a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Status:

Dossiernr:

2020/00338

Datum:

11-08-2020

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website van Amac, waarin staat:

“Krijg 3 maanden gratis muziek!”

 

De klacht

Na aankoop van een iPad ontving klager een aanbod voor ‘3 maanden gratis muziek’. Nu blijkt echter dat een bedrag van €9,99 is afgeschreven voor een abonnement. Adverteerder heeft als reactie hierop gegeven dat klager eerder al een abonnement bij Apple Music heeft afgesloten, waardoor hij nu geen recht heeft op dit specifieke aanbod. Deze voorwaarde staat volgens klager nergens aangegeven en is misleidend.

 

Het verweer

Adverteerder deelt mee zich te herkennen in de klacht. Om die reden heeft adverteerder de volgende maatregelen getroffen: de uitingen zijn verwijderd uit de fysieke winkel en de uitingen op de website zijn aangepast. Volledigheidshalve merkt adverteerder op dat de actie door de leverancier is georganiseerd.

 

Het oordeel van de voorzitter

Door de in het oog springende mededeling: “Krijg 3 maanden gratis muziek!” zal de gemiddelde consument verwachten dat men 3 maanden gratis muziek krijgt. Nu de mededeling zonder enig voorbehoud is gedaan zal deze consument er niet op bedacht zijn dat niet van het aanbod gebruik gemaakt kan worden indien men eerder een abonnement via Apple Music heeft afgesloten.

Het feit dat genoemde voorwaarde op het aanbod van toepassing is, is essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen. Gelet op het voorgaande is sprake van het ontbreken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De voorzitter neemt nota van de mededeling dat de uitingen in de fysieke winkel zijn verwijderd en op de website zijn aangepast. Gelet hierop zal de voorzitter gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

 

De beslissing

De voorzitter acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken