a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2017/00477

Datum:

31-07-2017

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vastgoed

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website www.Mierendokter.nl, die onder andere de volgende tekst bevat:
“Bestrijding kost nu slechts € 59,- excl. BTW incl. voorrijkosten. En daarmee helpen wij u binnen een dag van uw mieren af.”

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat. Klager heeft op basis van de uiting de Mierendokter laten komen om de mieren bij klager en zijn buren te laten bestrijden. Toen de medewerker van Mierendokter bij klager arriveerde, deelde deze mee dat er doorgaans – en ook in het geval van klager – 3 behandelingen nodig zijn, bij elkaar voor een bedrag van € 177,- ex BTW. Klager voelt zich misleid omdat de belofte dat hij in 1 dag van het probleem af is voor een bedrag van € 59,- niet wordt waargemaakt.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Adverteerder heeft te maken met uiteenlopende situaties: de ene keer gaat het om de bestrijding van 1 mierennest in een kleine tuin, de andere om meerdere nesten in een grote tuin. Daarom komt de medewerker langs: om het probleem te bekijken en een plan van aanpak te bespreken. Het is aan de klant wat hij met dit advies doet. Als de klant er niks mee doet, worden geen kosten gerekend. Adverteerder rekent ook geen voorrijkosten. De prijs van “€ 59,- ex btw” op de website is gebaseerd op het meest voorkomende geval, aldus adverteerder.

 

Het oordeel van de voorzitter

In de bestreden uiting staat: “Bestrijding kost nu slechts € 59,- excl. BTW incl. voorrijkosten. En daarmee helpen wij u binnen een dag van uw mieren af.” Uit de klacht en uit het verweer blijkt het niet altijd zo te zijn dat men in 1 dag voor het bedrag van € 59,- van de mieren “af” is: dat hangt af van verschillende factoren. Naar het oordeel van de voorzitter betreft dit informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen. De consument moet hierop in de uiting zelf op duidelijke wijze attent worden gemaakt. In de uiting is aan dit vereiste niet voldaan.

Gelet hierop is sprake van het ontbreken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Ambtshalve wijst de voorzitter erop dat op de website de prijs telkens exclusief BTW vermeld wordt. Ingevolge artikel 38 van de Wet op de omzetbe­las­ting 1968 is het voor een ondernemer verboden om goederen en diensten aan particulieren aan te bieden “tegen prijzen met zodanige aanduidingen dat de omzetbelasting niet in de prijzen zou zijn be­gre­pen”. Nu adverteerder zijn diensten (ook) aan particulieren aanbiedt, en de prijs exclusief BTW wordt vermeld, heeft adverteerder gehandeld in strijd met deze wettelijke bepaling en daarmee in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Dat de consument door de mededeling “excl. BTW” kan afleiden dat hij bij de prijs nog BTW dient op te tellen, doet hier niet aan af, omdat met die enkele mededeling niet wordt voldaan aan het bepaalde in voornoemd artikel van de Wet op de omzetbelasting. De voorzitter verwijst in dit verband naar de beslissing van de Reclame Code Commissie d.d. 25 mei 2016 over een eerdere uiting van Mierendokter (dossiernummer 2016/00271).

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met artikel 2 en 7 NRC. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken