a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Status:

Dossiernr:

2020/00559

Datum:

13-01-2021

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing) (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een paginagrote advertentie in het AD van 7 november 2020.

In de foto van een hotel staat in de linker bovenhoek “Het voordeel van AD. Omdat je het verdient”. In de rechter bovenhoek staat (het logo van) “Fletcher Hotels”. Onder een aantal andere foto’s staat onder meer:

“2 pers.  € 79,- € 34,95*”

en

“Overnacht bij Fletcher Hotels en ontdek Nederland te voet

Te verzilveren t/m 30 oktober 2021

(…)

Bestel nu en bepaal zelf wanneer jij verzilvert!

Te verzilveren t/m 30 oktober 2021
Hotelovernachting voor 2 personen
Keuze uit ruim 100 hotels.”

Linksonder in de advertentie staat, in kleine letters: “* Voor 4-sterren hotels worden extra kosten in rekening gebracht.”

Rechts onderin staat: “Bestel nu vouchers op ad.nl/fletcher”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In de advertentie wordt een hotelovernachting voor 2 personen voor € 34,95 aangeboden met keuze uit 100 hotels. Klager acht de advertentie op grond van de volgende punten misleidend.

a) Bij de mededeling “keuze uit 100 hotels” wordt geen onderscheid gemaakt tussen 3- of 4-sterren hotels. De – overigens “piepklein afgedrukte” – mededeling dat voor 4-sterren hotels extra kosten in rekening worden gebracht, wekt de indruk dat er naast de ruim 100 hotels waarvoor de aanbieding geldt nog een aantal 4-sterren hotels is waarvoor de speciale aanbiedingsprijs niet geldt. Toen klager echter zijn voucher op de reserveringssite wilde gebruiken, bleek het grootste deel van de ‘ruim 100 hotels’ uit 4-sterren hotels te bestaan, die dus boven de prijs van € 34,95 extra kosten in rekening brengen. De mededeling dat bij de aanbieding keuze is uit ruim 100 hotels, acht klager daarom niet juist.

b) Zonder dat dit wordt vermeld blijken alle hotels een weekendtoeslag te rekenen, zodat de prijs van € 34,95 alleen voor doordeweekse dagen geldt. Ook wordt in de advertentie niet vermeld wat de extra kosten zijn die 4-sterren hotels rekenen.

c) De 3-sterren hotels blijken op veel data niet te kunnen worden gereserveerd, zonder dat daarvoor een reden (anders dan eventueel ‘volgeboekt’) wordt opgegeven.

d) Alle hotels blijken een handling fee te rekenen, die in het hotel moet worden betaald. Dit wordt in de advertentie niet vermeld.

 

De reactie van Fletcher Hotels

De Persgroep (DPG Media) heeft de vouchers bij Fletcher Hotels ingekocht, wat betekent dat De Persgroep vrij is haar eigen communicatie over deze vouchers te voeren. Niettemin heeft Fletcher Hotels De Persgroep geadviseerd om in het vervolg transparanter te zijn in de communicatie.

Overigens staan alle actievoorwaarden en informatie op de actiepagina waarop de vouchers kunnen worden besteld.

 

Het verweer van DPG Media

Het verweer wordt als volgt samengevat.

DPG Media is het met klager eens dat in de advertentie niet is weergegeven dat een weekendtoeslag van toepassing is op de actie en dat niet duidelijk genoeg is vermeld wat de extra kosten zijn bij boeking van een 4-sterren hotel. Deze informatie staat wel op de (overgelegde) actiepagina van de AD Webwinkel, maar in de krant was voldoende ruimte voor vermelding daarvan. DPG Media zal het daarom in de toekomst door middel van een duidelijk leesbare asterisk vermelden indien op de prijs uitzonderingen van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld een toeslag voor weekenddagen of voor overnachting in een 4-sterren hotel. Volgens de afspraak over beschikbaarheid voor verzilvering van de vouchers biedt Fletcher Hotels ruim voldoende kamers aan in 3-sterren hotels die met de vouchers kunnen worden geboekt. Wel is het uiteraard mogelijk dat de kamers in populaire hotels en/of op populaire data reeds of snel zijn volgeboekt. Het is in principe niet toegestaan dat Fletcher Hotels de door klager genoemde handling fee in rekening brengt, nu op de actiepagina wordt vermeld dat de getoonde prijzen inclusief reserverings- en servicekosten zijn. DPG Media zal met Fletcher Hotels in overleg treden indien dit onverhoopt toch gebeurt.

 

Het oordeel van de voorzitter

1.

In de advertentie worden via de webwinkel van het AD tegen een actieprijs vouchers aangeboden voor een hotelovernachting voor twee personen in een van de deelnemende Fletcher hotels. Nu deze actie duidelijk een samenwerking betreft tussen DPG Media en Fletcher Hotels, worden beide partijen verantwoordelijk gehouden voor de inhoud van de advertentie.

2.

Krachtens artikel III onder 1 van de toepasselijke Reclamecode Reisaanbiedingen (RR) 2014 moeten in reclame-uitingen voor reisdiensten correcte en duidelijke prijzen worden gehanteerd. Dit betekent dat alle op het moment van publicatie bekende vaste onvermijdbare kosten in de prijs moeten zijn verdisconteerd. Voor variabele onvermijdbare kosten geldt dat de consument in één oogopslag moet kunnen zien welke extra kosten er zijn en – zo mogelijk – hoe hoog deze kosten zijn.

3.

Gebleken is dat de geadverteerde actieprijs van € 34,95 alleen geldt voor een hotelovernachting voor twee personen in een 3-sterren hotel en op doordeweekse dagen. Bij verblijf in een 4-sterren hotel en/of op weekenddagen geldt een toeslag van respectievelijk € 5,- p.p.p.n. en € 10,- p.p.p.n.

In feite is de geadverteerde prijs van € 34,95 dus een vanafprijs, die bij een hotelovernachting door twee personen in het weekend en in een 4-sterren hotel € 30,- hoger zal uitvallen.

Om te voldoen aan het hiervoor genoemde vereiste van correcte en duidelijke prijzen, moet in de advertentie op duidelijke wijze worden vermeld onder welke voorwaarden de geadverteerde actieprijs van € 34,95 geldt, te weten bij een doordeweeks verblijf in een van de 3-sterren hotels. Met de enkele verwijzing via een nauwelijks opvallende asterisk naar de zeer klein gedrukte en daardoor moeilijk leesbare mededeling “Voor 4-sterren hotels worden extra kosten in rekening gebracht”, wordt niet voldaan aan het vereiste van een duidelijke prijsvermelding waarbij de variabele onvermijdbare kosten in één oogopslag te zien zijn. De hoogte van de extra kosten voor verblijf in een 4-sterren hotel wordt niet vermeld en de weekendtoeslag wordt in het geheel niet genoemd.

Op grond van het vorenstaande acht de voorzitter de advertentie in strijd met het bepaalde in artikel III onder 1 RR 2014.

4.

De klacht over de geringe beschikbaarheid van kamers in 3-sterren hotels, welke klacht door DPG Media is weersproken, is naar het oordeel van de voorzitter onvoldoende concreet om tot gegrondverklaring te kunnen leiden.

5.

De voorzitter acht voldoende aannemelijk gemaakt dat de service- en reserveringskosten als vaste onvermijdbare kosten in de geadverteerde prijs van € 34,95 zijn verdisconteerd. Indien deze kosten tevens door het geboekte hotel worden berekend, zoals klager stelt, wordt door dit hotel in strijd met het geadverteerde aanbod gehandeld. Dit betekent echter niet dat de advertentie, waartoe de beoordeling door de voorzitter is beperkt, op dit punt onjuist is.

6.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op hetgeen is overwogen onder 3 acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met artikel III onder 1 RR 2014. Zij beveelt DPG Media en Fletcher Hotels in zoverre aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken