a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00707

Datum:

28-11-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de televisiecommercial voor Tele2 “FF ALLES”.

In de commercial is een jongen te zien, die met zijn mobiel op de bank zit en zegt: “Effe gamen tot ik als enige over ben.” Vervolgens is hij te zien alsof hij deel uitmaakt van de game die hij speelt, waarbij hij zegt: “Niet omdat het moet, maar omdat het kan.” Uiteindelijk ploft hij ‘vanuit de game’ weer neer op de bank. De voice-over zegt: “Altijd overal unlimited voor maar 25 euro per maand. Check tele2.nl.” Deze gesproken tekst staat ook in beeld.

 

De klacht

In de reclame wordt gezegd dat je voor € 25,- overal onbeperkt data krijgt bij een sim only abonnement van Tele2. Omdat ‘overal’ betekent: waar ook ter wereld, ging klager ervan uit dat hij met dit abonnement van Tele2 overal ter wereld onbeperkt data zou krijgen. Dat is niet het geval. Op de website van Tele2 staat dat in de EU slechts 12GB per maand mag worden verbruikt. Dus: beperkt data in de EU en niet overal onbeperkt data, aldus klager, die de reclame daarom misleidend vindt.

 

Het verweer

Tele2 voert aan dat in de commercial op geen enkele manier de context van ‘in het buitenland’ wordt geschetst. Met ‘overal’ wordt dan ook niet ‘overal in de wereld’ gesuggereerd, maar wordt bedoeld: waar je ook bent in het algemeen: thuis, buiten, op je werk etc.

Verder vermeldt Tele2 in uitingen (waarvan zij twee voorbeelden overlegt) dat in de EU 12GB per maand kan worden verbruikt. Hiermee worden de beperkingen van de bundel aangegeven. Logischerwijs valt datagebruik buiten de EU dan ook buiten de bundel. Volgens Tele2 moet dit duidelijk zijn voor de gemiddelde consument die enigszins op de hoogte is van de roaming regels. Er is geen enkele aanbieder op de hele wereld die onbeperkt data over de hele wereld kan leveren voor € 25,- per maand. Overigens informeert Tele2 de klanten ook tijdens de bestelling over de geldigheid van de databundel. Er is geen sprake van misleiding, aldus Tele2.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De klacht stelt aan de orde of de commercial door de mededeling “Altijd overal unlimited voor maar 25 euro per maand” misleidend is, nu geen sprake is van onbeperkt data overal ter wereld. De Commissie overweegt als volgt.

2.

In eerdere uitspraken heeft de Commissie overwogen dat de aanprijzing van een internetabonnement als ‘onbeperkt’ misleidend is wanneer in feite – als gevolg van een fair use policy of anderszins – sprake is van een abonnement met een vaste bundelgrootte (zie bijvoorbeeld de dossiers 2017/00470, 2017/00484 en 2017/00663). Niet is weersproken dat de omvang van de databundel van het aangeprezen sim only abonnement van Tele2 binnen Nederland daadwerkelijk overal onbeperkt is. Gelet hierop is de aanprijzing “altijd overal unlimited” niet onjuist voor zover deze ziet op het gebruik van het abonnement binnen Nederland.

3.

Als erkend is komen vast te staan dat datagebruik buiten de EU buiten de bundel valt. Naar het oordeel van de Commissie mag van de gemiddelde consument worden verwacht dat hij op de hoogte is van de in het algemeen afwijkende regels en tarieven voor mobiel internetgebruik buiten de EU. De consument kan en moet begrijpen dat met een sim only abonnement van          € 25,- per maand geen onbeperkt datagebruik buiten de EU mogelijk is, ook al wordt dit als “altijd overal unlimited” aangeprezen.

4.

Dit wordt anders voor zover het betreft het gebruik van het sim only abonnement buiten Nederland, maar binnen de EU. Vast staat dat van de databundel maandelijks 12GB binnen de EU kan worden gebruikt. Naar het oordeel van de Commissie behoeft de gemiddelde consument er niet op bedacht te zijn dat het abonnement dat in absolute zin als “altijd overal unlimited” wordt aangeprezen in de EU een vaste bundelgrootte heeft die tot 12GB is beperkt. Weliswaar wordt in de commercial niet uitdrukkelijk de context ‘in het buitenland’ geschetst, zoals Tele2 heeft aangevoerd, maar anderzijds wordt evenmin duidelijk gemaakt dat de aanprijzing “altijd overal unlimited” alleen betrekking heeft op Nederland. Ook de prijs van € 25,- per maand is daarvoor onvoldoende aanwijzing.

5.

Het vorenstaande leidt tot het oordeel dat de commercial voor de gemiddelde consument onduidelijk is ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van het aangeprezen abonnement van Tele2 als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

6.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken