a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00375

Datum:

19-08-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de volgende tekst op de website caiway.nl/televisie/interactieve-tv:
“Gratis programma’s terugkijken (…) Je agenda laat het niet altijd toe om programma’s te kijken op het moment dat ze worden uitgezonden. Met Interactieve TV hoeft dat niet. Hiermee kun je van meer dan 40 zenders gratis de uitzendingen van de afgelopen 7 dagen terugkijken. En ook als deze al bezig is.”

 

Samenvatting van de klacht

Klager veronderstelde op grond van de uiting dat hij alle programma’s van een zender een week zou kunnen terugzien. Dit blijkt in ieder geval niet voor de zender Canvas te werken. Voor deze zender bestaat slechts een minimale mogelijkheid om programma’s te kunnen terugzien.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder informeert consumenten op dezelfde webpagina over het feit dat niet alle uitzendingen van alle zenders teruggekeken kunnen worden. Deze informatie staat onder het kopje ‘Veelgestelde vragen Interactieve TV’. Het betreft de volgende tekst:
“Kan ik alle zenders terugkijken en opnemen?
Je kunt programma’s van meer dan 40 zenders terugkijken en bijna alle programma’s opnemen. Vanwege rechtenkwesties is (het) vanuit de zenderaanbieder niet mogelijk om alle uitzendingen terug te kijken of op te nemen.”
Bij de zenderaanbieder Canvas kunnen bepaalde uitzendingen niet teruggekeken worden. Van adverteerder kan niet worden verwacht dat zij bij iedere specifieke zender vermeldt welke programma’s wel en niet teruggekeken kunnen worden. Door bovengenoemde toelichting kan niet worden gezegd dat adverteerder onjuiste informatie verstrekt of dat de reclame-uiting, gelet op de overige vermelde informatie, voor de gemiddelde consument onduidelijk of dubbelzinnig is.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  In de bestreden uiting staat in algemene zin dat men met Interactieve TV van adverteerder van ruim 40 zenders gratis “de” uitzendingen van de afgelopen 7 dagen kan terugkijken. Door deze formulering zal de gemiddelde consument kunnen menen dat men van de desbetreffende zenders alle uitzendingen kan terugkijken en zal hij geen rekening houden met de mogelijkheid dat het kunnen teugkijken bij sommige zenders, zoals blijkbaar bij Canvas, is beperkt tot enkele uitzendingen.

2)  Blijkens het voorgaande is geen duidelijke informatie verstrekt over de samenstelling als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Dat bij de veelgestelde vragen staat dat het vanuit de zenderaanbieder niet mogelijk is om alle uitzendingen terug te kijken, neemt de misleiding niet weg. De gemiddelde consument zal door de eerder genoemde informatie erop vertrouwen dat hij van de 40 zenders alle uitzendingen kan terugkijken en zal om die reden geen aanleiding zien om bij de veelgestelde vragen, waarvoor men in de uiting geheel naar beneden moet scrollen, te zoeken naar informatie over beperkingen in dit aanbod. In de uiting ontbreekt een asterisk of andere verwijzing die de consument op het belang van die informatie wijst. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken