a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00257

Datum:

10-09-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op 3 juni 2020 op http://www.ziggo.nl/televisie/kabel-tv.

Daarin staat onder meer:

“Kabel TV

 18,70 per maand  

V 50+ (5HD) zenders

V 40 radiozenders

V online TV met Ziggo GO

V Ziggo Sport

V Maandelijks opzegbaar

 

  Ga verder

 

(…)”.  

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Terwijl aan klanten al twee maanden geleden per e-mail is meegedeeld dat het tarief voor Kabel TV per 1 juli omhoog zal gaan naar € 19,95, adverteert Ziggo nog steeds met een tarief van € 18,70. Nergens op de website wordt melding gemaakt van de verhoging en van het nieuwe tarief, zelfs niet op de aanmeldpagina. Klager vindt de uiting misleidend. Mensen die zich nu aanmelden, krijgen het hogere tarief per 1 juli en kunnen, anders dan bestaande klanten, geen gebruik maken van een opzegtermijn, zo stelt klager.

 

Het verweer    

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Volgens klager zou Ziggo met oude tarieven adverteren. Dat is echter niet het geval. Op http://www.ziggo.nl/televisie/kabel-tv is immers het in het verweer opgenomen aanbod te vinden. De daarin vermelde prijs “19,95 per maand” is daadwerkelijk de prijs voor de dienst Kabel TV.

 

De repliek

De repliek wordt als volgt samengevat.

Ziggo heeft met een reactie op de klacht gewacht tot het nieuwe tarief van kracht werd en er ook mee geadverteerd wordt. Klager kreeg bij e-mail van 11 mei bericht over de verhoging van het tarief. In de periode tussen 3 juni (datum van de bij repliek overgelegde schermafdruk) en 1 juli heeft klager de website regelmatig bezocht en werd nog steeds geadverteerd met het oude tarief, zonder melding te maken van de aanstaande verhoging. Dit vindt klager misleidend en onjuist.

 

De dupliek

De dupliek wordt als volgt samengevat.

Ter voorkoming van verwarring bij klanten wordt een prijsaanpassing pas doorgevoerd nadat Ziggo  haar klanten hierover heeft geïnformeerd. Klanten zijn rond 1 juni over de prijsaanpassing geïnformeerd en vlak daarna is ook de website aangepast.

Zolang de oude, op dat moment geldende prijs nog op de website stond, werden klanten in hun bestelling vooraf geïnformeerd over de wijziging, die na enige tijd zou worden doorgevoerd. Er werd dus zowel de op dat moment geldende prijs vermeld als de nieuwe prijs die daarna zou gaan gelden. Overigens is Ziggo ook gerechtigd om gedurende de looptijd van het abonnement de prijzen aan te passen. Tot slot merkt Ziggo op dat er voor het moment van reageren op de klacht geen rekening is gehouden met het moment van adverteren van de nieuwe prijs.

Ziggo concludeert dat er geen sprake is van strijd met de Nederlandse Reclame Code.

 

Het oordeel van de voorzitter 

Klager maakt er bezwaar tegen dat in elk geval op 3 juni 2020 op de website van adverteerder werd geadverteerd met een tarief voor Kabel TV van € 18,70 per maand, zonder dat daarbij werd vermeld dat dit tarief per 1 juli 2020 zou worden verhoogd naar € 19,95 (zoals hem als klant per e-mail van 11 mei 2020 was meegedeeld), ook niet op de aanmeldpagina; volgens klager zou tussen 3 juni en 1 juli 2020 nog steeds op deze wijze zijn geadverteerd, maar desbetreffende schermafdrukken zijn in dit dossier niet overgelegd, zodat de voorzitter zich zal beperken tot een oordeel over de uiting op 3 juni 2020. 

In deze laatste uiting is het op dat moment geldende tarief, namelijk € 18,70 per maand, weergegeven.

Bij dupliek heeft adverteerder meegedeeld dat zolang de oude, op dat moment geldende prijs nog op de website stond, klanten in hun bestelling vooraf werden geïnformeerd over de wijziging die na enige tijd zou worden doorgevoerd en dat aldus zowel de geldende prijs als de nieuwe prijs werd vermeld. Eén of meer stukken waaruit deze informatie tijdens de bestelling blijkt, zijn echter niet door adverteerder overgelegd. Verder heeft adverteerder niet, althans niet duidelijk weersproken dat men op de aanmeldpagina niet werd geïnformeerd over de aanstaande prijsverhoging.

Deze verhoging betreft essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een besluit over een transactie te nemen en naar het oordeel van de voorzitter is er in dit geval, gezien  hetgeen partijen naar voren hebben gebracht, sprake van een verborgen houden of op onduidelijke wijze verstrekken van deze informatie. Nu de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de voorzitter de uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder aan om voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.   

 

 

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken