a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Status:

Dossiernr:

2022/00450

Datum:

06-12-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing) (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aan klager gerichte e-mail van afzender van 15 september 2022, met als onderwerp: “Het Amsterdamse Winterterras 2022”.

De samenvatting van de klacht

De klacht van klager ziet op twee gronden, te weten:

– De uiting is in strijd met artikel 1.3 sub a Code E-mail. Er is geen toestemming verleend;
– De uiting is in strijd met artikel 2.2 Code E-mail nu een (directe link naar een) telefoonnummer ontbreekt en “Het Amsterdamse Winterterras” conform het handelsregister van de Kamer van Koophandel geen bestaande handelsnaam is (en de uiting effectief hierdoor niet eens de naam van afzender bevat).

De samenvatting van het verweer

Afzender betreurt het dat klager zich genoodzaakt heeft gezien om een klacht in te dienen. Het is niet de intentie van afzender om mensen een vervelend gevoel te geven met de communicatie (over) of evenementen. Afzender merkt op dat klager op twee momenten tickets heeft gekocht voor evenementen die aan 4PM Entertainment zijn gerelateerd, te weten in 2018 en in 2021. Op basis hiervan heeft klager een actieve klantrelatie met 4PM Entertainment toegeschreven gekregen door het datasysteem (welke ook weer automatisch wordt verwijderd na een bepaalde periode). In het datasysteem is voorts een onderscheid tussen de actieve klantenrelatie, de commerciële permissie en de nieuwsbrief permissie, waarbij andere definities worden gesteld en ook andere rechten en plichten richting de consument.

Klager heeft vervolgens een e-mail ontvangen inzake ‘Het Amsterdamse Winterterras’. Deze e-mail had, achteraf gezien, een te commerciële insteek, aldus afzender. Klager heeft hierover contact gehad met afzender.

Afzender heeft naar aanleiding van de klacht contact opgenomen met de partij die haar data beheert en om duidelijkheid gevraagd. Hieruit is gebleken dat klager al drie keer is verwijderd en vervolgens -onterecht- is aangemerkt als iemand met een actieve klantrelatie. In dit geval is er iets misgegaan, aldus afzender. Zij heeft stappen ondernomen om dit voor de toekomst te voorkomen.

Afzender is van oordeel dat klager van afzender een e-mail had mogen ontvangen zij het zonder commerciële insteek. Dit omdat klager een actieve klantrelatie heeft met 4PM Entertainment, omdat hij eerder een ticket heeft gekocht voor een ander evenement. Helaas heeft klager in dit geval wel vanuit commercieel oogpunt een e-mail ontvangen, hetgeen afzender betreurt.

Het oordeel van de voorzitter

1.         De klacht is gericht tegen een e-mail met het onderwerp: “Het Amsterdamse Winterterras 2022”. Klager acht de bestreden uiting in strijd met artikel 1.3 sub a Code E-mail en in strijd met artikel 2.2 Code E-mail. In de bestreden uiting wordt het evenement “Het Amsterdamse Winterterras 2022” aangeprezen. Hierdoor voldoet de bestreden uiting aan de definitie van reclame zoals bedoeld in artikel 1.2 Code E-mail en zal aan deze code worden getoetst. De voorzitter overweegt als volgt.

2.         Klager acht de uiting in strijd met artikel 1.3 sub a Code E-mail. Op grond van artikel 1.3 sub a Code E-mail is reclame via e-mail in beginsel toegestaan als de ontvanger daarvoor door middel van een actieve handeling toestemming heeft gegeven of als er sprake is van een bestaande klantrelatie. In dat laatste geval mag een afzender het e-mailadres gebruiken voor het aanbieden van eigen gelijksoortige producten of diensten, zolang er geen gebruik is gemaakt van het recht van verzet. Afzender heeft aangevoerd dat klager in 2018 en 2021 ook tickets heeft gekocht voor evenementen die aan afzender gerelateerd zijn. Volgens klager is geen toestemming verleend. Uit hetgeen afzender heeft aangevoerd blijkt dat wel sprake is van een actieve klantenrelatie, maar in het midden blijft of klager van het zogenaamde ‘Recht van Verzet’ gebruik heeft gemaakt. Nu klager niet aannemelijk heeft gemaakt en ook uit de overige stukken in het dossier niet voldoende duidelijk blijkt dat klager van het recht van verzet gebruik heeft gemaakt, is de voorzitter van oordeel dat het afzender is toegestaan om klager de bestreden reclame via e-mail te sturen. Dit onderdeel van de klacht wordt afgewezen.

3.         Voorts acht klager de uiting in strijd met artikel 2.2 Code E-mail nu een (directe link naar een) telefoonnummer ontbreekt en het “Het Amsterdamse Winterterras” volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel een niet bestaande handelsnaam is. Artikel 2.2 Code E-mail is bedoeld om voor de ontvanger een rechtstreekse en effectieve communicatie met afzender mogelijk te maken. Niet is ingevuld wat onder ‘contactgegevens’ wordt verstaan. Nu het om reclame via e-mail gaat, en de geadresseerde daardoor al over een (op grond van artikel 2.3 Code e-mail) werkend e-mailadres van afzender beschikt, moet het begrip ‘contactgegevens’ aldus worden uitgelegd dat het, naast de naam en adres, gaat om het telefoonnummer van afzender (vlg. dossier 2016/00654). Een telefoonnummer maakt bij uitstek een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie met afzender mogelijk. Afzender kan ervoor kiezen deze gegevens in elke e-mail te vermelden dan wel in de e-mail een link ‘Contact’ (of vergelijkbare link) op te nemen die linkt naar de websitepagina waar haar naam, adres en telefoonnummer staan. Nu een dergelijke link ontbreekt, had afzender het telefoonnummer in de e-mail zelf dienen te vermelden. Omdat afzender dat heeft nagelaten, is sprake van schending van artikel 2.2 Code E-mail. Overigens bevat artikel 2.2 Code E-mail geen verplichting tot het vermelden van het nummer van de Kamer van Koophandel. Echter, op basis van hetgeen klager heeft aangevoerd en niet door afzender is betwist, wordt geoordeeld dat de e-mail geen naam van afzender bevat zodat  ook ten aanzien van dit punt sprake van schending van artikel 2.2 Code E-mail. Dit onderdeel van de klacht wordt toegewezen.

4.         De voorzitter beslist als volgt.

De beslissing

Op grond van hetgeen onder 3) is vermeld, acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2.2 Code e-mail. De voorzitter beveelt afzender aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken