a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2022/00202

Datum:

13-06-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting voor de streamingsdienst Viaplay op de website van adverteerder (www.viaplay.coml-nl). In de uiting staat:

“Zoek je een beetje extra spanning? Films. Series. Live sport. Opzegbaar op elk moment.”

In de uiting is een link opgenomen met de tekst “Ga voor Viaplay”.

 

Samenvatting van de klacht

Klager heeft een abonnement op Viaplay genomen. Omdat de service niet is wat klager ervan had verwacht, wilde hij het abonnement na een maand beëindigen. Toen werd hem echter meegedeeld dat sprake is van een jaarabonnement dat tot 1 maart 2023 loopt en dat daadwerkelijk opzeggen pas na een jaar mogelijk is. Nu de opzegging pas na een jaar kan ingaan, vindt klager de mededeling in de uiting “opzegbaar op elk moment” misleidend.

 

Samenvatting van het verweer

Van 1 tot en met 28 februari 2022 heeft adverteerder in Nederland een ‘pre-launch’-campagne gevoerd. In het kader van deze campagne is als tijdelijke aanbieding voor € 99,- een jaarabonnement op Viaplay aangeboden met als ingangsdatum 1 maart 2022. Na afloop van de vaste termijn van 12 maanden zal het abonnement automatisch worden omgezet in een maandabonnement, tenzij het abonnement vóór deze omzetting wordt opgezegd. Alle noodzakelijke informatie over de tijdelijke aanbieding is verstrekt in een uiting op de website van adverteerder, waarvan een screenshot bij het verweer is overgelegd. Op 23 februari 2022 heeft klager zich aangemeld voor de eerstgenoemde tijdelijke aanbieding. Toen hij, na ongeveer een maand gebruik te hebben gemaakt van Viaplay, zijn abonnement wilde opzeggen, is hem meegedeeld dat de opzegging zou ingaan na afloop van de vaste termijn van 12 maanden waarvoor hij zich had aangemeld en € 99,- had betaald. De uiting betreffende de tijdelijke aanbieding bevat geen tekst waaruit blijkt dat het abonnement op elk moment kan worden opgezegd (en restitutie kan worden ontvangen). De bij de klacht overgelegde uiting geeft weer hoe de website van Viaplay er na 1 maart 2022 uitzag, nadat de tijdelijke aanbieding waarvoor klager zich had aangemeld, was verlopen en Viaplay was begonnen met het aanbieden van een maandabonnement voor € 9,99 per maand. Anders dan in de uiting over de tijdelijke aanbieding staat, wordt in de vanaf 1 maart 2022 op de website staande uiting vermeld: “Opzegbaar op elk moment”. Het maandabonnement is geen abonnement voor een vooraf bepaalde periode, zoals het jaarabonnement van de tijdelijke aanbieding, maar loopt maandelijks door en kan daarom op elk moment worden opgezegd. Uit de algemene voorwaarden blijkt ook dat bij abonnementen voor een vooraf bepaalde periode die periode de minimale duur is waarvoor de klant zich moet abonneren en moet betalen. Alle voorwaarden van het abonnement dat klager naar aanleiding van de tijdelijke aanbieding is aangegaan, waren hem voorafgaand aan zijn aanmelding bekendgemaakt. Deze uiting is daarom niet misleidend of oneerlijk in de zin van de artikelen 8 en 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De door klager overgelegde uiting is als bewijs voor zijn klacht niet relevant.

 

Nadere informatie van klager

Desgevraagd bevestigt klager dat zijn abonnement op Viaplay op 23 februari 2022 is ingegaan en dat het een contract voor 1 jaar is. Omdat klager niet tevreden was over de kwaliteit van de uitzendingen rond de Formule 1, en hij zich meende te herinneren dat sprake was van een opzegtermijn van een maand na de start van de uitzendingen, wilde hij zijn abonnement opzeggen. Op dat moment zag hij op de website de bestreden advertentie staan met daarin de mededeling “Opzegbaar op elk moment”. Klager heeft naar aanleiding daarvan besloten “het nog even aan te kijken” in de hoop en de verwachting dat de kwaliteit zou verbeteren. Toen hij uiteindelijk toch wilde opzeggen, werd hem meegedeeld dat de opzegging pas na 1 jaar zou ingaan. Dit is volgens de voorwaarden van Viaplay, maar klager meent dat in de bestreden uiting vermeld had moeten worden dat de mogelijkheid “opzegbaar op elk moment” niet geldt voor jaarabonnementen of reeds voor de start van de uitzendingen afgesloten abonnementen.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter begrijpt de klacht zo dat klager de uiting op de website van Viaplay waarin wordt meegedeeld “opzegbaar op elk moment” misleidend acht, omdat bij de geadverteerde opzegmogelijkheid geen voorbehoud wordt gemaakt voor de jaarabonnementen die voor de startdatum van de uitzendingen van Viaplay zijn afgesloten.

Vast is komen te staan dat klager op 23 februari 2022 een jaarabonnement op Viaplay heeft afgesloten, ingaande op 1 maart 2022. Adverteerder heeft gemotiveerd gesteld dat in februari 2022 de tijdelijke aanbieding van een jaarabonnement voor € 99,- gold en dat zij daarvoor op haar website reclame maakte. In de (bij verweer overgelegde) uiting betreffende deze tijdelijke aanbieding staat: “EUR 99 voor het eerste jaar”, “Begin met streamen op 01 maart 2022” en “Na 12 maanden zal de dan geldende prijs maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij u er tijdig voor kiest uw abonnement stop te zetten. Op uw abonnement zijn de algemene voorwaarden van Viaplay van toepassing. Deze aanbieding geldt tot en met 28/02/2022.” In deze uiting komt de bestreden mededeling “opzegbaar op elk moment” niet voor. Deze mededeling komt wel voor in de uiting die vanaf 1 maart 2022, na afloop van de tijdelijke aanbieding, op de website stond en betrekking had op de vanaf dat moment door Viaplay aangeboden maandabonnementen.

Op grond van het vorenstaande kan de klacht dat de bestreden uiting door het ontbreken van een voorbehoud bij de mededeling “opzegbaar op elk moment” misleidend is, niet slagen. Klager heeft op basis van de toenmalige informatie, waarin de bestreden mededeling “opzegbaar op elk moment” ontbrak, een jaarabonnement afgesloten. Niet is gesteld of gebleken dat de informatie die klager bij het afsluiten van zijn abonnement heeft gezien onjuist of misleidend was. Het is ook zonder uitdrukkelijk voorbehoud in de bestreden uiting voldoende duidelijk dat de mogelijkheid om een abonnement op elk moment te kunnen opzeggen, waarmee daarna voor andere abonnementen is geadverteerd, niet ziet op het reeds eerder en onder andere voorwaarden afgesloten jaarabonnement van klager. Dat de maandabonnementen waarop de bestreden reclame-uiting betrekking heeft daadwerkelijk ‘elk moment opzegbaar’ zijn, zoals in deze uiting staat, is niet betwist. Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
  

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken