a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2022/00122

Datum:

25-04-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de aanprijzing van een abonnement op de onlinestreamingsdienst Viaplay op de (Nederlandstalige) website www.viaplay.coml-nl/. Bij een foto van Max verstappen staat onder meer:

“Tijdelijke aanbieding!

€99 voor het eerste jaar

Begin met streamen op 01 maart 2022

Meld je nu aan”.

Daaronder, in een kleiner lettertype: “Na 12 maanden zal de dan geldende prijs maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij u er tijdig voor kiest uw abonnement stop te zetten. Op uw abonnement zijn de algemene voorwaarden van Viaplay van toepassing. Deze aanbieding geldt tot en met 28/02/2022.”

 

Samenvatting van de klacht

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat daarin alleen de prijs van de tijdelijke aanbieding wordt genoemd en verzwegen wordt wat de kosten van het abonnement na de actie zijn. Die kosten bedragen €13,99 oftewel €167,88 per jaar. Dat het abonnement na een jaar €13,99 per maand kost, baseert klager op een online zoekresultaat (zoekmachine niet zichtbaar, zoekresultaat is streamwijzer.nl) en van de website www.ziggo.nl, waar een Ziggo-abonnement wordt vergeleken met een abonnement op Viaplay.

 

Samenvatting van het verweer

In de maand februari 2022 heeft Viaplay een pre-launch campagne gevoerd. In deze advertentie werd een jaarabonnement op Viaplay aangeboden, met als ingangsdatum 1 maart 2022 voor de prijs van 99,-. Voor dit bedrag krijgen potentiële klanten gedurende 12 maanden toegang tot Viaplay. Alle noodzakelijk beschikbare informatie (“tijdelijke aanbieding”, “€99,- voor het eerste jaar” en “begin met streamen op 1 maart 2022”) is in de advertentie verschaft. Hierdoor kan geen verwarring ontstaan over het feit dat na afloop van het jaarabonnement een andere prijs dient te worden betaald. De advertentie zal de gemiddelde consument niet brengen tot een besluit over het nemen van een transactie dat hij anders niet had genomen.

Klanten die zich hebben aangemeld naar aanleiding van de advertentie, ontvangen tijdig (tenminste 30 dagen voor de einddatum van het jaarabonnement) een herinnering per e-mail om hen op de hoogte te stellen van het aflopen van jaarabonnement. In deze e-mail zal de geldende prijs voor het tweede kwartaal van 2023 worden vermeld en zal de klant de mogelijkheid krijgen om het abonnement op te zeggen zodat het niet automatisch wordt omgezet naar een maandabonnement.

De prijs voor een Viaplay maandabonnement per het tweede kwartaal van 2023 was ten tijde van de pre-launch campagne niet bepaald en kan ook thans nog niet worden bepaald. Dat inmiddels de maandprijs (zonder korting) voor 2022 door NENT op €13,99 is bepaald, is niet noodzakelijkerwijs bepalend voor de nog vast te stellen maandprijs voor de periode vanaf het tweede kwartaal van 2023. Dit omdat verschillende factoren van invloed zijn op een dergelijke beslissing, bijvoorbeeld de verwerving of het verlies van uitzendrechten door NENT.

Over de door klager overgelegde screenshots merkt NENT op dat deze afkomstig zijn van derden en de informatie op die websites dus niet afkomstig is van NENT. Uit deze screenshots volgt evenmin wat de kosten voor een Viaplay maandabonnement vanaf het tweede kwartaal van 2023 zullen zijn, en ook niet dat NENT de kosten voor een Viaplay maandabonnement na afloop van het in de advertentie aangeboden jaarabonnement al zou hebben bepaald.

NENT merkt ten slotte op dat de advertentie na februari 2022 niet meer in Nederland is getoond.

 

Het oordeel van de voorzitter

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat daarin verzwegen zou worden wat de kosten van het abonnement zijn nadat de jaaraanbieding van €99 is afgelopen. Deze klacht slaagt niet.

In de uiting wordt duidelijk gemaakt wat de prijs voor het eerste jaar is. Door de tekst “€99 voor het eerste jaar” en de tekst “na 12 maanden zal de dan geldende prijs maandelijks in rekening worden gebracht” wordt de consument er tevens duidelijk op geattendeerd dat er na de aanbieding een andere prijs gaat gelden. Welke prijs dat zal zijn, is volgens NENT nu nog niet bekend. Om die reden kan van NENT niet verwacht worden dat zij de prijs die vanaf maart 2023 gaat gelden in haar advertentie opneemt. Op basis van de verschafte informatie is de consument goed in staat om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen, te weten het jaarabonnement voor €99,- aangaan. Wanneer hij het maandbedrag dat na 1 maart 2023 gaat gelden (wat nu nog niet bekend is) te hoog vindt, kan hij het abonnement tijdig opzeggen, zoals ook in de uiting is vermeld.  

 

De beslissing van de voorzitter

De klacht wordt afgewezen.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken