a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2019/00381

Datum:

24-07-2019

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website t-mobile.nl voor zover in de webshop op deze website in verband met een telefoonabonnement onder meer wordt gezegd:
“Reizen zonder extra kosten.
(…)
Bellen: Onbeperkt in NL en EU + 120 min van NL naar EU”.

 

Samenvatting van de klacht

Het plusteken in de uiting is incorrect. Het plusteken betekent hier “met uitzondering van”, maar in werkelijkheid heeft het plusteken een hele andere betekenis. De uiting is daarom incorrect, misleidend en in strijd met de wet.

 

Samenvatting van het verweer

De verduidelijking “+ 120 min van NL naar EU” is opgenomen naar aanleiding van een eerdere beslissing van de Reclame Code Commissie waarin is geoordeeld dat de verduidelijking nodig was nu de gemiddelde consument ‘in de EU’ ook zo kan interpreteren dat dit tevens bellen vanuit Nederland naar de EU omvat. Door de verduidelijking weet de consument wat hij van de belbundel kan verwachten. Klager vat het plusteken ten onrechte op alsof het de functie heeft van optellen. Dat is niet logisch omdat men niet 120 minuten nodig heeft indien men al onbeperkt kan bellen. Het gaat dus om een verduidelijking van de mogelijkheden waaruit blijkt dat men niet vanuit Nederland onbeperkt naar andere landen van de EU kan bellen, nu hiervoor blijkens de uiting een maximum van 120 minuten geldt.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Partijen verschillen van mening of de uiting voldoende duidelijk maakt dat voor het bellen vanuit Nederland naar andere EU-landen een uitzondering geldt op het ‘onbeperkt’ kunnen bellen’. Deze uitzondering houdt in dat men maximaal 120 minuten binnen de bundel vanuit Nederland naar andere EU-landen kan bellen. Voor het overige (bellen in Nederland en in de overige EU, inclusief bellen vanuit andere EU-landen naar Nederland) is wel sprake van onbeperkt bellen. Adverteerder maakt de uitzondering kenbaar door de tekst “+ 120 min van NL naar EU” direct achter de mededeling over onbeperkt bellen in Nederland en de EU.

2)  De voorzitter verwijst naar de zeer uitvoerige discussie die voorafgaand aan deze procedure reeds tussen partijen heeft plaatsgevonden over de uitleg van de uiting, zoals uit het dossier blijkt. De (voorzitter van de) Reclame Code Commissie dient evenwel naar eigen oordeel te bepalen of een uiting de gemiddelde consument kan misleiden en is daarbij niet gebonden aan de uitleg die partijen aan een uiting geven. De voorzitter oordeelt als volgt.

3)  De tekst “+ 120 min van NL naar EU” staat direct achter de mededeling “Bellen: Onbeperkt in NL en EU”. Deze tekst kan de gemiddelde consument niet ontgaan. Daarbij valt het “+” teken op. Naar het oordeel van de voorzitter kan in de context van de totale uiting dit teken en de daarna volgende tekst niet anders worden begrepen dan dat adverteerder bedoelt erop te attenderen dat het een afwijkende voorwaarde voor bellen betreft. In de voorgaande tekst wordt immers gesproken over “Onbeperkt in NL en EU”. Meer (‘+’) dan onbeperkt is niet mogelijk, zodat “+ 120 min van NL naar EU” enkel kan betekenen dat bellen vanuit Nederland naar andere landen binnen de EU niet onbeperkt is. Adverteerder maakt aldus een afwijkend gebruik van het plusteken, maar naar het oordeel van de voorzitter blijkt de bedoeling van adverteerder voldoende duidelijk uit de uiting. De gemiddelde consument zal de uiting ook niet onjuist opvatten. Overigens geldt voor bellen vanuit Nederland naar andere landen in de EU dat een provider hiervoor kosten in rekening mag brengen. De tekst “+ 120 min van NL naar EU” maakt aldus duidelijk dat bij de onderhavige bundel maximaal 120 minuten voor dergelijk gebruik is inbegrepen. Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken