a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Status:

Dossiernr:

2020/00171

Datum:

04-06-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Buitenreclame

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een billboard in de vorm van een klok, waarop staat:
“Bezemer Fitness
Alphen A D Rijn
Verkozen tot de beste sportschool van Nederland
bezemerfitness.nl”

De klacht

In 2018 is Bezemer Fitness uitgeroepen tot beste sportschool van Nederland volgens dutchfitnessawards.nl. Deze verkiezingsuitslag is niet gebaseerd op de kwaliteit van de sportschool maar op het aantal stemmen. Zo scoorde de sportschool qua waardering niet eens in de top 10.
Alhoewel de sportschool in 2019 de meeste stemmen gekregen zou hebben van Zuid-Holland, is deze in 2019 niet verkozen tot beste sportschool van Nederland. Zo zijn op 22 november 2019 de nieuwe winnaars (top 3) op landelijk niveau bekendgemaakt.
Omdat er in de uiting staat dat Bezemer Fitness verkozen zou zijn tot beste sportschool van Nederland, zonder de toevoeging van een jaartal, vindt klager de uiting onjuist. Daarnaast vind klager de uiting misleidend vanwege de onduidelijkheid. 

Het verweer

Adverteerder bevestigt dat zij inmiddels niet meer tot beste sportschool van Nederland gerekend kan worden, waar zij dit tot 22 november 2019 wel was. Op het moment dat de uiting  werd gemaakt, op 3 november 2019, was adverteerder nog wel de beste sportschool van Nederland. Adverteerder geeft aan er niet bij te hebben stilgestaan dat er geen jaartal bij stond. Daaraan voegt zij toe dat de billboard eind 2020 zal worden weggehaald maar zij is  bereid de uiting aan te passen, indien een jaartal  moet worden vermeld.

Het oordeel van de voorzitter

1) Gelet op de mededeling “Verkozen tot beste sportschool van Nederland” moet de uiting worden aangemerkt als vergelijkende reclame in de zin van artikel 13 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Door voornoemde mededeling worden concurrerende sportscholen impliciet genoemd. Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd onder meer op voorwaarde dat deze niet misleidend is in de zin van de NRC.
2) Klager heeft gesteld dat er sprake is van een onjuiste informatie, omdat er bij de mededeling dat “Bezemer Fitness verkozen [is] tot beste sportschool van Nederland” geen jaartal staat. De sportschool was immers in 2018 verkozen tot beste sportschool en niet in 2019. Daarnaast begrijpt de voorzitter dat klager de uiting misleidend vindt vanwege de onduidelijkheid over de verkiezing. De verkiezingsuitslag is namelijk niet gebaseerd op de kwaliteit van de sportschool maar op het aantal stemmen. Daarbij stelt klager dat de sportschool qua waardering niet hoog scoorde.
3) Ten aanzien van het onderdeel van de klacht, dat de mededeling onjuist zou zijn omdat er geen jaartal bij de uiting staat, oordeelt de voorzitter als volgt. Als erkend is komen vast te staan dat Bezemer Fitness op 22 november 2019 niet verkozen is tot beste sportschool van Nederland. Alhoewel adverteerder stelt dat zij ten tijde van het ontwerp van de uiting op 3 november 2019, nog beschouwd kon worden als beste sportschool van Nederland, kon zij, naar zij erkent, deze titel niet meer dragen vanaf 22 november 2019. Doordat er geen jaartal bij de uiting staat, zal dit bij de gemiddelde consument de indruk kunnen wekken dat Bezemer Fitness medio februari 2020, toen klager de uiting zag, zich nog steeds beste sportschool van Nederland mocht noemen.
Het vorenstaande leidt tot het oordeel dat de uiting gepaard gaat met onjuiste informatie ten aanzien van de bekroning van adverteerder tot beste sportschool van Nederland als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder f van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie – het afsluiten van een sportabonnement – te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Gelet op bovengenoemde misleiding is de uiting in strijd met artikel 13 aanhef en onder a NRC.
4) Ten aanzien van het onderdeel van de klacht, dat de mededeling misleidend zou zijn omdat de superioriteitsclaim van Bezemer Fitness niet is gebaseerd op kwaliteit maar op het aantal stemmen, merkt de voorzitter op dat voor de gemiddelde consument niet duidelijk zal zijn waarom en door wie Bezemer Fitness verkozen is tot beste sportschool van Nederland. Naar het oordeel van de voorzitter dient Bezemer Fitness in de uiting enige informatie te verstrekken over de ‘Beste sportschool van Nederland’-verkiezing, bijvoorbeeld in de vorm van een duidelijke verwijzing naar de website van dutchfitnessawards.nl. Indien in een uiting een superioriteitsclaim wordt gebruikt die is gebaseerd op de uitslag van een verkiezing zonder dat daarbij voldoende wordt gespecificeerd of omschreven welke verkiezing het betreft, is het voor de gemiddelde consument onvoldoende duidelijk waarop deze claim is gebaseerd en welke waarde daaraan moet worden toegekend. Niet aannemelijk is dat de consument in dit geval door de enkele tekst “Verkozen tot beste sportschool van Nederland” weet welke specifieke verkiezing het betreft en welke waarde aan deze verkiezing toekomt. Niet voor de hand ligt dat de consument zonder aansporing zelfstandig naar deze informatie op zoek zal gaan op de website van Bezemer Fitness. Om die reden oordeelt de voorzitter op grond van het controleerbaarheidsvereiste dat sprake is van ongeoorloofde reclame in de zin van artikel 13 aanhef en onder c NRC omdat  er geen verwijzing is naar een bron. 
De voorzitter heeft nota genomen van de mededeling van adverteerder dat zij bereid is een jaartal toe te voegen indien dat noodzakelijk wordt geacht. Niet duidelijk is echter of deze bereidheid ook ziet op de informatie over “Verkozen tot beste sportschool van Nederland”. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in de aanhef en onder a en c van artikel 13 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken