a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Dossiernr:

2020/00560

Datum:

04-02-2021

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de aanprijzing van “Sylvanian Families – Het grote landhuis – Set 5302” in de webshop van Bol.com. In de uiting staat onder meer:

“Sylvanian Families – Het grote landhuis – Set 5302”

Iets lager staat:
“Productbeschrijving
Het grote landhuis met licht van Sylvanian Families kan geopend worden om te spelen op 90 graden, 180 graden en elke hoek daartussen.”
[…]
“Inhoud van de set: hoofdunit, schoorsteenkamer, groot dak, klein dak, trap, veranda, raamkozijn A x3, raamkozijn B x2, klein hek x3, groot hek x5, lamp A x2, lamp B x1 (in totaal 22 onderdelen).”

Nog lager onder ‘Productspecificaties’ en ‘Overige kenmerken’ staat:

“Verpakkingsinhoud: Hoofdunit, schoorsteenkamer, groot dak, klein dak, trap, veranda, raamkozijn A x3, raamkozijn B x2, klein hek x3, groot hek x5, 3 lampen inbegrepen (in totaal 22 onderdelen)
<br /> Batterijen vereist 2x AA ( niet inbegrepen)”.

In de uiting zijn diverse afbeeldingen en een filmpje van het speelhuis opgenomen.

 

De klacht

Klaagster maakt bezwaar tegen de uiting, omdat er wordt geadverteerd met verschillende afbeeldingen van een speelhuis, maar deze afbeeldingen niet overeenstemmen met de inhoud van het product. Volgens klaagster wordt de suggestie gewekt dat je als consument een speelhuis koopt met poppen en meubels. Op basis van de reviews en de productomschrijving is klaagster echter tot de ontdekking gekomen dat het speelhuis zonder poppen en meubels wordt geleverd.

 

Het verweer

Op de productpagina in de webshop staan verschillende afbeeldingen van het speelhuis. Het betreft afbeeldingen van het speelhuis alleen, maar ook afbeeldingen van een ‘aangeklede’ versie van het speelhuis met poppen en meubels. Volgens adverteerder is de eerste afbeelding die de consument ziet, een afbeelding van een speelhuis zonder poppen en meubels. Na deze afbeelding volgt onder andere nog een afbeelding van alle losse onderdelen van het speelhuis, waaruit volgens adverteerder blijkt dat het speelhuis exclusief poppen en meubels is. Er staan ook enkele sfeerbeelden van een volledig uitgerust speelhuis op de productpagina. Uit deze afbeeldingen blijkt volgens adverteerder dat het om een fictieve situatie gaat. Het speelhuis staat op een grasveld met bomen, heuvels en een blauwe lucht. Deze onderdelen worden niet bijgeleverd. Adverteerder merkt op dat dit blijkbaar voor klaagster voldoende duidelijk zou zijn, nu deze onderdelen niet door klaagster in de klacht worden genoemd. Volgens adverteerder kan klaagster om die reden niet zonder meer aannemen dat de poppen en meubels wel worden bijgeleverd.

Met de sfeerbeelden wordt de consument geïnformeerd over aanvullende onderdelen, waarmee het speelhuis gevuld kan worden. Deze onderdelen zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Bovendien wordt met behulp van de sfeerbeelden de verbeelding van de consument aangesproken.

Naast de afbeeldingen op de productpagina, blijkt ook uit de productbeschrijving en de productspecificaties duidelijk wat de consument koopt. In de productomschrijving staat aangegeven uit welke onderdelen het speelhuis bestaat. Uit de tekst blijkt duidelijk dat alleen het speelhuis wordt geleverd. Poppen, meubels en andere accessoires worden niet genoemd. Bovendien staat bij de productspecificaties nogmaals beschreven wat de inhoud van de verpakking is. Ook in deze tekst wordt niet gesuggereerd dat poppen en meubels zijn bijgeleverd.

Ten aanzien van de reviews merkt adverteerder op dat het voor 15 van de 17 reviewschrijvers wel duidelijk was wat zij aankochten.

 

Samenvatting van de mondelinge behandeling

Adverteerder merkt op dat de eerste afbeelding op de productpagina een afbeelding is van enkel het speelhuis. Bij het bekijken van meerdere afbeeldingen ziet de consument ook de sfeerbeelden.

Volgens adverteerder heeft klaagster het product niet gekocht, waardoor het, volgens adverteerder, voor klaagster voldoende duidelijk zou zijn welk product exact geleverd wordt.  

Adverteerder merkt op dat, na het indienen van het verweerschrift, aanpassingen op de website zijn doorgevoerd. Zo is bovenaan de webpagina, onder de productnaam de toevoeging “let op: exclusief speelfiguren” geplaatst en ook bij productomschrijving is “Exclusief speelfiguren” toegevoegd.

 

Het oordeel van de Commissie

1)  De klacht richt zich tegen de uiting op de productpagina in de webshop van adverteerder, waar het speelhuis “Sylvanian Families – Het grote landhuis – Set 5302” wordt aangeprezen. Volgens klaagster geven de afbeeldingen een misleidend beeld over de inhoud van het product. Adverteerder stelt dat uit zowel de afbeeldingen, de productspecificaties als de productbeschrijving duidelijk blijkt wat het aanbod is.

2)  De Commissie zal haar oordeel beperken tot de bestreden reclame-uiting, zoals door klaagster overgelegd en waartegen de klacht is gericht. De Commissie overweegt als volgt.

Adverteerder heeft aangevoerd en voldoende aannemelijk gemaakt dat de eerste afbeelding op de productpagina in de webshop is het ‘lege’ speelhuis zonder accessoires. Dit betreft het speelhuis zoals wordt geleverd. De daaropvolgende foto’s vertonen sfeerbeelden van het speelhuis, met daarbij poppen, meubels en andere accessoires. Deze onderdelen zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Op de door klaagster overgelegde print van de uiting is één van de daaropvolgende foto’s van een sfeerbeeld zichtbaar.

3)  De Commissie is van oordeel dat de gemiddelde consument op basis van de eerste foto bij het product (de hoofdfoto) zal verwachten dat het speelhuis op deze wijze wordt geleverd, te weten zonder poppen, meubels en andere accessoires. Voor zover de consument desondanks zou menen dat de poppen, meubels en andere accessoires wel worden meegeleverd, omdat die op de pagina waarvan klaagster een print heeft overgelegd worden getoond, geldt dat deze mogelijke verwarring wordt weggenomen doordat de exacte onderdelen van het speelhuis in de tekst bij de productbeschrijving en productspecificaties worden genoemd. Gelet hierop ziet de Commissie geen aanleiding om te oordelen dat de gemiddelde consument door de bestreden reclame-uiting in verwarring wordt gebracht over het aangeprezen product.

4)  Op grond van het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de Commissie

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken