a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2021/00578

Datum:

25-01-2022

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De klacht

Klaagster staat  ingeschreven bij Postfilter en heeft in augustus 2021 gebruik gemaakt van het recht van verzet richting afzender Delta Fiber. Toch krijgt klaagster meer dan 3 maanden later nog steeds ongeadresseerde post van afzender.
Hierover is contact geweest met afzender en Postfilter. Afzender heeft aangegeven geen post meer te zullen sturen. Desondanks krijgt klaagster nog steeds ongeadresseerde en ongevraagde post van afzender.

Het verweer

Door een samenloop van omstandigheden is wederom een ongeadresseerd poststuk bij klaagster terechtgekomen. Afzender merkt hierbij op dat, een ander poststuk waar klaagster ook over klaagt, namelijk het poststuk van “Viber Q” niet afkomstig is van afzender en dus niet aan haar valt toe te rekenen.
Afzender is zich er van bewust dat dit niet de bedoeling is en zij heeft betrokken afdelingen hierop aangesproken en de regels omtrent de naleving van het Postfilter nogmaals onder de aandacht gebracht.
Op korte termijn zal afzender alle direct mail vanuit het cross channel managementsysteem verzenden waardoor de kans op dit soort incidenten beperkt zal worden.
Verder is afzender een verbeteringstraject gestart met betrekking tot het uitsturen van ongeadresseerde post waarbij per ommegaande onder andere een dubbele check zal worden uitgevoerd op de uitfiltering van Postfilterregistraties in de geselecteerde adressenlijsten van de campagne.

Het oordeel van de voorzitter

Niet in geschil is dat klaagster staat ingeschreven in het Postfilter. Uit het verweer blijkt dat afzender erkent dat bij een bepaalde zending (niet bij het poststuk van “Viber Q” maar bij een andere zending) sprake is geweest van een menselijke fout waardoor is gehandeld in strijd met artikel 5.2 Code Postfilter 2021. Ingevolge dit artikel is het niet toegestaan een consument te benaderen van wie de gegevens zijn opgenomen in het bestand van het Postfilter. Wel ziet de voorzitter in het verweer aanleiding om aan te nemen dat sprake is geweest van een onbedoelde fout en dat afzender zich zal inspannen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Om die reden zal de aanbeveling om niet meer op een dergelijke wijze reclame te verzenden worden gedaan voor zover nodig.

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 5.2 Code Postfilter 2021 aan klaagster verzonden. De voorzitter beveelt afzender, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te verspreiden.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken