a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Status:

Dossiernr:

2020/00250

Datum:

21-07-2020

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website www.rondvluchtenmaken.com voor zover daarop ten tijde van het indienen van de klacht rondvluchten in de regio van en boven “Luchthaven schiphol” werden aangeprezen.

Samenvatting van de klacht

Klager stelt dat in de uiting ten onrechte rondvluchten boven “Luchthaven schiphol” werden aangeprezen.

Samenvatting van het verweer

Inmiddels is de website aangepast ter voorkoming van onduidelijkheid.

Het oordeel van de voorzitter

1)  Niet in geschil is dat ten tijde van het indienen van de klacht ten onrechte op de website van adverteerder stond dat rondvluchten mogelijk waren  boven “Luchthaven schiphol”. Daarmee is er onjuiste informatie verstrekt in de zin van artikel 8.2 aanhef van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.
2)  De voorzitter neemt nota van de mededeling dat de website inmiddels is aangepast. Gelet hierop zal de voorzitter gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken