a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2021/00021

Datum:

11-02-2021

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Agressieve Reclame

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden uiting

Het betreft een van KPN afkomstige brief aan klager, met de titel:

“Goed nieuws. Er komt glasvezel in uw straat”. In de brief staat onder meer:
“U hebt toestemming gegeven aan KPN NetwerkNL voor het plaatsen van een glasvezelaansluitpunt in uw woning. Als uw woning is aangesloten op het glasvezelnetwerk, dan zetten wij u gratis over op Glasvezel van kpn Hier hoeft u verder niks voor aan te vragen.
Het maandbedrag blijft hetzelfde
Wij zetten uw huidige abonnement voor internet, telefoon en/of tv-diensten gratis om naar een glasvezelabonnement van KPN. Hierdoor profiteert u van een snellere internetverbinding, zonder dat u daar meer voor hoeft te betalen. Uw maandbedrag en abonnement blijven gewoon hetzelfde. Wij regelen alles voor u.
Als KPN NetwerkNL het glasvezelaansluitpunt in uw woning heeft geïnstalleerd, dan ontvangt u een e-mail met een uitnodiging om een monteursafspraak te maken. De monteur zet uw Internetverbinding dan om naar Glasvezel.”

 

De klacht

Klager heeft een brief van KPN ontvangen waarin staat dat hij door KPN wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk. Klager stelt dat sprake is van een agressieve vorm van reclame. Klager heeft nooit contact gehad met KPN over een glasvezelaansluiting in huis. Ooit heeft klager een ADSL-abonnement afgesloten bij Telfort.

Twee jaar geleden heeft klager zich ingeschreven voor een gezamenlijke aanleg van glasvezel en gekozen voor een andere provider. KPN zou toen nog geen netwerk in de straat van klager uitrollen. Inmiddels ligt dit netwerk van zowel de door klager gekozen provider als die van KPN er wel. Er moeten nog huisaansluitingen gemaakt worden.
Op de brief ontbreekt tenslotte het postadres van KPN.

 

Het verweer

De brief van 5 januari 2021 is gericht aan KPN-klanten die toestemming hebben gegeven voor het plaatsen van een glasvezelaansluiting van KPN NetwerkNL in hun woning. KPN informeert haar klanten middels de brief welke gevolgen dit heeft voor een bij KPN afgenomen internet-, telefoon- en/of televisieabonnement. De brief bevat dus belangrijke informatie over de door de klant bij KPN afgenomen diensten. Klager heeft de brief ook ontvangen omdat klager volgens de gegevens van KPN internet-, telefoon en/of televisiediensten afneemt bij KPN. Zoals ook uit de klacht blijkt, heeft klager een internetabonnement bij Telfort afgesloten. In 2020 zijn Telfort-klanten gemigreerd naar het KPN-merk. De brief betreft volgens adverteerder een servicebericht dat uitsluitend gericht is aan KPN-klanten, waardoor deze buiten het bereik van de Nederlandse Reclame Code valt.

Voorts merkt adverteerder nog op dat in de woonplaats van klager twee partijen gezamenlijk glasvezel hebben aangelegd. Hierdoor zijn in de woningen door de aannemer (gelijktijdig) twee glasvezelaansluitingen geplaatst: één voor het netwerk van E-fiber en één voor het netwerk van KPN NetwerkNL.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter begrijpt de klacht aldus dat klager bezwaar maakt tegen de brief van KPN met daarin informatie over een glasvezelabonnement, nu hij nooit contact heeft gehad met KPN over een glasvezelaansluiting in zijn huis en hij een andere provider heeft. Blijkbaar meent klager dat adverteerder hem met de brief op oneigenlijke wijze ertoe probeert te brengen alsnog klant van haar te worden. Adverteerder betwist dit.

Gelet op de inhoud en strekking van de brief, is deze onmiskenbaar bedoeld voor personen die al klant zijn van KPN. Adverteerder heeft in haar verweer gesteld dat klager klant van haar is en dat adverteerder om die reden de brief aan klager heeft verstuurd. Zo is gebleken dat klager in een eerder stadium een ADSL-abonnement bij Telfort heeft afgesloten en zijn in 2020 klanten van Telfort automatisch overgegaan naar KPN. Door middel van de onderhavige brief wordt klager geïnformeerd over de (gratis) omzetting van het bestaande abonnement naar een glasvezelabonnement.

De voorzitter kan niet vaststellen of klager inderdaad klant van KPN is en of hij deze brief terecht heeft ontvangen. Wat daarvan zij, op grond van het voorgaande is de voorzitter van oordeel dat de bestreden uiting niet het karakter van een reclame-uiting heeft, maar een mededeling betreft in het kader van de contractuele relatie tussen een klant en KPN. De brief bevat geen mededelingen die dit kader te buiten gaan en niet gebleken is dat adverteerder andere motieven had dan een (volgens haar bestaande) klant over de aansluiting op het glasvezelnetwerk te informeren. Nu de brief geen reclame-uiting bevat, kan de voorzitter ook geen oordeel geven over het feit dat in de brief een postadres van adverteerder ontbreekt.

De klacht kan naar het oordeel van de voorzitter niet slagen.

 

De beslissing

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken