a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2021/00008

Datum:

28-06-2021

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aan klager geadresseerde brief met daarin de uitnodiging om zich aan te melden voor de buurtapp “Nextdoor”. De brief vermeldt als afzender een persoon die woont aan de Paltzerweg te Den Dolder. In de brief prijst deze buurtbewoner de buurtapp aan. Deze persoon is gebruiker van de buurtapp. De brief vermeldt verder onder meer: “nextdoor”.

 

Samenvatting van de klacht inclusief de aanvullende reacties van klager

Adverteerder probeert klager te misleiden door brieven te verspreiden namens een buurtgenoot zonder dat deze hiervoor toestemming heeft gegeven of daarover zelfs maar is geïnformeerd. Klager heeft een verklaring van de desbetreffende buurtbewoner overgelegd die heeft verklaard: “Ik zit wel op dat medium (-) ik heb jou niets gestuurd. Kennelijk doet de site dit zelf.” De buurtbewoner weigert evenwel te verklaren dat hij niet akkoord is gegaan met de voorwaarden van adverteerder en heeft achteraf geen problemen met wat er is gebeurd. Dat neemt niet weg dat hij zich niet bewust was van het verzenden van de brief in zijn naam.

 

Samenvatting van het verweer

Ten tijde van de introductie van Nextdoor vroegen de leden naar een manier om bekende en onbekende buurtgenoten uit te nodigen voor Nextdoor. Om die reden heeft adverteerder besloten om deze mogelijkheid in te bouwen in Nextdoor. Uitnodigingsbrieven kunnen alleen verzonden worden door geverifieerde Nextdoor-leden en alleen als een lid zelf opdracht daartoe heeft gegeven. Een lid moet zijn/haar actie bevestigen door op de knop “uitnodigingen versturen” te klikken. Zonder bevestiging worden er geen uitnodigingen verzonden. Pas nadat de actie bevestigd is, laat adverteerder de uitnodigingen namens het lid drukken en worden deze door PostNL bezorgd als geadresseerde post. Hierbij wordt het Nationaal Postregister geraadpleegd. Duizenden leden op Nextdoor kiezen er wekelijks voor om uitnodigingsbrieven te laten verzenden. Helaas komt het voor dat het voor een enkeling een verrassing is dat er uitnodigingen zijn verstuurd in zijn/haar buurt. In dat geval geeft adverteerder uitleg over wat er is gebeurd. Adverteerder komt na controle van haar systemen tot de conclusie, dat in dit geval de zender van de brieven een geverifieerde gebruiker is op Nextdoor. Hij heeft op 19 november 2020 zelf actie ondernomen om uitnodigingsbrieven te versturen en heeft deze actie bevestigd. Dit proces is conform de Ledenovereenkomst en het Privacy beleid van adverteerder, waaruit duidelijk blijkt dat het versturen van een uitnodiging altijd start met het gerichte besluit van een gebruiker.

 

Het oordeel van de voorzitter

Kern van de klacht is dat adverteerder ten onrechte suggereert dat de brief, met daarin de uitnodiging om deel te nemen aan de buurtapp Nextdoor, is verzonden namens een buurtbewoner. Volgens klager heeft de desbetreffende buurtbewoner geen toestemming voor het verzenden van de brief gegeven en was hij zelfs daarvan niet op de hoogte. Volgens klager blijkt dit uit de mededeling van de buurtbewoner “ik heb jou niets gestuurd”. Anders dan klager meent, volgt uit deze verklaring niet, en in ieder geval zonder meer, dat de buurtbewoner niet van het verzenden van de brief op de hoogte was. Blijkbaar meent deze persoon dat hij zelf niets heeft gestuurd aan klager, hetgeen in zoverre juist is dat adverteerder dit namens hem heeft gedaan. De voorzitter acht het mogelijk dat de buurtbewoner zich niet heeft gerealiseerd dat de brief door adverteerder in zijn naam zou worden verzonden. Dat neemt niet weg dat ervan moet worden uitgegaan dat wel toestemming voor de brief is gegeven. Het tegendeel volgt immers niet uit de verklaring van de buurtbewoner, terwijl adverteerder stellig betoogt dat uitnodigingsbrieven alleen kunnen worden verzonden als een lid zelf opdracht daartoe heeft gegeven. Een lid moet deze actie volgens adverteerder bovendien bevestigen door op de knop “uitnodigingen versturen” te klikken. Zonder bevestiging worden er geen uitnodigingen verzonden. Pas nadat de actie bevestigd is, laat adverteerder de uitnodigingen namens het lid drukken en worden deze door PostNL bezorgd als geadresseerde post, aldus adverteerder. De voorzitter ziet in hetgeen klager stelt geen aanleiding om aan te nemen dat adverteerder, ook buiten de hier omschreven procedure om, uitnodigingen verzendt. Daarmee is de grondslag van de klacht komen te ontvallen. Immers, het moet ervoor worden gehouden dat de uitnodiging die klager van de buurtbewoner heeft ontvangen namens die persoon in diens opdracht is verzonden, overeenkomstig hetgeen adverteerder stelt. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken