a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2017/00476

Datum:

18-07-2017

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aan klaagster verzonden e-mail waarin een stedentrip wordt aangeprezen. Daarbij wordt onder meer gezegd dat men vliegt “vanaf een luchthaven bij u in de buurt” en “Retourvlucht vanaf een luchthaven van uw voorkeur”. Verder wordt gezegd: “Geen extra reserverings- of boekingskosten” en “Nu bestellen, boeken over enkele weken”. In de e-mail staat de link “Meer informatie”. Door op deze link te klikken ziet men actievoorwaarden, de prijs van de stedentrip en de bestemmingen.

 

De klacht

In de voorwaarden staat niet dat er vanaf Brussel wordt gevlogen, alsmede dat € 80,- aan toeslagen moet worden betaald en gekozen kan worden uit vier data. Klaagster werd hierover pas in een later stadium geïnformeerd, zoals blijkt uit de door haar overgelegde correspondentie. Klaagster acht de reclame-uiting om die reden misleidend.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Klaagster stelt dat zij, nadat zij op het aanbod was ingegaan, werd geconfronteerd met het feit dat zij vanaf Brussel moest vliegen, alsmede toeslagen moest betalen en een zeer beperkte keuze aan data had. De klacht is niet weersproken en ook gegrond nu de reclame-uiting niet op deze aspecten wijst, maar juist met zoveel woorden inhoudt dat men zelf kan bepalen vanaf welk vliegveld men vertrekt en men geen extra kosten is verschuldigd. Verder vermeldt de uiting niet dat men bij het boeken uit slechts enkele data kan kiezen. Aldus wekt de uiting een onjuist beeld van hetgeen men kan verwachten indien men ingaat op het aanbod in de reclame-uiting (in feite de uitnodiging om een voucher voor een stedentrip te bestellen waarmee men later kan boeken).

2)  Blijkens het voorgaande is over (de keuze van) de luchthaven waarvandaan men vertrekt geen juiste informatie verstrekt. Dit betreft een van de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame (NRC). Ten aanzien van het ontbreken van informatie over de beperkte keuze aan data oordeelt de voorzitter dat sprake is van het ontbreken van essentiële informatie, derhalve van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC. Voor wat betreft de toeslagen ad € 80,- is het de voorzitter niet duidelijk geworden wat de aard daarvan is, zodat niet kan worden geoordeeld dat adverteerder in strijd met de reclame-uiting (extra) reserverings- en boekingskosten in rekening brengt. Dat neemt niet overigens weg dat de consument wel over de (mogelijke) verschuldigdheid van die toeslagen had dienen te worden geïnformeerd. Ook in zoverre is sprake van een omissie in de zin van artikel 8.3 aanhef en onder c NRC. Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument door het voorgaande ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC en beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken