a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Status:

Dossiernr:

2021/00507

Datum:

01-12-2021

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Uitnodiging tot aankoop

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting:

Het betreft een banner bovenaan de website van adverteerder, waarin staat: “Koop nu bij Etos een hotelovernachting voor maar € 12,99 per persoon en overnacht super voordelig op de mooiste plekken van Nederland! Wees er snel bij, want OP = OP en VOL= VOL”.
In de banner staat een cirkel met daarin 12,99 p.p.p.n. met daarbij een klein sterretje.
Rechts in de banner staat verticaal achter een sterretje in kleine letters de tekst: “de prijs per persoon (€ 12,99) is op basis van een verblijf voor 2 personen. De totaalprijs bedraagt € 25,98”.
Onder de banner op de website staat uitgelegd hoe de actie werkt. Onder de eerste stap staat:
“Bestel online een hotelovernachting voor € 12,99 per persoon of koop de vouchers in een van onze […] winkels.”
Onder de tweede en derde stap staat een button “Bekijk actievoorwaarden”. Als op deze button wordt geklikt dan staat in punt 8 en 18 in de voorwaarden:
“8. Per reservering wordt eenmalig € 7,50 reserveringskosten in rekening gebracht.”
“18. Het E-ticket is exclusief tax & handling fee (per person per nacht, varieert per hotel) en dient in het hotel te worden voldaan”.

De klacht

Klager heeft naar aanleiding van het bericht op de website van adverteerder een hotelbon gekocht. In het bericht stond dat er een hotelovernachting kon worden geboekt voor € 12,99 per persoon. Bij de prijs (in de cirkel) staat een klein sterretje. In kleine letters staat verticaal achter het sterretje “De prijs per persoon (€ 12,99) is op basis van een verblijf van twee personen. De totaalprijs bedraagt € 25,98”. Bij het boeken bleek dat er € 7,50 aan reserveringskosten in rekening worden gebracht. Dit stond niet in de advertentie. Verder moeten er ook nog kosten (belasting) worden betaald bij aankomst en deze kosten zijn niet nader gespecifieerd.

Het verweer

De klacht ziet erop dat niet uit de advertentie blijkt dat bij het boeken € 7,50 aan reserveringskosten wordt berekend en dat er kosten betaald moeten worden bij aankomst in het hotel, welke kosten niet nader zijn gespecificeerd. De kosten waaraan klager refereert staan in de actievoorwaarden onder punt 8 en 18. Adverteerder is het met klager eens dat de bijkomende kosten in de advertentie vermeld hadden moeten worden. De reserveringskosten zijn onvermijdbare kosten die per reservering moeten worden betaald. Nu per reservering meerdere vouchers kunnen worden ingezet, kan dit bedrag niet in de prijs zelf worden verdisconteerd. De tax (toeristenbelasting) en handling fee zijn eveneens onvermijdbare kosten, waarvan de hoogte niet vooraf kan worden berekend. De hoogte is namelijk afhankelijk van de keuze van de consument (aantal personen, aantal nachten) en kunnen variëren per hotel en gemeente. Deze kosten dienen in het hotel voldaan te worden.
Adverteerder heeft na ontvangst van de klacht de tekst op haar website als volgt aangepast: “Koop nu bij Etos een hotelovernachting voor maar € 12,99* per persoon […]” en in kleinere letters daar vlak onder: “*Let op dit is exclusief € 7,50 reserveringskosten en exclusief tax & handling fee”.
Adverteerder heeft een printscreen overgelegd van de aangepaste tekst op haar website.
Tot slot geeft adverteerder aan dat zij in overleg is met haar partner op welke wijze de hoogte van de tax en handling fee per locatie vooraf inzichtelijk kunnen worden gemaakt voor de klant en dit zo spoedig mogelijk aan te passen.
Adverteerder heeft de reserveringskosten van € 7,50 aan klager teruggestort.

Het oordeel van de voorzitter

Klager maakt bezwaar tegen de bestreden uiting waarin staat “Bestel online een hotelovernachting voor € 12,99 per persoon […], terwijl in een later stadium blijkt dat € 7,50 aan boekingskosten verschuldigd is en ook tax & handling fee in rekening worden gebracht.
De boekingskosten zijn, zoals door adverteerder aangevoerd, onvermijdbare kosten die per reservering moeten worden betaald en die variabel zijn, omdat per reservering meerdere vouchers kunnen worden ingezet. Hetzelfde geldt voor de tax & handling fee kosten. Op basis van artikel 8.4 aanhef sub i NRC dient een adverteerder de consument bij het noemen van prijzen reeds te informeren over het feit dat extra kosten verschuldigd zijn en over de hoogte daarvan indien de kosten niet, zoals in dit geval, in de prijs kunnen worden verdisconteerd. Deze informatieverplichting heeft als doel dat de consument zich direct een juist en volledig beeld kan vormen over de totale prijs. In de bestreden uiting staat niets vermeld over reserveringskosten en tax & handling fee. Deze kosten komen pas wanneer men van de voucher gebruik maakt naar voren. De gemiddelde consument zal er niet op bedacht zijn dat pas in een later stadium, bij het boeken van het hotel, nog dergelijke kosten worden berekend. Op grond van het voorgaande is de voorzitter van oordeel dat, nu adverteerder niet aan bedoelde informatieverplichting heeft voldaan, de uiting in strijd is met artikel 8.4 aanhef en onder i NRC.
Gelet op de mededeling van adverteerder dat de bestreden uiting inmiddels is aangepast voor wat betreft de boekingskosten, die nu direct worden vermeld, en zij ook de tax & handling fee inzichtelijk zal maken, zal de voorzitter een aanbeveling voor zover nodig doen. Derhalve wordt beslist als volgt.

De beslissing

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 8.4 aanhef en onder i NRC. De voorzitter beveelt adverteerder, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken