a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2022/00081

Datum:

01-03-2022

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

Samenvatting van de klacht

Klaagster werd namens adverteerder (Ziggo) gebeld, terwijl zij herhaaldelijk heeft verklaard dat zij niet telefonisch benaderd wenst te worden. Klaagster is nooit klant geweest van adverteerder en zij bouwt momenteel haar eenmanszaak af. Ondanks excuses van adverteerder stopt het bellen niet.

Samenvatting van de reactie van adverteerder

Naar aanleiding van een eerdere klacht van klaagster heeft adverteerder veelvuldig contact gehad met haar. Dit heeft ertoe geleid dat alle interne systemen van adverteerder zijn gecontroleerd. Ook heeft adverteerder haar verkooppartners verzocht om te controleren of er gegevens van klaagster in de systemen stonden en deze te verwijderen. Abusievelijk is dit bij een van de partners niet gebeurd, waardoor klaagster toch nog een keer benaderd is. Hierbij is tevens door een medewerker van de verkooppartner de suggestie gewekt dat uit naam van adverteerder werd gebeld en niet uit naam van de partner. Adverteerder betreurt de gang van zaken en heeft de verkooppartner en de betreffende medewerker aangesproken om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Het nummer van klaagster is overal op de zogeheten ‘blacklist’ gezet en zal zij niet meer door adverteerder of door haar verkooppartners worden benaderd.

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht luidt dat afzender herhaaldelijk en zonder toestemming klaagster telefonisch heeft benaderd voor een telemarketinggesprek. Klaagster heeft blijkens de overgelegde stukken mede gecorrespondeerd namens een onderneming. Voor zover de telefonische benadering haar als ondernemer betreft, staat dit niet aan toepassing van de Code voor Telemarketing 2021 (CTM) in de weg. In deze Code wordt onder ‘consument’ immers tevens verstaan: een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, zoals ZZP, VOF, maatschap of een eenmanszaak. De voorzitter constateert dat de onderneming van klaagster aan deze omschrijving beantwoordt.

2)  Adverteerder heeft de klacht erkend. Dat het gesprek dat aanleiding gaf tot de klacht is gevoerd door een verkooppartner, doet aan haar verantwoordelijkheid voor het naleven van de CTM niet af. Meer in het bijzonder heeft adverteerder gehandeld in strijd met artikel 2 lid 1 CTM, dat bepaalt dat telemarketinggesprekken door adverteerders of intermediairs uitsluitend zijn toegestaan als de betreffende adverteerder of intermediair kan aantonen dat de consument daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend. Deze toestemming ontbreekt. In het feit dat adverteerder heeft verklaard dat zij maatregelen heeft genomen die daadwerkelijk voorkomen dat klaagster opnieuw voor telemarketing wordt gebeld, ziet de voorzitter tot slot aanleiding om de aanbeveling om niet meer op een dergelijke wijze te handelen, te doen voor zover nog nodig.

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande heeft adverteerder gehandeld in strijd met artikel 2 lid 1 CTM. De voorzitter beveelt adverteerder, voor zover nodig, aan om niet meer in strijd met dit artikel te handelen.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken