a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Status:

Dossiernr:

2021/00163

Datum:

22-06-2021

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Algemene Aanbeveling

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website kidsrides.nl voor zover hierop een Mercedes speelgoedauto wordt aangeboden. Hierbij is een zwart exemplaar te zien dat is voorzien van een stoel met 3  puntsgordel en met op de hoofdsteun het merklogo en de merknaam Mercedes.

 

Samenvatting van de klacht

Anders dan de reclame-uiting suggereert, bleek bij een witte auto de stoel van de auto te zijn voorzien van een heupgordel in plaats van een 3 puntsgordel. Ook ontbreekt op de hoofdsteun het merklogo Mercedes.

 

Samenvatting van de reactie van adverteerder

Op de afbeelding van de zwarte auto is inderdaad een Mercedes logo te zien en in de video een 3 puntsgordel. Op de foto’s van de witte versie is geen Mercedes logo op de stoel te zien. Wel staat bij de witte auto dezelfde video waarop het logo en een 3 puntsgordel zijn te zien. De auto’s verschillen alleen in kleur. Door de specificaties te lezen weet de klant precies wat hij/zij koopt. Inmiddels heeft adverteerder ook voor de witte auto vermeld dat het om een kunstleder zitje (zonder Mercedes logo) gaat en dat de auto een heupgordel heeft. Adverteerder heeft niet eerder een dergelijke klacht ontvangen. Adverteerder heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De bestreden reclame-uiting, zoals die luidde toen de klacht werd ingediend, wekt onmiskenbaar de indruk dat het product, ongeacht de kleur, is voorzien van een stoel met een 3 puntsgordel en op de hoofdsteun het merklogo Mercedes. Dit is het product zoals dat op de website is te zien. De gemiddelde consument zal als hij een auto koopt aannemen dat hij het getoonde product koopt, nu niet duidelijk wordt gemaakt dat de uitvoering afwijkt van de auto – in het wit of het zwart – zoals die op de website is te zien. Er blijkt immers niet dat de stoel in werkelijkheid is voorzien van een heupgordel in plaats van een 3 puntsgordel en dat het merklogo Mercedes op de stoel ontbreekt. Hierdoor is geen juiste informatie verstrekt over de uitvoering van het product als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), mede gelet op de Algemene aanbeveling onder i die voorschrijft dat een illustratie volstrekt hetzelfde product dient weer te geven als hetgeen wordt geadverteerd, behalve indien afwijkingen duidelijk worden gemaakt.

2)  Omdat de gemiddelde consument door het voorgaande ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

3)  De voorzitter zal tot slot rekening houden met het feit dat adverteerder de uiting heeft aangepast door in de specificaties die direct bij de getoonde auto zijn te zien met zoveel woorden te vermelden dat de auto is voorzien van een heupgordel in plaats van een 3 puntsgordel, en dat op de hoofdsteun het merklogo Mercedes ontbreekt. Om die reden zal de voorzitter gebruik te maken van de bevoegdheid in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

   

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken