“Entree Safaripark Beekse Bergen

 Safaripark Beekse Bergen

 Hilvarenbeek

 Verkocht: 16.582                                       € 26     € 14,50

                                     Tijd resterend

                                         14:20:12

Gehele dag entree voor Safaripark Beekse Bergen:

Waan je op de Afrikaanse savanne en sta oog in oog met leeuwen neushoorns zebra’s olifanten en meer”

en

naast de afbeelding van een winkelwagen: “KOOP NU!                   € 14,50”.  

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Er wordt geadverteerd met een prijs van € 14,50 per ticket, terwijl de prijs in werkelijkheid € 15,50 is. Pas als men de producten in het mandje wil doen, blijkt dat deze verkeerd geprijsd zijn.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Adverteerder vat de klacht aldus op dat zij artikel 8 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) zou hebben overtreden, in die zin dat de reclame misleidend is, nu een verkeerde prijs zou zijn genoemd (artikel 8.2 sub d NRC).

Naar de mening van adverteerder is er geen sprake van onjuiste, onduidelijke of niet ondubbelzinnige informatie. Zij voert hiertoe het volgende aan.

Op de website zijn bij de deal over de Beekse Bergen de knop en prijs weergegeven  zoals afgebeeld in figuur 1, opgenomen in het verweer. Wanneer men op ‘Koop nu!’ klikt, opent het scherm zoals afgebeeld in figuur 2, opgenomen in het verweer. Daaruit blijkt dat er twee opties zijn: 1.000 kaarten voor de prijs van € 14,50 voor de snelle beslissers, en daarna € 15,50 per kaart. Vervolgens kiest men het gewenste kaartje door het kaartje aan te klikken, waarna men in de bestel- c.q.kassaomgeving komt (figuur 3 in het verweer), waarin de juiste prijs staat.

De enige verwarring die zou kunnen ontstaan, aldus adverteerder, is dat op de startpagina van de deal de prijs € 14,50 is aangegeven, terwijl mogelijkerwijs de eerste 1.000 kaarten zijn verkocht en dus alleen de optie van € 15,50 kan worden geselecteerd.

Wanneer men echter op de voucherknop klikt, ziet men de keuze die men heeft. Alsdan is 100% duidelijk wat de kosten zijn van het kaartje. Aldus is op het moment dat de consument de keuze maakt de informatie helder en duidelijk en ondubbelzinnig, namelijk: € 14,50 als je bij de eerste 1.000 kopers hoort of € 15,50 indien 1.000 vouchers zijn verkocht.

Verder wijst adverteerder erop dat diezelfde deals expliciet worden genoemd naast elkaar op dezelfde startpagina. Aldus had een redelijk oplettende consument kunnen weten dat er sprake is van twee deals met twee prijzen. In dit verband wijst adverteerder op figuur 4 in het verweer.

Vervolgens is het de vraag of het verwijt dat adverteerder wordt gemaakt heeft geleid tot een besluit over een transactie dat de consument anders niet had genomen.

Adverteerder meent dat de keuze van de consument niet beïnvloed wordt, om de volgende redenen.

Ten eerste maakt de consument pas bij het kiezen van de voucher een keuze en ziet hij  alsdan de twee prijzen staan. Aldus is de consument volledig geïnformeerd op het moment van de keuze en is het gestelde prijsverschil niet van invloed op de keuze van de consument om de voucher wel of niet aan te kopen. Daarbij komt dat op dezelfde pagina (figuur 4) heel duidelijk het onderscheid wordt weergegeven tussen de twee vouchers.

Ten tweede is er sprake van een zeer beperkt prijsverschil. Van een prijsverschil van € 1,00 over een totaalbedrag van oorspronkelijk € 26,00 kan niet worden gezegd dat dit de keuze van de consument heeft beïnvloed c.q. dat de consument bij dat verschil een andere keuze zou hebben gemaakt.

Ten slotte merkt adverteerder op dat het aanbieden van ‘early bird’ tickets zeer gebruikelijk is in de markt.

 

Het oordeel van de Commissie

In de bestreden uiting is als entreeprijs voor Safaripark Beekse Bergen vermeld:

“€ 26     € 14,50”. Voor deze vermelding staat: “Verkocht: 16.582”. De prijs van € 14,50 wordt herhaald achter de mededeling “KOOP NU”.

Bij het klikken op “KOOP NU” opent, zo heeft adverteerder meegedeeld, een scherm waaruit blijkt dat er twee opties zijn: 1.000 kaarten voor de prijs van € 14,50 voor de snelle beslissers, en daarna € 15,50 per kaart. In dit verband heeft adverteerder gewezen op figuur 2 in het verweer.

De Commissie constateert dat in figuur 2, evenals in één van de bij de klacht overgelegde schermafdrukken, het aanbod “Early bird (snelle kopers)” is doorgestreept, en dat daarbij is vermeld: “1.000 verkocht”. Met andere woorden, de kaart van € 14,50 blijkt na klikken op “KOOP NU” niet meer verkrijgbaar te zijn.

Gelet op het bovenstaande gaat de reclame gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef NRC. In de bestreden uiting wordt immers de indruk gewekt dat een kaartje voor € 14,50 kan worden besteld. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, namelijk het kopen van een entreekaart voor € 14,50, waartoe men een bestelproces dient te doorlopen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Het verweer dat beide deals naast elkaar worden genoemd “op dezelfde startpagina”, waarbij adverteerder heeft gewezen op figuur 4 van het verweer, kan niet slagen. Afgezien daarvan dat de Commissie op basis van de aan haar overgelegde stukken niet kan vaststellen dat beide deals op dezelfde startpagina worden genoemd, constateert  de Commissie dat in figuur 4 het aanbod “Early bird (snelle kopers)” eveneens is doorgestreept, en dat daarbij is vermeld: “1.000 verkocht”. Dit valt niet te verenigen met het aanbod “Verkocht: 16.582           € 26    € 14,50”,       door welk aanbod wordt gesuggereerd dat er nog kaarten voor € 14,50 verkrijgbaar zijn. 

Ditzelfde geldt voor het feit dat, nadat men de voucherknop heeft ingedrukt wordt getoond dat er alleen nog kaartjes van € 15,50 beschikbaar zijn. De consument is dan al in het bestelproces gelokt. In de bestreden uiting dient reeds duidelijk te zijn dat er maar een beperkt aantal kaartjes voor € 14,50 is. Dat het prijsverschil tussen € 14,50 en € 15,50 gering is, speelt voor de vraag of in de uiting de juiste prijs is vermeld geen rol.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken