a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00304

Datum:

04-12-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Uitgeven

Motivatie:

Herkenbaarheid reclame

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden uiting

Het betreft een pagina grote uiting op pagina 119 van c/t magazine, juli/augustus 2020.

Daarin staat, onder de aanhef

“DE GEVAREN VAN HET THUISWERKEN

Cybercriminelen misbruiken

 de veiligheidsgaten van het

              thuiswerken” onder meer:

“De huidige situatie biedt zo ongeveer de perfecte omgeving om te profiteren van mensen die voor het eerst thuis werken of jongeren en kinderen die thuis onderwijs volgen. Mensen hebben thuis niet de beveiligingstechnologie die ze normaal gesproken op het werk of op school zouden gebruiken.
(…)
SANS heeft een breed scala aan gratis middelen beschikbaar gesteld die organisaties en mensen helpen veilig te werken en te leren over cyberveiligheid, in een tijd waarin ook professionals van huis uit met beperktere middelen moeten werken. Thuiswerkers moeten zich bewust zijn van de voornaamste risico’s en weten hoe zichzelf te beschermen. Basistrainingen over thuiswerken kunnen een grote bijdrage leveren aan de security van werknemers en hun organisaties.
SANS heeft hiervoor een gratis Securely Working from Home Deployment Kit uitgebracht, die professionals een stap-voor-stap handleiding geeft over hoe ze snel een trainingsprogramma kunnen inzetten voor hun personeel op afstand.
(…)
SANS heeft ook een gratis “Secure Your Kids Online” resource-kit samengesteld om ouders te helpen hun kinderen online te beschermen. De kit bevat een stap-voor-stap-handleiding om kinderen te onderwijzen over online gevaren zoals cyberpesten, predators en ongepaste inhoud. Je kunt alle informatie hier vinden: sans.org/secure-kids-online.
Voor beveiligingsprofessionals biedt SANS een reeks gratis online cybersecurity-
activiteiten aan. Deze activiteiten omvatten een gratis reeks SANS@Mic-avond-gesprekken, verzorgd door deskundigen van SANS, en een reeks Mini Netwars-evenementen om de community te voorzien van doorlopende educatie en hands-on training (sans.org/mini-netwars-2020). De SANS@Mic-gesprekken vinden elke maandag en woensdag tweemaal daags plaats tot ten minste juni 2020. De geplande gesprekken vind je op: sans.org/upcoming-talks”.
Ten slotte is vermeld:
“Voor meer informatie zie de SANS-website (sans.org/train-with-SANS-NL)” met daarnaast een logo.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Het gebeurt tegenwoordig vaker dat in c/t magazine een artikel als het onderhavige wordt geplaatst, dat eigenlijk een advertorial is, aldus klager. Het artikel wordt echter niet als zodanig aangeduid. De strekking en inhoud van dit soort artikelen wijken duidelijk af van de ‘normale’ artikelen in het blad. Klager vindt dit storend; deze artikelen zijn duidelijk bedoeld om een product of dienst bij een specifiek bedrijf af te nemen en zijn vooral te herkennen aan de kritiekloze omschrijving van het product of de dienst. Andere, niet gesponsorde artikelen in het blad met betrekking tot producten of diensten zijn wel kritisch opgesteld, aldus klager.
Hij stuurt een link naar het bewuste nummer van het blad en naar de nummers van mei en juni 2020, waarin -zo stelt klager- soortgelijke artikelen voorkomen, namelijk op de pagina’s 127 respectievelijk 129.
Ten slotte wijst klager er op dat het bestreden ‘artikel’, anders dan het geval is bij andere artikelen, geen onderdeel is van de inhoudsopgave van het blad.
 

De reactie van verweerder

De reactie van verweerder wordt als volgt samengevat.

Sans Institute heeft bij verweerder voor de periode van een jaar één pagina per nummer ingekocht, waarvoor zij de content levert. Met de onderwerpen en teksten heeft verweerder geen bemoeienis mee. De opmaak van de pagina is afwijkend van de reguliere content van verweerders blad, zodat het voor de lezers duidelijk zou moeten zijn dat het niet om inbreng van verweerder gaat. De betreffende pagina’s worden, net als alle andere advertenties, ook niet opgenomen in de inhoudsopgave.
Verweerder realiseert zich dat de onderhavige beschrijving grotendeel past bij de definitie van advertorial, maar heeft besloten om deze term niet te gebruiken, omdat zij denkt dat haar lezers goed kunnen onderscheiden welke artikelen van verweerder zijn en waar er sprake is van advertenties. Omdat verweerders tests en andere artikelen objectief, onafhankelijk en betrouwbaar zijn -de kernwoorden voor de kwaliteit van het blad- doet het gebruik van de term
advertorial daar afbreuk aan, zo stelt verweerder.
 

Het oordeel van de voorzitter 

Klager maakt er bezwaar tegen dat de bestreden uiting niet is voorzien van de aanduiding ‘advertorial’, terwijl deze uiting, evenals soortgelijke artikelen in andere nummers van c/t magazine, naar zijn mening duidelijk bedoeld is om een product of dienst bij een specifiek bedrijf af te nemen. Volgens klager wijken de strekking en inhoud van dit soort artikelen duidelijk af van de ‘normale’ artikelen in het blad.

De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

Naar het oordeel van de voorzitter valt uit de inhoud van de onderhavige uiting voldoende duidelijk op te maken dat deze een reclame-uiting van SANS betreft. Zij overweegt daartoe dat in de tekst op wervende wijze de aandacht wordt gevestigd op producten en diensten van SANS ten behoeve van  veilig thuiswerken, zoals de “Securely Working from Home Deployment Kit”, de “Secure Your Kids Online” resource-kit en een reeks online cybersecurity-activiteiten, inhoudende SANS@Mic-avond-gesprekken en Mini Netwars-evenementen.

Tot slot wordt voor meer informatie verwezen naar de SANS-website “sans.org/train-with-SANS-NL” met daarbij een logo. Aldus is voldoende duidelijk dat er sprake is van reclame, ook zonder dat de vermelding “advertorial” wordt gebruikt. Klager heeft overigens zelf ook opgemerkt dat strekking en inhoud van dit (soort) artikel(en) duidelijk afwijken van de normale artikelen in het blad.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken