a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2021/00113

Datum:

06-05-2021

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website belsimpel.nl voor zover hierop staat:
“Over Belsimpel Alle telefoons en providers op één plek. Belsimpel is het adres waar je terecht kunt voor al jouw telefoonwensen. Bij Belsimpel heb je keuze uit alle telefoons en alle providers. Hierdoor kun je goed vergelijken en vind je altijd iets dat écht bij jou past!”

 

Samenvatting van de klacht

Adverteerder claimt ten onrechte dat alle providers via haar te bestellen zijn. Zo is Youfone, een van de grotere providers, niet in het assortiment van adverteerder opgenomen. Hierdoor is de reclame-uiting misleidend. Indien men bijvoorbeeld een Sim-only abonnement wil met 10.000 Mb data en 4G+ ziet men bij adverteerder als goedkoopste optie een abonnement van € 20,50 per maand, maar niet het vergelijkbare abonnement van Youfone voor € 10,- per maand. De beweringen worden ook regelmatig in Tv-spotjes gedaan.

 

Samenvatting van het verweer

Er is een verschil tussen de vaktermen MNO (Mobile Network Operator) en MVNO (Mobile Virtual Network Operator). In het Nederlands wordt dit vertaald als provider (MNO) en virtuele provider (MVNO). Adverteerder bedoelt in de reclame-uiting MNO’s, te weten providers die zelf een netwerk hebben. In Nederland zijn dat er vier, te weten KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2. Adverteerder biedt alle vier aan en omschrijft dit in de reclame-uiting marktconform. Youfone valt hier niet onder want zij is een virtuele provider. In de televisiecommercials wordt het duidelijk gecommuniceerd. Adverteerder is het wel met klager eens dat het op de website duidelijker kan worden uitgelegd en zal dit aanpassen. Overigens dient adverteerder duidelijk te kunnen maken dat zij een ander bedrijf is dan Simpel, die in hetzelfde domein opereert. Simpel biedt één provider aan, terwijl adverteerder alle providers noemt waardoor het publiek weet van wie de boodschap afkomstig is. Bij misleiding moet een consument een transactie aangaan die men niet aangegaan zou zijn als men beter wist. Dat dat is hier niet het geval. Youfone heeft waarschijnlijk 1-5% marktaandeel en is dus niet groot. Qua prijs zit Youfone aan de onderkant, maar er dient ook te worden gelet op aspecten als reputatie en combinatie met andere producten waarbij men voordelen krijgt. Adverteerder is overigens in gesprek met Youfone om deze binnen enkele maanden toe te voegen aan het aanbod.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Klager beschrijft in de klacht een specifieke webpagina als de uiting waartegen hij bezwaar heeft. Daarnaast verwijst hij naar beweringen in ‘Tv-spotjes’. De voorzitter zal de beoordeling evenwel beperken tot bedoelde webpagina, nu niet duidelijk is of klager ook over de ‘Tv-spotjes’ bedoelt te klagen en welke commercials hij bedoelt.

2)  Op de bestreden webpagina wordt met zoveel woorden gezegd dat men bij adverteerder terecht kan voor “alle providers”, respectievelijk dat men deze daar kan vergelijken en zo een keuze kan maken. De gemiddelde consument zal op grond van deze uiting ervan uitgaan dat adverteerder daadwerkelijk alle providers aanbiedt. Dit klopt indien men het begrip ‘provider’ uitlegt op de (beperkte) wijze zoals adverteerder dat doet, te weten als providers die zelf een netwerk hebben. Adverteerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij van de vier providers die op deze wijze in Nederland actief zijn abonnementen aanbiedt. Het onderscheid dat adverteerder maakt tussen een Mobile Network Operator en een Mobile Virtual Network Operator, kan evenwel niet algemeen bekend worden geacht. Adverteerder omschrijft dit ook zelf als “vaktermen”. Daarbij komt dat uit de uiting in het geheel niet blijkt dat adverteerder onderscheid maakt tussen soorten providers en dat zij alleen abonnementen van Mobile Network Operators bedoelt. De gemiddelde consument die de uiting ziet, zal daardoor een ruimere interpretatie aan de uiting geven dan adverteerder doet, en zal menen dat adverteerder diensten van alle providers aanbiedt, ongeacht of dit Mobile Network Operators of Mobile Virtual Network Operators zijn.

3)  Het voorgaande impliceert dat de bestreden reclame-uiting een ruimer aanbod suggereert dan adverteerder waarmaakt. Adverteerder had duidelijk dienen te maken dat zij een gekwalificeerde invulling geeft aan de mededeling “alle providers” en hoe deze invulling luidt. Nu zij dit heeft nagelaten, is sprake van het ontbreken van essentiële informatie en daarmee van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Klager heeft onweersproken gesteld dat het aanbod van adverteerder niet altijd de goedkoopste abonnementen omvat. De gemiddelde consument die erop zal vertrouwen dat adverteerder een compleet aanbod heeft, zal die goedkope abonnementen missen waardoor zijn economische gedrag wezenlijk kan worden verstoord. Dit geldt ook indien rekening wordt gehouden met het volgens adverteerder beperkte marktaandeel van Youfone en met de overige aspecten die zij noemt. De prijs is immers in beginsel een beslissende factor bij het nemen van een besluit over een transactie. Op grond van het voorgaande is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Dat adverteerder zich in haar uitingen wenst te onderscheiden van het bedrijf ‘Simpel’ kan geen rechtvaardiging geven voor de misleiding.

4)  De voorzitter neemt nota van de toezegging van adverteerder om de uiting aan te passen. Nu evenwel de tekst waartegen bezwaar wordt gemaakt nog woordelijk op de bestreden webpagina staat, beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken