a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

SMS/internet diensten

Status:

Dossiernr:

2019/00553

Datum:

21-11-2019

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

SMS/internet diensten

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De klacht

Klager maakt bezwaar tegen het ontvangen van een mailing betreffende een “buurtapp”. Hij had eerder al aangegeven dat hij geen post van afzender wil ontvangen en tevens acht hij het onwenselijk dat afzender zijn persoonsgegevens gebruikt.

 

De reactie van afzender

Er is sprake geweest van een samenloop van omstandigheden die ertoe heeft geleid dat klager in 2019 de mailing heeft ontvangen. Bij de overstap van leverancier voor printing en distributie, is namelijk het verzoek van afzender om gebruik te blijven maken van het Postfilter niet gehonoreerd. Inmiddels is dit hersteld. Het adres van klager is uit het systeem van afzender verwijderd en kan niet meer geselecteerd worden voor het versturen van een mailing.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter verwijst naar de beslissing in dossier 2017/00288 naar aanleiding van een eerdere, vergelijkbare klacht van klager over een mailing van afzender. Overeenkomstig hetgeen in die beslissing is overwogen, dient ook nu te worden geoordeeld dat afzender heeft gehandeld in strijd met artikel 5.2 Code voor het gebruik van Postfilter 2015 (Code Postfilter 2015). Niet in geschil is immers dat de gegevens van klager zijn opgenomen in het Nationaal Postregister en dat afzender daarom geen mailing aan zijn adres had mogen verzenden.

2)  Blijkens de eerdere beslissing heeft afzender maatregelen getroffen om klager niet meer per Direct Mail te benaderen en is toen om die reden op grond van artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep een aanbeveling achterwege gelaten. Klager heeft tot begin 2019 geen mailing van afzender ontvangen. Afzender heeft gemotiveerd toegelicht dat de mailing van 2019 het gevolg is geweest van een fout die inmiddels is hersteld door het verwijderen van de gegevens van klager uit haar systeem, waarmee tevens is voldaan aan zijn wens tot het staken van het gebruik van zijn persoonsgegevens. Op grond hiervan zal de voorzitter ook nu gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement en een aanbeveling achterwege laten.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Op grond van het voorgaande heeft afzender in strijd met het bepaalde in artikel 5.2 Code Postfilter 2015 gehandeld.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken