a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Status:

Dossiernr:

2022/00046

Datum:

06-04-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een reclame-uiting op de website van DFDS, waarin de mededeling: “Dagelijks vertrek” is opgenomen. Bij deze mededeling is een afbeelding geplaatst van twee schepen die in tegengestelde richting varen.

 

De samenvatting van de klacht

Klager heeft op de website onvoorwaardelijk zien staan dat er dagelijkse afvaarten zijn, waarbij ook een afbeelding is geplaatst met twee schepen in omgekeerde richting (uit IJmuiden en Southsfield). Op het moment dat klager wilde boeken bleek dat de veerboten maar op slechts de helft van het aantal voorgespiegelde dagen (in januari en februari 2022) voeren. Volgens klager moet een consument hierdoor in de helft van de gevallen in het Verenigd Koninkrijk 24 uur wachten op de terugreis. Als regelmatige bezoeker van het Verenigd Koninkrijk is het klager bekend dat het op 24 en 31 december niet ongebruikelijk is dat diensten van het openbaar vervoer uitvallen. Desalniettemin is klager van mening dat het reisaanbod en de voorlichting van adverteerder misleidend is en in strijd met de Nederlandse Reclame Code. Klager verwijst naar artikelen 1, 2, 5, 7 en 8 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

 

De samenvatting van het verweer

De dienst van adverteerder op Newcastle is een lijndienst, die zich kenmerkt door dagelijks vertrek vanuit beide havens. Daar zijn echter wel een aantal uitzonderingen op. Deze uitzonderingen bestaan onder andere uit de periode rondom kerst en oud en nieuw, de dokperiodes, weersomstandigheden en overmacht situaties.

Adverteerder behoudt zich, waar nodig, het recht voor om het vervoer te verzorgen met een vervangend schip en/of van de vermelde dienstregeling of route af te wijken. Adverteerder verwijst in dit kader naar artikel 15 van de Algemene Voorwaarden. De periode waar klager aan refereert is een zogenaamde ‘dokperiode’. In deze periode wordt het noodzakelijke onderhoud aan de schepen gepleegd, om ervoor te zorgen dat gedurende de rest van het jaar een betrouwbare dienstverlening kan worden gegarandeerd.

Bij het boeken van een overtocht staat duidelijk (op dezelfde pagina) welke afvaarten worden uitgevoerd en welke afvaarten niet. Hierdoor is het niet mogelijk om geconfronteerd te worden met een niet uitgevoerde afvaart zonder hier vanaf te weten. Deze informatie is immers direct zichtbaar zodra men een boeking maakt.

 

Het oordeel van de voorzitter

Door de in het oog springende mededeling “dagelijks vertrek” met daarbij een afbeelding van twee schepen die in tegengestelde richting varen zal de gemiddelde consument verwachten dat het mogelijk is om dagelijks te vertrekken. Nu de mededeling zonder enig voorbehoud is gedaan zal de consument er niet op bedacht zijn dat het niet mogelijk is om op alle dagen te vertrekken. Adverteerder voert aan dat op de mededeling ‘dagelijks vertrek’ uitzonderingen zijn en daarbij verwijst zij ook naar de Algemene Voorwaarden.

De gemiddelde consument zal in dit kader mogelijk wel begrijpen dat een plotseling opkomende verhindering (zoals extreme weersomstandigheden en onverwacht voordoende overmachtssituaties) zal maken dat het niet iedere dag mogelijk is om te vertrekken. Echter uit de door klager overgelegde stukken blijkt dat het in januari en februari 2022 op verschillende dagen niet mogelijk zou zijn om te vertrekken. Dit betreft geen onvoorziene uitval. Het had op de weg van adverteerder gelegen om in de bestreden uiting meer duidelijkheid te verschaffen over de betekenis van de mededeling “dagelijks vertrek”. Uit de door adverteerder genoemde uitzonderingen blijkt immers dat bepaalde uitzonderingen op voorhand al zijn voorzien.  

Het feit dat er uitzonderingen op het aanbod van toepassing zijn, is essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen. Nu deze informatie in de bestreden uiting ontbreekt, is sprake van het ontbreken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken