a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00461

Datum:

18-11-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Uitgeven

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De klacht

Klager maakt bezwaar tegen het feit dat afzender een spaaralbum ‘Wijchen door de jaren heen’ heeft gedeponeerd in zijn brievenbus. Het spaaralbum is volgens klager verzonden als geadresseerd poststuk aan de bewoners van dit adres. Klager staat al jaren geregistreerd bij postfilter.nl.

 

Het verweer

Afzender heeft met een educatief boek over de historie van Wijchen beoogd om iets te doen voor de inwoners van de gemeente Wijchen. Het boek is in samenwerking met verschillende partijen met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. Alle inwoners van Wijchen hebben dit boek gratis mogen ontvangen in een gesloten envelop, geadresseerd aan: “de trotse bewoners van Wijchen”.

Het boek is bij de inwoners van Wijchen thuisbezorgd door een groot aantal vrijwilligers van de atletiekvereniging Wijchen AVW. Het bezorgen is met veel toewijding en enthousiasme gedaan en naar de overtuiging van afzender heeft niemand willens en wetens iets bezorgd waarvan men wist dat het tegen de regels zou kunnen zijn. In totaal zijn bijna 18.000 boeken bezorgd en heeft afzender één klacht ontvangen, dit is weliswaar één klacht te veel.

Afzender geeft nog aan dat volgens hem geen sprake is van reclame, omdat niets te koop wordt aangeboden en geen korting wordt gegeven. De lezer kan het boek wel zelf verfraaien door het toevoegen van foto’s.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. Allereerst dient beoordeeld te worden of het drukwerk ‘Wijchen door de jaren heen’ een reclamedrukwerk in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) is.

De voorzitter heeft in verband met de beoordeling van de aard van de uiting kennis genomen van de door klager alsmede door afzender overgelegde kopieën van (een deel) van het drukwerk. In dit verband wijst de voorzitter onder meer op het volgende:
– op de envelop zijn rechtsonder een logo en de adresgegevens van Jumbo Van Kuppeveld zichtbaar;
– in de colofon wordt onder ‘disclaimer’ ook Jumbo Van Kuppeveld genoemd;
– het drukwerk ‘Wijchen door de jaren heen’ is als spaaralbum onderdeel van een actie van Jumbo Van Kuppeveld Wijchen. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag aan boodschappen ontvangt de klant een setje historische (sticker)plaatjes, welke in het spaaralbum als illustratie bij de tekst op verschillende pagina’s geplakt kunnen worden.

Op basis van bovenstaande acht de voorzitter het aannemelijk dat de ontvanger het drukwerk zal beschouwen als een reclame-uiting van Jumbo Van Kuppeveld Wijchen. De uitgifte en verspreiding van het drukwerk dient er mede toe de ontvanger te bewegen boodschappen te doen bij Jumbo Van Kuppeveld Wijchen, teneinde de plaatjes te verzamelen die men bij de boodschappen ontvangt en die men nodig heeft om het drukwerk te completeren. Het drukwerk is hierdoor ook onderdeel van een loyaliteitsactie van Jumbo Van Kuppeveld Wijchen en heeft een promotioneel karakter voor haar. Nu het drukwerk onmiskenbaar mede is bedoeld om klanten te bewegen naar winkels van Jumbo Van Kuppeveld Wijchen te gaan en daar boodschappen te doen, is sprake van een vorm van uitlokking of beïnvloeding in de zin van artikel 1 NRC. Het drukwerk strekt indirect tot aanprijzing van Jumbo Van Kuppeveld Wijchen. Dit impliceert dat het drukwerk onder de reikwijdte van het begrip reclame valt als bedoeld in artikel 1 NRC.

4. Klager heeft zich ingeschreven in het Nationale Postregister (conform de Code Postfilter), om zodoende zelf te bepalen welke geadresseerde reclamepost in de brievenbus valt.

Op basis van de door afzender overgelegde kopieën, is vast komen te staan dat het drukwerk is voorzien van een envelop waarop staat: “aan de trotse bewoners van Wijchen”. Op de envelop staan geen specifieke adresgegevens. Door de afwezigheid van (postbus- of huis)adres en woonplaats van de ontvanger, stelt de voorzitter vast dat het om ‘ongeadresseerd reclamedrukwerk’ gaat, conform de definitie van artikel 1.1.d Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR). Op basis van voorgaande is, in tegenstelling tot hetgeen klager stelt, geen sprake van geadresseerd reclamedrukwerk in de zin van de Code Postfilter.

Nu niet vast is komen te staan of de brievenbus van klager is voorzien van een NEE/NEE- of NEE/JA-sticker conform de Code VOR, kan de klacht naar het oordeel van de voorzitter niet slagen.

5. Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken