a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Status:

Dossiernr:

2022/00406

Datum:

04-10-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website www.hotelbarcarola.esl/arrangementen/overwinteren-in-een-luxe-appartement-aan-de-mooiste-baai-van-de-costa-brava.

Daarin staat onder meer:

“Arrangement

 Overwinteren in een luxe appartement aan de mooiste baai van de costa brava

                                                                                                   Vanaf

                                                                                              €  400,00”.

(…)

Verblijf inclusief:

? Gas, water & licht

? Lokale belastingen

? Satelliet-TV

? Parkeerplaats bij het hotel”.

Hierna volgt een overzicht van prijzen per “Naam appartement” en per “hele maand”, “2 maanden” respectievelijk “3 maanden”.

Bij het appartement “Costa Brava 1 (begane grond) is als prijs per 3 maanden vermeld: “€ 865,-”.

Onderaan het prijsoverzicht staat: “Direct aanvragen” en daaronder staat onder meer:

“Lees meer

(…)

“Voorwaarden arrangement”.     

 

Samenvatting van de klacht

 

In de bestreden uiting is voor het appartement “Costa Brava 1 (begane grond) als prijs per 3 maanden vermeld: “€ 865,-”. Bij het reserveren komen daar echter verschillende verplichte opslagen bij, zoals € 50,- voor linnengoed, € 50,- per week voor wekelijkse wisseling van linnengoed en kleine schoonmaak en € 150,- voor de eindschoonmaak. Gegeven deze opslagen  kreeg klager een (ongespecificeerde) offerte met een bedrag van € 1315,- per maand.

Voornoemde bijkomende lasten worden in de bestreden uiting separaat van de prijslijst, namelijk eronder, vermeld en men moet zelf de optelsom maken, aldus klager. Hij vindt de uiting misleidend.

 

Samenvatting van het verweer

 

Adverteerder is zich niet bewust van eventuele onrechtmatigheden qua prijstelling. Alle gegevens en voorwaarden staan duidelijk op de website. Adverteerder heeft aan klager meegedeeld dat de supplementen niet in rekening zullen worden gebracht, omdat hij zelf voor linnengoed en schoonmaak zal zorgen, maar inmiddels heeft klager een andere accommodatie geboekt. De betreffende correspondentie legt adverteerder over.  
Adverteerder verneemt graag van de Commissie of zij verbeterpunten kan doorvoeren. Adverteerder is een Spaande entiteit en in Spanje gelden andere regels.
 

Het oordeel van de voorzitter 

 

Uit hetgeen partijen naar voren hebben gebracht, inclusief de door beide partijen overgelegde correspondentie, begrijpt de voorzitter dat de door klager genoemde kosten van € 50,- per week voor wekelijkse wisseling van linnengoed en kleine schoonmaak, en € 150,- voor de eindschoonmaak, kosten zijn die in het algemeen zowel vast als onvermijdbaar zijn. De kosten van

€ 50,- voor linnengoed gelden per persoon, zo blijkt uit de in de uiting opgenomen “Voorwaarden arrangement”, zoals afgedrukt in de overgelegde correspondentie. Deze laatste zijn derhalve niet vast, maar afhankelijk van het aantal personen.

 

In het geval van klager heeft adverteerder aangeboden de kosten niet in rekening te brengen, omdat klager zelf voor linnengoed en schoonmaak zou zorgen. Kennelijk is hier voor klager een uitzondering gemaakt, nu in de door klager overgelegde e-mail van 15 augustus 2022, 21.53 uur van adverteerder aan klager nog staat:

“If you want to bring your own sheets and towels you can do it but there is no is no reduce in price”.

Volgens het verweer heeft klager uiteindelijk een andere accommodatie heeft geboekt. Wat hiervan zij, de voorzitter stelt vast dat bovenbedoelde vaste en onvermijdbare kosten (van wisseling linnengoed en schoonmaak) niet in de prijs van het arrangement van (in dit geval)

“€ 865,-” zijn opgenomen, maar pas onder het kopje “Voorwaarden arrangement” zijn vermeld. Verder zijn de (per persoon te berekenen) kosten voor linnengoed niet direct naast of onder de geadverteerde prijs vermeld, maar ook pas onder “Voorwaarden arrangement”.

 

Gelet op het bovenstaande is de uiting in strijd met het bepaalde in III, artikel 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR) 2014.

Hierin is bepaald:

“Aanbieders zijn gehouden tot het hanteren van correcte en duidelijke prijzen in hun reclame-uitingen. Zij publiceren hun prijzen, al of niet gespecificeerd, inclusief de hen op het moment van publicatie bekende vaste onvermijdbare (= bijkomende onlosmakelijk aan de dienst verbonden) kosten die voor de dienst moeten worden betaald. Ten aanzien van onvermijdbare kosten waarvan de hoogte niet vooraf kan worden berekend omdat deze afhankelijk is van bepaalde keuzes van de consument, dient in de reclame-uiting direct naast of onder de geadverteerde prijs op transparante wijze te worden gespecificeerd welke bijkomende kosten per boeking er zijn en wat de hoogte daarvan is of, indien de hoogte niet vooraf kan worden weergegeven, hoe de consument de hoogte van die kosten kan berekenen.

 

Het voorgaande impliceert dat de kosten van € 50,- per week voor wekelijkse wisseling van linnengoed en kleine schoonmaak, en de kosten van € 150,- voor de eindschoonmaak al in de getoonde prijs hadden dienen te zijn verdisconteerd, dus een onderdeel van de getoonde prijs hadden dienen te zijn. Dit geldt niet voor de kosten van € 50,- voor linnengoed die gelden per persoon. Deze laatste kosten hadden wel direct bij de prijs al zichtbaar dienen te zijn, te weten  naast of onder de geadverteerde prijs. Aan al deze eisen is niet voldaan.

 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

De voorzitter acht de uiting in strijd met het bepaalde in III, artikel 1 RR 2014. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken