a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2022/00394

Datum:

20-09-2022

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de vermelding van het roamingtarief in de Verenigde Arabische Emiraten op de website van Lebara (www.mobile.lebara.comll/tarieven), die luidt:

“Mobiel internet in Verenigde Arabische Emiraten  18 per MB”.

 

Samenvatting van de klacht

Als tarief voor mobiel internet in de Verenigde Arabische Emiraten wordt vermeld “18 per MB”. Er staat geen euroteken bij en ook geen uitleg onder de tabel met tarieven. Gezien de verdere reclame van Lebara (“de scherpste tarieven”) en de daling van internationale roamingtarieven, las klager “18 per MB” als 18 cent per MB. Aangekomen in de Emiraten bleek echter uit een door Lebara aan klager gestuurde sms dat de tarieven niet in centen maar in euro’s zijn. Daarmee zijn de tarieven 100 maal hoger dan verwacht. Klager vindt dit misleidend en wil dat Lebara duidelijker is over de tarieven.

 

Samenvatting van het verweer

De overige tarieven voor de Verenigde Arabische Emiraten zijn indicatief voor het tarief van het mobiel internet en tarieven onder 1 euro worden op alle andere pagina’s aangeduid met bijvoorbeeld ‘0,15’. Aangezien er voor “18” geen komma of ander cijfer stond, ging adverteerder ervan uit dat voldoende duidelijk was dat met het afrondende “18 per MB” 18 euro werd bedoeld. Dit blijkt echter niet duidelijk te zijn. Ter verduidelijking worden inmiddels in de tarieventabellen alle afrondende euro tarieven vermeld met ‘,-‘ achter het bedrag, op dezelfde wijze zoals de tarieven voor alle andere plaatsen worden gecommuniceerd. Adverteerder legt het aangepaste tarieven-overzicht voor de Verenigde Arabische Emiraten over, waarin bij mobiel internet wordt vermeld: “18,- per MB”.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. Beoordeeld moet worden of de vermelding van het roamingtarief in de Verenigde Arabische Emiraten op de website van Lebara voldoende duidelijk is. Het tarief is vermeld als “18 per MB”.

Volgens adverteerder zou uit de overige tarieven voor de Verenigde Arabische Emiraten kunnen worden afgeleid dat met “18” wordt bedoeld 18 euro en niet 18 eurocent. Wat hiervan zij, dit neemt niet weg dat de enkele aanduiding “18 per MB” voor meerderlei uitleg vatbaar is en om die reden onvoldoende duidelijk. De onduidelijkheid wordt niet weggenomen door het gegeven dat op tarievenpagina’s voor andere landen tarieven onder één euro worden aangegeven met “0,..”, zoals adverteerder stelt. De onderhavige uiting dient op zichzelf aan de bepalingen voor een duidelijke prijsvermelding te voldoen.

2. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de bestreden uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk is ten aanzien van de prijs als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

3. Nu adverteerder aannemelijk heeft gemaakt dat de uiting inmiddels is aangepast, zal de voorzitter gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
 

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken