a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2019/00264

Datum:

21-06-2019

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de aanprijzing van een reis naar Corfu op de website van adverteerder voor

€ 149,- (uiting 1) en een aanprijzing van dezelfde reis voor € 189,- (uiting 2).

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager maakt bezwaar tegen het feit dat de reis naar Corfu wordt aangeboden voor € 149,- en dat dezelfde reis (met dezelfde reisdata) na enig surfen op internet ineens € 189,- kost. Volgens klager is dit het gevolg van het gebruik van specifieke cookies door Corendon, want toen hij met een andere browser ging zoeken, gebeurde hetzelfde: eerst was de prijs € 149,- en daarna € 189,-. Klager heeft ter onderbouwing van zijn klacht (behalve de reeds beschreven screenshots die hij met de browser Firefox heeft gemaakt), ook zijn zoekresultaten met de browsers Chrome en Opera overgelegd.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Ten eerste is het volgens adverteerder algemeen bekend dat prijzen in de reiswereld kunnen fluctueren. Dat klager twee verschillende prijzen heeft gezien, kan volgens adverteerder verklaard worden uit opties aan de linkerzijde van de pagina die kunnen worden aangeklikt. Op de (Firefox) screenprint met de prijs van € 189,- (bijlage 2) zijn de bestemming en de reisperiode te zien. Het reisgezelschap (aantal personen) is in de overgelegde uiting niet te zien. Op het (Firefox) screenshot met de prijs van € 149,- (bijlage 1), dat van hetzelfde moment is als bijlage 2, namelijk 14.36 uur, is te zien dat klager bij het reisgezelschap “2 personen” heeft ingevuld. Bij de andere, door klager overgelegde screenshots (met andere zoekmachines) geldt hetzelfde: steeds is bij de uiting met de hogere prijs niet zichtbaar om welk reisgezelschap het gaat.

 

De mondelinge behandeling

Adverteerder heeft ter zitting benadrukt dat zij geen gebruik maakt van cookies die ervoor (kunnen) zorgen dat de prijs na enig zoeken hoger wordt. Zij wijst er nogmaals op dat het door klager opgegeven reisgezelschap in de overgelegde uiting niet te zien is. Bij de andere, door klager overgelegde screenshots (met de zoekmachines Chrome en Opera) is eveneens steeds bij de uiting met de prijs € 189,- niet zichtbaar om welk reisgezelschap het gaat. Omdat de prijs van € 189,- correspondeert met de prijs voor deze reis voor één persoon, denkt adverteerder dat er bij het zoeken door klager wellicht iets is veranderd in de optie “reisgezelschap” of dat hij bij een vorig bezoek aan de website (wat enige tijd geleden kan zijn) als reisgezelschap ‘1’ heeft ingevuld, wat daarna de standaardinstelling wordt. Volgens adverteerder klopt het dat de prijzen in deze branche snel kunnen veranderen, maar het is niet zo dat dit elke vijf minuten of, in het geval van klager, zelfs binnen kortere tijd gebeurt.

 

Opvragen nadere informatie en de reactie van klager hierop

Naar aanleiding van de toelichting van adverteerder is aan klager gevraagd om te onderbouwen dat het reisgezelschap, ook in de overgelegde uitingen met de hogere prijs van 189,-, twee personen betrof.

De reactie van klager wordt als volgt samengevat. Klager erkent dat op de screenshots met de prijs € 189 niet te zien is uit hoeveel personen het reisgezelschap bestaat. Volgens klager is dit deel van de internetpagina niet met opzet weggevallen op de overgelegde Firefox, Chrome en Opera screenprints. Klager ontkent dat hij bij de optie “reisgezelschap” “2 personen” heeft veranderd in “1 persoon”.   

 

Het oordeel van de Commissie

Klager maakt bezwaar tegen het feit dat de prijs in de uitingen tijdens het zoeken van € 149,- naar € 189,- verandert. Volgens hem is de verhoging van de prijs tijdens het zoeken een gevolg van cookies die adverteerder gebruikt. Klager vindt deze manier van prijsvoeren misleidend en oneerlijk. 

Adverteerder heeft hier tegenin gebracht dat zij geen gebruik maakt van cookies die een dergelijke prijsverhoging tijdens het zoeken tot gevolg hebben. Een mogelijke verklaring voor het prijsverschil is volgens adverteerder dat er bij uiting 1 is gezocht op een reisgezelschap van “2 personen”, en dat dit reisgezelschap bij uiting 2 (onbedoeld) veranderd is in “1 persoon”. De prijs van € 189,- correspondeert namelijk met de prijs voor deze reis voor 1 persoon.

De Commissie overweegt als volgt.

Op de door klager overgelegde uitingen is te zien dat het in beide uitingen om een reis naar dezelfde bestemming (Bingo Corfu appartementen, logies- Appartement) gaat, met een reisduur van 8 dagen met vertrekdatum 1 mei 2019, en dat deze aanbiedingen van hetzelfde moment (namelijk 10 april 2019 om 14.36 uur) zijn.

Uit hoeveel personen het reisgezelschap bestaat is bij uiting 1 wel zichtbaar (in de linkerbovenhoek staat “2 personen”), maar bij uiting 2 niet: daar is de linkerbovenhoek van de internetpagina niet zichtbaar op de overgelegde print. Bij de andere door klager overgelegde uitingen (die hij met de zoekmachines Chrome en Opera heeft gevonden) met de prijs van € 189,- is evenmin zichtbaar uit hoeveel personen het reisgezelschap bestaat.  

Klager is in de gelegenheid gesteld om alsnog te onderbouwen dat het reisgezelschap waarop gezocht is, in zowel uiting 1 als uiting 2 uit 2 personen bestond. Hierin is klager naar het oordeel van de Commissie onvoldoende geslaagd. Klager heeft weliswaar meegedeeld dat het wegvallen van het kopje reisgezelschap in uiting 2 (en de andere door hem overgelegde uitingen waar de reis voor €189,- wordt aangeboden) niet met opzet is gebeurd, en dat hij (zelf) het reisgezelschap niet heeft veranderd van 2 naar 1 persoon, maar hij heeft geen screenprints of andere stukken overgelegd die aannemelijk maken dat het zowel bij de reisaanbieding van € 149,- als die van € 189,- om een reisgezelschap van 2 personen gaat.  

Gelet op het voorgaande is aan de hand van de overgelegde stukken niet vast te stellen of in dit geval identieke reisaanbiedingen met elkaar worden vergeleken. Ofwel, niet is uit te sluiten dat bij de prijs van € 189,- een reisgezelschap van ‘1’ is ingevuld (handmatig dan wel door een automatische instelling) en bij de prijs van € 149,- een reisgezelschap van ‘2’. Voor deze klacht betekent dat dat niet wordt toegekomen aan de vraag of adverteerder misleidende prijzen en/of een misleidende prijsvoering hanteert.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken