a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Status:

Dossiernr:

2019/00388

Datum:

18-07-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misleiding Beschikbaarheid

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op https://dagjeuitactie.nl/content-partner/gaiazoo/locatie/gaiazoo.

Daarin staat onder het logo van Jumbo onder meer:

“GaiaZOO is alle dagen van het jaar geopend vanaf 10.00 uur”

  en

 “Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar: € 21,50

  Kinderen van 3 t/m 9 jaar: € 16,50”.

Verder bevat de uiting een kalender van de maanden juni en juli 2019. Hierboven staat:

“KIES JOUW GEWENSTE BEZOEKDATUM” en, in de kleuren rood, oranje, geel respectievelijk groen de volgende “korting per ticket”: “€ 12,50”, € “10,00”, “€ 7,50” en

“€ 5,00”.  

In de kalender heeft iedere dag (in de vorm van een button) één van voornoemde kleuren, waarbij de bijbehorende korting is vermeld. Zo staat bij (de rood gekleurde datum) 6 juni 2019 : “- € 12,50.

Onderaan de kalender staat:

“Dagtickets vanaf 10 jaar

 € 21,50” met daarnaast een gele sticker met de tekst

 “tot wel

 – € 10,00”

en

 “Dagtickets vanaf 3 t/m 9 jaar 

 € 16,50” met daarnaast een gele sticker met de tekst

 “tot wel

– € 12,50”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Op 6 juni 2019 bezocht klaagster met 4 volwassenen en 1 kind GaiaZoo. Voor het bestellen van de tickets maakte zij gebruik van “de Jumbo-spaaractie”, waarmee korting kan worden verkregen. Bij het bestellen van de tickets op 4 juni 2019 bleek het volgende. Volgens de kalender op de website werd op 6 juni 2019 € 12,50 korting per ticket gegeven. Bij het boeken bleek deze korting echter slechts voor het kindertarief te gelden, en kregen volwassenen “slechts” € 10,- korting, aldus klaagster.

Klaagster vindt de uiting misleidend, nu er staat dat de korting € 12,50 is, en niet dat deze kan oplopen tot € 12,50.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De kalender op de website toont “de diepst mogelijke korting” op de verschillende dagen van de maand. Hierbij geldt dat slechts een beperkt aantal tickets met € 12,50 korting beschikbaar is, zowel voor de dagtickets van 3 t/m 10 jaar, als voor de dagtickets vanaf 10 jaar. Dit brengt met zich dat het ook kan voorkomen dat de dagtickets van 3 t/m 10 jaar (met € 12,50 korting) eerder op zijn dan de dagtickets vanaf 10 jaar (met € 12,50 korting). Als die situatie zich voordoet, wordt automatisch de volgende batch tickets met de lagere korting staffel geselecteerd. Overigens staat dit ook duidelijk in artikel 7 van de algemene voorwaarden:

“Voor alle prijzen en aanbiedingen geldt dat deze geldig zijn zolang de voorraad strekt”.

Met andere woorden, er waren toegangsbewijzen beschikbaar met € 12,50 korting, zij het alleen op dat moment niet meer voor dagtickets voor personen van 10 jaar of ouder.

Om – eventuele – onduidelijkheid over de maximaal te verzilveren korting weg te nemen, staat in de gele “stickers” bij de feitelijk af te rekenen prijzen voor de dagtickets (onder de kalender), exact welk kortingsbedrag maximaal gerealiseerd kan worden bij inlevering van voldoende kortingsmunten: “tot wel – € 10,00”/”tot wel € 12,50”, aldus adverteerder.

Door op de groene plus (onder de gele sticker) te drukken in het blokje van de specifieke dagtickets, zien gebruikers van de website dan ook precies welk bedrag moet worden betaald, wat de maximaal te behalen korting is én hoeveel kortingsmunten ervoor moeten worden ingeleverd.

In het geval van klaagster stond 6 juni 2019 in de kalender rood gekleurd (maximaal € 12,50 korting). Dit is ook juist, omdat er nog dagtickets voor personen van 3 t/m 9 jaar beschikbaar waren met een korting van € 12,50. Op het moment dat er in het geheel geen dagtickets met € 12,50 korting meer beschikbaar zouden zijn, zou 6 juni 2019 verspringen naar een andere maximale korting, namelijk € 10 korting en zou die dag oranje kleuren. Klaagster heeft kunnen profiteren van de diepste korting die dag, zij het dat het bedrag van € 12,50 alleen zag op de tickets voor personen van 3 t/m 9 jaar.

De gemiddelde consument zal hierdoor niet worden misleid, omdat de actuele korting tijdig, namelijk vóór de aankoop, op dezelfde pagina wordt gecommuniceerd door gele “stickers”. In dat kader verwijst Jumbo naar de in het verweer opgenomen schermafdruk, die zichtbaar is nadat de consument de gewenste dag heeft geselecteerd.

Jumbo heeft naar aanleiding van de klacht in overleg met de websitebeheerder en de partij met wie de consument de koop aangaat, ervoor gezorgd dat de website nog duidelijker is gemaakt. Voordat de gewenste bezoekdatum wordt gekozen, is de tekst gewijzigd van “kies jouw gewenste bezoekdatum met korting” in “kies jouw gewenste bezoekdatum met korting tot wel”, waardoor – voor zover er al verwarring zou bestaan – het nog duidelijker wordt dat het een maximale korting betreft. Jumbo verwijst naar de  desbetreffende in het verweer opgenomen schermafdruk.

Gelet op het bovenstaande verzoekt Jumbo de Commissie om de klacht ongegrond te verklaren. Voor zover de Commissie al mocht oordelen dat er sprake is van misleiding, hetgeen Jumbo betwist, wijst zij erop dat Jumbo de website nog duidelijker heeft laten maken, waardoor er geen sprake meer is van misleiding en verzoekt zij de Commissie, gezien deze aanpassing, een aanbeveling achterwege te laten.

 

Het oordeel van de Commissie

De klacht komt erop neer dat de korting van € 12,50, zoals vermeld op de rode button van 6 juni 2019, bij boeking op 4 juni 2019 alleen kon worden verkregen ten opzichte van de prijs van een dagticket voor kinderen oftewel -naar de Commissie begrijpt- een dagticket voor personen van 3 t/m 9 jaar. Volwassenen kregen een korting van “slechts” € 10,- aldus klaagster. Nu er staat dat de korting € 12,50 is, en niet dat deze kan oplopen tot € 12,50, vindt klaagster de uiting misleidend. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

Blijkens het verweer toont de kalender “de diepst mogelijke korting” op de verschillende dagen van de maand, en wordt die gegeven op dagtickets voor personen vanaf 10 jaar en/of dagtickets voor kinderen van 3 tot en met 9 jaar, al naar gelang de beschikbaarheid van deze tickets. In het geval van klaagster waren op 6 juni 2019 alleen nog tickets met een korting van € 12,50 beschikbaar voor kinderen van 3 tot en met 9 jaar. Naar het oordeel van de Commissie blijkt deze beperking onvoldoende duidelijk uit de bestreden uiting. Daarin is op de rode button zonder voorbehoud vermeld: “-€ 12,50”, waardoor gemakkelijk de gedachte kan postvatten dat deze korting wordt verleend op alle tickets. Dat onderaan de kalender gele stickers zijn opgenomen met (bij “Dagtickets vanaf 10 jaar”) de tekst “tot wel – € 10,00” en (bij Dagtickets vanaf 3 t/m 9 jaar) de tekst “tot wel – € 12,50” maakt niet voldoende duidelijk dat er op 6 juni 2019 niet onbeperkt een korting van € 12,50 gold, maar dat dit afhankelijk was van de beschikbaarheid. 

Gelet op het bovenstaande acht de Commissie de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de beschikbaarheid van het product respectievelijk het bestaan van een specifiek prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b en d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Het verweer dat in de algemene voorwaarden staat:

“Voor alle prijzen en aanbiedingen geldt dat deze geldig zijn zolang de voorraad strekt” maakt het oordeel van de Commissie niet anders.

Ten slotte overweegt de Commissie dat zij in de door Jumbo verrichte aanpassing van de website geen aanleiding ziet om af te zien van het doen van een aanbeveling. 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken