a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Dossiernr:

2019/00578

Datum:

14-10-2019

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting van Wereldrestaurant Atlantis Nederweert op haar Facebook-pagina waarin zij haar “doordeweekse zomeractie” aankondigt. In de uiting staat, voor zover hier van belang:

“Kinderen t/m 11 jaar eten gratis!

Geldig van maandag t/m vrijdag

Voorwaarden:

Eén kind gratis per betalende volwassene

Indien meerdere kinderen van verschillende leeftijdscategorieën geldt de actie voor de jongste leeftijdscategorie

Niet in combinatie met andere acties en/of kortingen

Niet geldig op feestdagen

Reserveren is verplicht

Achteraf geven wij geen geld retour

Alleen geldig van maandag t/m vrijdag

(…)

Deze acties zijn geldig vanaf 1 juli t/m 6 september 2019.”

 

Het standpunt van klager

Het standpunt van klager, zoals weergegeven in de klacht en de repliek, wordt als volgt samengevat.

Klager kon bij bezoek aan restaurant Atlantis in Nederweert geen gebruik maken van de actie ‘één kind gratis per betalende volwassene’, hoewel aan de actievoorwaarden die op Facebook staan werd voldaan. In het restaurant werd als aanvullende voorwaarde voor de korting meegedeeld dat klager 24 uur tevoren via internet had moeten reserveren. Klager stelt dat hij kort voor het bezoek aan het restaurant heeft opgebeld om te informeren naar de drukte in het restaurant en de noodzaak van reservering (voor drie volwassenen en twee kinderen). Reserveren was volgens het restaurant niet nodig. Aangekomen bij het restaurant werd het argument dat klager niet had gereserveerd gebruikt om hem niet de kinderkorting te verlenen.

Klager vindt het niet juist dat er voorwaarden voor de actie blijken te gelden – 24 uur tevoren reserveren via internet – die niet in de uiting op Facebook worden vermeld.

 

Het standpunt van adverteerder

Het standpunt van adverteerder, zoals weergegeven in het verweer en de dupliek, wordt als volgt samengevat.

In de actievoorwaarden op Facebook staat duidelijk dat reserveren verplicht is. Klager heeft niet via e-mail of telefonisch gereserveerd en om die reden is hem de korting geweigerd. Het is logisch dat op klagers vraag of reservering nodig was in verband met de drukte in het restaurant is geantwoord dat er genoeg ruimte in het restaurant was. Klager heeft toen niet gevraagd naar de noodzaak van reservering voor de actie, terwijl uit de klacht blijkt dat hij van deze voorwaarde op de hoogte was. Met stukken onderbouwd betoogt adverteerder dat ook bij telefonische reservering en/of reservering op de dag van het restaurantbezoek de kinderkorting is gegeven. In de praktijk gelden dus niet meer voorwaarden dan op Facebook worden vermeld. Omdat klager op geen enkele manier had gereserveerd en dus geen recht op korting had, is hem in het restaurant, om verdere discussie te vermijden, meegedeeld dat reserveren 24 uur tevoren via de website kan.

 

Het oordeel van de voorzitter

Klager maakt bezwaar tegen de uiting waarin de kinderkortingsactie van restaurant Atlantis in Nederweert wordt aangeprezen, omdat volgens hem aan de actie meer voorwaarden verbonden zijn dan in de uiting worden vermeld.

Deze klacht kan naar het oordeel van de voorzitter niet slagen. Blijkens de uiting geldt voor de actie waarbij één kind per betalende volwassene gratis mag eten (onder meer) de voorwaarde dat reserveren verplicht is. Niet is in geschil dat klager voorafgaand aan zijn restaurantbezoek in het kader van de kortingsactie geen reservering heeft geplaatst. Overeenkomstig de in de uiting genoemde voorwaarde van verplichte reservering, die klager bekend was, is hem de kinderkorting geweigerd.

Dat aan klager in het restaurant is meegedeeld -“om verdere discussie te vermijden”- dat de korting is geweigerd omdat niet 24 uur tevoren via internet was gereserveerd, betekent niet dat de uiting op Facebook onvolledig en om die reden misleidend is. Adverteerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat in werkelijkheid geen aanvullende voorwaarden ten aanzien van de wijze of het moment van reservering van toepassing waren.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
 

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken