a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00339

Datum:

24-08-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website van Versio, voor zover daarop staat:

“.online
Globaal
€32,99
€3,99
actieprijs”

“Kies je domeinextensie(s)
sos”
[…]
“sos.online
€3,99”

 

De klacht

Klager heeft op de website van Versio een domeinnaam aangeschaft en betaald, te weten: sos.online. Direct daarna werd melding gemaakt dat dit niet mogelijk was, omdat men daarvoor een premium pakket nodig heeft. Deze voorwaarde wordt in geen enkele vorm vermeld op de website. Klager heeft contact gezocht met adverteerder, maar geen bevredigend antwoord van haar ontvangen.

 

Het verweer

Adverteerder deelt mee dat recentelijk haar nieuwe website live is gegaan. In deze website zit momenteel een fout waardoor ‘premium domeinen’ als gewone domeinen worden aangezien. sos.online is een premium domein; deze is erg duur en niet via adverteerder aan te schaffen. Adverteerder kan helaas pas nagaan of het een premium domein betreft, nadat geprobeerd is deze aan te schaffen. De programmeur zal deze fout bekijken en een mogelijke oplossing implementeren. Adverteerder legt een printscreen over van sos.online, waarop te zien is dat deze domeinnaam beschikbaar is voor $ 3.500,-. Adverteerder stelt dat zij geen domeinnaam kan leveren voor € 3,99 als deze in werkelijkheid $ 3.500,- kost. Om die reden is de order geannuleerd en het bedrag aan klager teruggestort.

 

Het oordeel van de voorzitter

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat een specifieke domeinnaam tegen een bepaalde prijs wordt aangeboden en pas achteraf, na betaling, blijkt dat het niet mogelijk is om deze domeinnaam via adverteerder voor deze prijs aan te schaffen. Adverteerder heeft dit niet weersproken.

Als een adverteerder een aanbod doet, dient hij ervoor te zorgen dat de consument daadwerkelijk van dat aanbod gebruik kan maken. In dit geval heeft adverteerder blijkbaar over het hoofd gezien dat sprake is van een kostbare domeinnaam. Klager kon dit niet weten en mocht erop vertrouwen dat hij de domeinnaam voor de aangeboden prijs zou kunnen kopen.

Blijkens het voorgaande is geen juiste informatie verstrekt over de prijs als bedoeld onder d van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De voorzitter heeft nota genomen van de mededeling van adverteerder dat zij werkt aan een oplossing voor de fout. Nu op dit moment nog niet duidelijk is of de gemiddelde consument hiermee voldoende wordt geïnformeerd, acht de voorzitter het nodig om een aanbeveling te doen.

 

De beslissing

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken