a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Status:

Dossiernr:

2021/00175

Datum:

30-08-2021

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website van adverteerder (www.playstation.coml-nl/ps-plus/), voor zover daarop staat dat onderdeel van het PlayStation Plus abonnement is “100GB aan cloudopslagruimte” voor het opslaan van games.

 

Samenvatting van de klacht

Adverteerder geeft aan op haar website aan dat bij het abonnement op PlayStation Plus 100GB aan opslagruimte voor games hoort. Dit klopt volgens klager niet, nu er een limiet is van 1000 opgeslagen games, waardoor de 100GB opslagruimte niet kan worden gehaald. Klager heeft over een periode van enkele maanden contact opgenomen met de support-afdeling van adverteerder. Klager gebruikt nu 16GB aan opslag voor games, maar vanwege de limiet van 1000 opgeslagen games kan hij niet meer games opslaan.

Adverteerder vermeldt nergens (in de voorwaarden) dat er een limiet van 1000 opgeslagen games geldt. De support-afdeling van adverteerder heeft klager laten weten dat de limiet van het aantal bestanden in de gebruikershandleiding staat. Volgens klager is dit niet duidelijk genoeg, nu dit niet in de bestreden reclame-uiting staat. Adverteerder had volgens klager moeten adverteren met 100GB cloudopslag of 1000 opgeslagen games bij het PlayStation Plus abonnement. Nu adverteerder dit niet doet is er sprake van misleiding volgens klager.

 

Het oordeel van de voorzitter

1) In de door klager gestuurde printscreens van de website van adverteerder staat onder het kopje ‘Meer voor leden’:

“100 GB cloudopslag

Sla je gamevoortgang op in de cloud en vervolg je avonturen op een andere console waarop die game is geïnstalleerd.”

2) Op grond van de bij de klacht overgelegde correspondentie van klager met adverteerder en nu adverteerder heeft nagelaten andersluidend verweer te voeren, acht de voorzitter het volgende aannemelijk. Bij een PlayStation Plus abonnement, waarbij 100GB cloudopslagruimte wordt aangeboden, is er in feite een limiet van 1000 opgeslagen games. Dit betekent concreet dat een abonnee niet kan beschikken over 100GB cloudopslagruimte, als er al meer dan 1000 games zijn opgeslagen in de persoonlijke cloud. Dit gegeven betreft een belangrijke beperking van het aanbod, waarop de consument in de uiting duidelijk attent moet worden gemaakt.

3) Adverteerder heeft nagelaten in de bestreden uiting aan te geven dat er ten aanzien van de opslagruimte bijbehorende voorwaarden zijn. Om die reden ontbreekt van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Verder is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor een besluit over een transactie zou kunnen nemen, dat de consument anders niet had genomen. De uiting is daarom misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 van de NRC. De eventuele vermelding van de voorwaarde(n) in de handleiding is onvoldoende om te voorkomen dat de gemiddelde consument door het misleidende karakter van de uiting op het verkeerde been wordt gezet.

De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken