a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Status:

Dossiernr:

2022/00405

Datum:

21-09-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een op 17 augustus 2022 door klager ontvangen e-mail van “Weekendjeweg.nl <Nieuwsbrief@weekendjeweg.nl>” met als onderwerp “Geef toe aan de charmes van deze aanbiedingen Formule 1: Grand Prix ? Stedentrips & nog veel meer”.

 

Samenvatting van de klacht

Klager heeft de volgende bezwaren.

a.

Op 15 of 16 augustus 2022 meldde klager zich af voor nieuwsbrieven van adverteerder. Hoewel adverteerder op grond van artikel 5.1 Code e-mail verplicht is een dergelijk verzoek onverwijld in te willigen, ontving klager op 17 augustus 2022 de bestreden e-mail. De uiting is daarom in strijd met artikel 1.3 onder a Code e-mail.

b.

De uiting is in strijd met artikel 2.2 Code e-mail, omdat vereiste contactgegevens (of  een link daarnaar) ontbreken.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder heeft voor zover van belang meegedeeld: “Wij geven in onze mail aan dat het enkele dagen kan duren voordat u uit ons systeem bent verwijderd”.  

 
 Het oordeel van de voorzitter 

Met betrekking tot de verschillende bezwaren oordeelt de voorzitter als volgt.

 Ad a.
Uit de klacht begrijpt de voorzitter dat klager zich op 15 of 16 augustus 2022 op elektronische wijze heeft afgemeld bij adverteerder (ofwel de bestandseigenaar) voor het gebruik van zijn e-mailadres voor reclame via e-mail, een en ander zoals bedoeld in artikel 5.1 Code e-mail. Deze bepaling eindigt met:
“De bestandseigenaar draagt er zorg voor dat het verzoek op deze wijze gedaan onverwijld wordt ingewilligd”.    
Adverteerder heeft niet weersproken dat klager op 17 augustus 2022 reclame per e-mail van adverteerder ontvangen heeft. Gelet hierop is klagers verzoek om geen reclame per e-mail meer te ontvangen niet onverwijld ingewilligd en is artikel 5.1 Code e-mail overtreden. Aan dit oordeel doet niet af dat adverteerder per e-mail aan klager zou hebben meegedeeld “dat het enkele dagen kan duren voordat u uit ons systeem bent verwijderd”. 
Gelet op het bovenstaande is de bestreden uiting ook in strijd met artikel 1.3 onder a Code e-mail.
 
Ad b.
Adverteerder heeft niet weersproken dat voor wat betreft de bestreden e-mail niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 2.2 Code e-mail, namelijk dat in de e-mail de contactgegevens van de bestandseigenaar zijn opgenomen, waaronder in ieder geval zijn naam, adres en contactgegevens dan wel een verwijzing daarnaar via een werkende link. Gelet hierop is de uiting in strijd met artikel 2.2 Code e-mail.   

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter acht de uiting in strijd met de artikelen 1.3 onder a, 2.2 en 5.1 Code e-mail. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beslissing

 

De voorzitter acht de uiting in strijd met de artikelen 1.3 onder a, 2.2 en 5.1 Code e-mail. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken