a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00525/A

Datum:

01-12-2020

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Uitgeven

Motivatie:

Maatschappelijk (on)verantwoord

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een radioreclame van Gezond Verstand. Daarin wordt gezegd:
“Wilt u begrijpen wat er echt aan de hand is in Nederland? Lees dan het nieuwe tijdschrift Gezond Verstand. Degelijke journalistiek, te koop bij de betere tijdschriftenverkooppunten en bij gezondverstand.eu”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

De onderhavige radioreclame betreft reclame voor een krant die, aldus klager, het volgende inhoudt: misleidende informatie over het coronavirus, opruiende artikelen gericht op de gevestigde media in Nederland, pseudo-wetenschappelijke weerlegging van klimaatbeleid (ontkennen klimaatverandering door menselijk gedrag), bevestiging van bewust misleidende pro-Russische propaganda, bewuste weerlegging gedegen journalistiek onderzoek met betrekking tot Amerikaanse verkiezingen. Volgens klager gaat het “kortom” om het verspreiden van desinformatie.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Uit het feit dat Gezond Verstand op deze klacht reageert, mag niet worden afgeleid dat Gezond Verstand erkent dat zij op enigerlei wijze aan de beslissingen van de Commissie gebonden zou zijn. Zij behoudt zich het recht voor om zich op ieder moment uit de procedure terug te trekken, waarbij met name valt te denken aan de situatie dat naar haar oordeel niet meer kan worden gesproken van een fair trial.
 
‘Gezond Verstand’ is een magazine dat het nieuws analyseert en becommentarieert op een
andere wijze dan de Main Stream Media dat plegen te doen. De eerste editie van Gezond Verstand is op bepaalde plekken in Nederland huis aan huis verspreid.
Gezond Verstand heeft door middel van radiocommercials reclame voor haar blad gemaakt.
De klacht betreft de inhoud van het magazine, niet die van de commercial. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn klacht. Het ontgaat Gezond Verstand waarom de voorzitter van de Commissie de klacht niet aanstonds op die grond zelf afdoet.
 
Voor het geval de Commissie hierover anders zou oordelen, wordt subsidiair het volgende aangevoerd.
Ingevolge artikel 7 van de Grondwet heeft niemand voorafgaand verlof nodig om door de
drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid
volgens de wet. Gezond Verstand oefent haar recht op vrijheid van drukpers uit door het
uitgeven van haar magazine en door daar reclame voor te maken. Gezond Verstand
verkondigt opvattingen die ingaan tegen de heersende opvattingen. Dat staat haar vrij.
Er is geen wettelijke bepaling die aan het verkondigen van afwijkende opvattingen in de weg
staat. Klager voert het tegendeel ook niet aan.
Ook hier ontgaat het Gezond Verstand waarom de voorzitter de klacht niet aanstonds zelf afdoet.
 
Gezond Verstand concludeert dat de Commissie de klacht dient af te wijzen.
 

De mondelinge behandeling
 
Het standpunt van adverteerder is nader toegelicht.
 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie begrijpt de klacht aldus, dat klager bezwaar maakt tegen de onderhavige aanprijzing van “het nieuwe tijdschrift Gezond Verstand”, omdat hij zich niet kan vinden in de inhoud van dat tijdschrift; klager maakt kritische opmerkingen over die inhoud. De Commissie oordeelt hierover als volgt.
Zij stelt voorop dat het adverteerder op zichzelf genomen vrij staat om reclame te maken voor haar product, het tijdschrift “Gezond Verstand”. Voor wat betreft de wijze waarop “Gezond Verstand” in dit geval wordt aangeprezen, meer in het bijzonder de daarbij gegeven omschrijving van dit blad, ziet de Commissie in klagers kritiek op het blad geen aanleiding om te oordelen dat de radioreclame in strijd is met de Nederlandse Reclame Code.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist. 

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken