a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2019/00391

Datum:

08-08-2019

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vastgoed

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De klacht

Eerder heeft klaagster ook een klacht ingediend bij deze afzender. Klaagster maakt bezwaar tegen het herhaaldelijk en begin juni 2019 (wederom) ontvangen van ongeadresseerde reclame terwijl op klaagsters brievenbus een NEE/JA-sticker is aangebracht.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. Klaagster heeft onweersproken gesteld dat (een bezorger van) afzender in juni 2019 een reclamefolder heeft gedeponeerd in de brievenbus van klaagster, die is voorzien van een NEE/JA sticker in de zin van de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR). Met deze sticker wordt kenbaar gemaakt dat de bewoner geen ongeadresseerd reclamedrukwerk (maar wel huis-aan-huisbladen) wenst te ontvangen. Door het reclamedrukwerk ondanks de aanwezigheid van een NEE/JA-sticker in de brievenbus van klaagster te bezorgen, is artikel 3.1 van de Code VOR overtreden. Ingevolge dit artikel dienen afzenders en verspreiders ieder voor zich en in gezamenlijk overleg alle maatregelen en voorzieningen te treffen die noodzakelijk zijn teneinde de respectering van de op bijlage 1 bij de Code VOR vermelde stickers te bereiken en voor de verdere uitvoering en naleving van de Code VOR.

2. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Afzender heeft artikel 3.1 van de Code VOR overtreden. De voorzitter beveelt afzender aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te verspreiden.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken