a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00500

Datum:

21-12-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Buitenreclame

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een billboard, geplaatst aan de Hoofdweg van Heiligerlee, met de tekst:

“Snel Internet Groningen
Gratis Aansluiting
Check uw adres nu en doe mee!
www.snelinternetgroningen.nl”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager maakt bezwaar tegen de vermelding “gratis” in de uiting. Als klager zich wil laten aansluiten door Snel Internet Groningen, kan dat volgens hem alleen bij dienstenleverancier Kabelnoord. Via deze provider kan hij enkel een aansluiting krijgen in combinatie met een internetabonnement van

€ 50,- per maand plus (kennelijk eenmalig) € 20,- activatiekosten. Bovendien brengt Kabelnoord volgens klager extra kosten in rekening omdat zij diensten levert over het netwerk van Snel Internet Groningen. Volgens klager zorgt deze in zijn ogen misleidende informatie voor oneerlijke concurrentie. In zijn woongebied willen twee partijen glasvezel aanleggen: adverteerder en een concurrent, bij wie de aansluiting tegen betaling plaatsvindt.    

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Adverteerder geeft met haar partners invulling aan de regeling Snel Internet Provincie Groningen.

Deze regeling heeft tot doel de Digital Divide tussen stad en platteland op te heffen en onder voorwaarden staatssteun toe te staan voor nieuwe next generation netwerken in buitengebieden.

Met deze regeling heeft de provincie een lijst met circa 14.000 adressen opgesteld. Deze adressen beschikken niet over een snelle internetverbinding en marktpartijen hebben aangegeven dat er geen plannen zijn om een snelle verbinding aan te leggen. Dankzij een lening en een subsidie is het mogelijk om deze adressen, en uitsluitend deze adressen, nu zonder kosten voor de bewoner aan te sluiten. Ook het adres van klager valt hieronder. Klager had zich hiervoor kunnen opgeven, maar heeft dit niet gedaan, zo volgt uit adverteerders administratie.

In de uiting staat duidelijk dat adverteerder een gratis aansluiting aanbiedt, en dat is juist. Klager lijkt dit te verwarren met ‘gratis internet’ en dat bestaat inderdaad niet. De kosten voor internet bestaan uit de kosten voor aansluiting en maandelijkse kosten om de diensten te leveren. Verschillende providers kunnen hun diensten leveren, mits de infrastructuur aanwezig is. Adverteerder kan de infrastructuur verzorgen.

 

Het oordeel van de voorzitter

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat daarin volgens hem ten onrechte wordt beweerd dat men “gratis” aangesloten kan worden, nu er voor het abonnement met de serviceprovider betaald moet worden. Adverteerder heeft hier tegen ingebracht dat in de uiting duidelijk staat dat de aansluiting gratis is, en dat dit juist is voor 14.000 specifieke adressen (waaronder dat van klager), maar dat men voor de (internet)diensten een contract moet afsluiten met een provider, tegen betaling.

De voorzitter overweegt als volgt:

In de uiting staat: “Gratis Aansluiting; Check uw adres nu en doe mee!”. Met de woorden “gratis aansluiting” wordt gedoeld op het onderscheid tussen enerzijds de infrastructuur (het plaatsen van de kabels), oftewel de aansluiting,  en anderzijds de service (in de vorm van verschillende abonnementen) die providers aanbieden tegen betaling. De gemiddelde consument kan bekend worden verondersteld met dit onderscheid, en zal de tekst “gratis aansluiting” dan ook zo begrijpen dat de aansluiting op het adres gratis is, maar dat men wel zal moeten betalen voor een abonnement dat men met een serviceprovider afsluit, om van de (internet)diensten gebruik te  kunnen maken. Nu uit het verweer volgt dat de aansluiting voor het adres van klager daadwerkelijk gratis had kunnen zijn, is van misleiding geen sprake.

Gelet op het voorgaande beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter wijst de klacht af.  

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken