a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00314

Datum:

10-08-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de televisiecommercial “Stop met zoeken’ van Simpel, die 25 seconden duurt.

Na 18 seconden zegt de voice-over: “Stop met zoeken. Want Simpel heeft de beste prijs en het beste netwerk. Dus snel bestellen op simpel.nl.” Bij het uitspreken van deze tekst verschijnen achtereenvolgens de volgende mededelingen in beeld: “beste prijs”, “+ beste netwerk” en “simpel.nl”.

Van seconde 18 tot 22 staan onder in beeld, in kleine letters, twee regels tekst.

 

De klacht

De kleine lettertjes die Simpel in de reclame toont zijn niet leesbaar.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

In de uiting wordt op hoofdzaken informatie gegeven over het merk Simpel. Bij het informeren over een abonnement wordt tevens de meest relevante en essentiële informatie verstrekt. Voor volledige informatie ten aanzien van een abonnement of de diensten van Simpel wordt verwezen naar de website van Simpel.

In de banner is in een klein lettertype de volgende generieke aanvullende informatie opgenomen:

“Het netwerk waar Simpel gebruik van maakt om haar diensten te leveren, is uit onderzoek van het onafhankelijke P3 over 2019 voor de vierde keer op rij als beste uit de bus gekomen. Bij de abonnementen van Simpel krijg je 4-G internetsnelheid tot 75 Mbps en uploadsnelheid tot 10 Mbps. De daadwerkelijk beschikbare snelheid kan hiervan afwijken. De prijzen zijn gebaseerd op een contractduur van 24 maanden en de eenmalige administratiekosten van € 20. Bekijk de voorwaarden op Simpel.nl.”

Het gebruik van een banner en het hiervoor gebruikte lettertype is volgens Simpel gangbaar en passend voor het medium. De reclame-uiting is daarom in overeenstemming met de Nederlandse Reclame Code (NRC). De uiting is ook niet misleidend. Alle essentiële informatie wordt verstrekt. De consument wordt geïnformeerd over de aard van het product, er wordt expliciet voor meer informatie verwezen naar de website van Simpel en in de banner wordt aanvullende informatie gegeven.

 

Het oordeel van de voorzitter

Klager maakt bezwaar tegen de televisiecommercial van Simpel omdat de tekst die onder in beeld verschijnt niet leesbaar is.

Deze klacht treft doel. De voorzitter heeft de commercial bekeken op een televisiescherm van normaal formaat en op een gebruikelijke te achten kijkafstand. Daarbij is gebleken dat het lettertype dat is gebruikt voor de tekst die is opgenomen in de twee regels onder in beeld dusdanig klein is en de duur dat de tekst in beeld verschijnt zo kort is, dat de tekst niet leesbaar is, waardoor de gemiddelde consument niet in staat zal zijn voldoende kennis te nemen van de inhoud van deze mededelingen. Dit is van belang, nu hierin essentiële informatie staat die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over het aanbod van Simpel te nemen. De voorzitter verwijst in dit verband op de informatie over de internetsnelheid, de contractsduur waarop de prijzen zijn gebaseerd en de verwijzing naar de voorwaarden op de website. De uitgesproken en groot in beeld getoonde verwijzing naar de website van Simpel aan het einde van de commercial is beperkt tot de aansporing om daar snel te bestellen.

Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van de voorzitter sprake van het op onduidelijke wijze verstrekken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument door de reclame ertoe gebracht kan worden om een besluit te nemen over een transactie dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC), en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC en beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken