a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2019/00467

Datum:

21-10-2019

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op www.evisumturkije15euro.nl.

Daarin staat onder de aanhef:

“E-VISUM TURKIJE 15 EURO

 Alles over het verplichte visum voor Turkije” onder meer:

“Evisum Turkije 15 Euro

(…)      Vraag je visum hier aan   (…)

(….)

Vandaag de dag (…) moet je, voordat je op Turkse bodem landt, al een visum bij je hebben. Zo’n online visum voor Turkije kun je officieel kopen bij Turkijevisumonline.nl.

(…)

Zijn de kosten echt maar 15 euro?

(…)

Vroeger waren ze inderdaad nog 15 euro. Maar zijn ze echt nog wel te krijgen voor slechts 15 euro? Dat is op dit moment sterk afhankelijk van de wisselkoers, maar door de jaren is deze zo veranderd dat het eigenlijk niet meer mogelijk lijkt. Een visum via de overheid kost $ 20,70 dus dit bedrag moet worden omgerekend naar euro’s, en dat is dus sterk afhankelijk van de wisselkoers”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In de kop van de uiting staat dat een visum 15 Euro kost. Pas als je naar beneden scrolt, wordt langzaam duidelijk dat het niet meer mogelijk is om voor deze prijs een visum te verkrijgen.

Klager ging in eerste instantie zonder scrollen direct naar “Vraag je visum hier aan”. Daar bleek dat een visum alleen te verkrijgen is voor 24,95 euro. Klager verwijst naar de door hem overgelegde bijlage, een afdruk van de website www.turkijevisumonline.nl. Daar staat onder de aanhef:

“Turkije Visum Online

 Visum Turkije aanvragen” onder meer:

“Voor een vakantie naar Tukije is een visum verplicht. Dit e-visum is gemakkelijk en snel bij ons aan te vragen. De kosten voor het officiële evisum zijn € 24,95”.

Overigens zijn er meer websites waarop een visum online wordt aangeboden met “het lokkertje van 15 euro”, aldus klager.

 

De reactie van verweerder

De reactie van verweerder wordt als volgt samengevat

De website “waar het over gaat” (hierna: (de kennelijk door verweerder bedoelde site)  www.evisumturkije15euro.nl) is niet van verweerder. Alleen de website Turkijevisumonline.nl behoort toe aan verweerder. Omdat er een link naar verweerder is geplaatst, heeft verweerder de website www.evisumturkije15euro.nl per e-mail verzocht om deze link zo spoedig mogelijk weg te halen’, zodat er ook geen verwarring kan ontstaan.

Verweerder biedt geen visums aan voor 15 euro. Verder staat ook op de website www.evisumturkije15euro.nl dat geen enkele partij een visum aanbiedt voor 15 euro.

 

E-mail van 2 september 2019 van het secretariaat van SRC

In deze e-mail staat voor zover hier van belang:

“ln uw e-mail deelt u mee dat “de website waar het over gaat” niet aan u toebehoort en dat u een e-mail heeft gestuurd “of onze link op dit site z.s.m. weggehaald kan worden zodat er ook geen verwarring kan ontstaan”.

Voor de verdere behandeling van de klacht acht de Commissie het nodig om kennis te nemen van de inhoud van laatstbedoelde e-mail. Gelet hierop verzoeken wij u om een afschrift van deze e-mail aan de Commissie te doen toekomen (….)”.

 

Het oordeel van de voorzitter  

In de bestreden uiting wordt in eerste instantie, zonder voorbehoud, gesproken over “E-VISUM TURKIJE 15 EURO” respectievelijk “Evisum Tukije 15 Euro”, waarna direct, door middel van een button, de mogelijkheid wordt gerboden om “je visum” aan te vragen. Naar klager onweersproken heeft meegedeeld, komt men na het aanklikken van deze button op de website www.turkijevisumonline.nl, waar blijkt dat het bewuste e-visum € 24,95 kost.

Weliswaar blijkt uit de tekst verderop in de uiting, onder het kopje “Zijn de kosten echt maar 15 euro?”, dat het waarschijnlijk niet meer mogelijk is om een Evisum Turkije voor 15 euro te verkrijgen, maar deze tekst neemt de in eerste instantie gewekte onjuiste indruk, dat het visum 15 euro kost en men een visum voor deze prijs kan aanvragen, door op de button met de tekst “Vraag je visum hier aan” aan te klikken, niet voldoende weg.

Gelet op het bovenstaande gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie over de prijs als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de voorzitter de uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.   

De voorzitter acht verweerder (in elk geval mede) verantwoordelijk voor de onderhavige overtredeing. Hij overweegt daartoe het volgende. De uiting bevat een link naar de website van verweerder. Bij verweer heeft verweerder meegedeeld dat zij  de website www.evisumturkije15euro.nl per e-mail heeft verzocht om deze link zo spoedig mogelijk weg te halen, zodat er ook geen verwarring kan ontstaan. Op de bij herhaling namens de Reclame Code Commissie gestelde vraag, om een afschrift van deze e-mail aan de Commissie te doen toekomen, heeft verweerder echter niet gereageerd. Gelet hierop gaat de Commissie ervan uit dat verweerder in elk geval mede betrokken is geweest bij de totstandkoming en/of plaatsing van de bestreden uiting.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC en beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken