a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2022/00323

Datum:

23-08-2022

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Uitgeven

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een tv-commercial, waarin een vrouwenstem zegt (terwijl dezelfde woorden ook in beeld verschijnen): “Ik ga steeds harder en intenser kreunen. Ik hou het niet meer. Met haar vuist in mijn haar en haar ogen brandend in de mijne kom ik schokkend en trillend klaar.” Tijdens deze tekst zijn delen van de (ogenschijnlijk naakte) lichamen van drie personen te zien. Vervolgens zegt een andere voice-over: “Luister naar Oorgasme 2. Twintig spannende luisterverhalen over echte mensen en echte seks. Probeer Storytel nu met 50% korting. Ga naar storytel.com.” Tijdens deze laatste tekst worden verschillende ‘kaften’ van luisterboeken, de naam van adverteerder en de aangeboden korting getoond.

  

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klaagster vindt de uiting te ver gaan en schokkend voor volwassenen en kinderen, omdat er een “pornogericht stuk tekst wordt voorgelezen over trillend binnenkomen en schokkend klaarkomen.” Het is ook niet goed voor huwelijken, vindt klaagster. Klaagster heeft de commercial om 20.10 uur in de avond gezien.

 

Het verweer

Storytel is een platform voor luisterboeken en e-books in diverse genres, waaronder ook het erotische genre. In samenwerking met het tijdschrift Linda Meiden heeft adverteerder jonge vrouwen gevraagd wat hun seksuele fantasieën zijn. Het online aanbod van erotica/porno is vaak erg mangericht en niet zelden vrouwonvriendelijk, aldus adverteerder. Zij vindt het belangrijk dat er een kwalitatief (audio)aanbod is voor een jonge doelgroep die zich niet herkent in het bestaande online aanbod. Geïnspireerd op de fantasieën van deze jonge vrouwen hebben jonge auteurs deze fantasieën in verhaalvorm een stem gegeven. Adverteerder heeft onlangs een tweede seizoen van “Oorgasme” gelanceerd en zij krijgt overwegend positieve reacties. “Oorgasme” biedt verhalen waarbij de vrouwelijke seksualiteit centraal staat. De tv-spot is gewaardeerd op een leeftijd voor 12 jaar en ouder. Daarom wordt de spot na 20.00 uur uitgezonden. Adverteerder verzoekt de Commissie om deze leeftijdskwalificatie te controleren. Indien nodig zal adverteerder het uitzendtijdstip aanpassen.     

 

Het oordeel van de Commissie

Klaagster acht de tv-commercial in strijd met de goede smaak en het fatsoen als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Bij de beantwoording van de vraag of een reclame-uiting in strijd is met (een van) deze criteria, stelt de Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter daarvan. De Commissie houdt bij de beoordeling rekening met de vrijheid van meningsuiting die adverteerder toekomt, en onder meer met het tijdstip waarop de commercial te zien is geweest. De Commissie zal beoordelen of de uiting als maatschappelijk onwenselijk moet worden beschouwd, en een aanbeveling aan adverteerder nodig is ter bescherming van de in artikel 10 lid 2 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) genoemde belangen, waaronder de bescherming van de openbare orde, de gezondheid en de goede zeden. Met inachtneming van voornoemde uitgangspunten overweegt de Commissie als volgt.

In de tv-commercial wordt een korte erotische tekst voorgelezen, waarbij suggestieve beelden van (ogenschijnlijk) naakte lichamen te zien zijn. Het feit dat deze beelden worden getoond en er (drie) erotisch getinte zinnen worden voorgelezen, betekent op zichzelf niet dat daardoor de grens is overschreden van hetgeen volgens huidige maatschappelijke opvattingen toelaatbaar is. Door de tekst “Luister naar Oorgasme 2. Twintig spannende luisterverhalen over echte mensen en echte seks. Probeer Storytel nu met 50% korting. Ga naar storytel.com” en de beelden die bij dit tweede deel van de commercial getoond worden, is het daarbij duidelijk dat het reclame voor de dienst van adverteerder betreft.

De Commissie oordeelt, in lijn met haar eerdere beslissingen, dat het is toegestaan de onderhavige commercial na 20.00 uur uit te zenden. Deze tijd geldt in het algemeen als een geformaliseerd tijdstip waarop adverteerder ervan mag uitgaan dat dergelijke uitingen zijn toegestaan gelet op het publiek dat dan nog met de uiting wordt geconfronteerd. Nu niet is gebleken dat de commercial ook vóór 20.00 uur is uitgezonden, is er volgens de Commissie geen maatschappelijke noodzaak om adverteerder aan te bevelen niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. 

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken