a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00668

Datum:

26-11-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Vastgoed

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de advertentie voor Droomparken Beekbergen in De Telegraaf van 12 oktober 2019. Daarin staat onder meer, rond een foto van (recreatie)woningen in een bosrijk gebied en aan het water:

“Je eigen recreatiewoning midden op de Veluwe? Laat je dit weekend inspireren!

(..)

Geniet van natuur en water en kom inspiratie opdoen tijdens onze open dagen.

Ontdek onze recreatie woningen voor eigen gebruik, als interessante belegging (door verhuur-opbrengst) of een combinatie hiervan.”

Aan de rechterzijde van de advertentie zijn foto’s van drie recreatiewoningen opgenomen met daarbij de toepasselijke vanaf-prijzen en de mededeling “inclusief BTW” of “exclusief BTW”. Bij de grote foto en de drie kleinere foto’s staat: “Op unieke water- en bosrandkavel.”

Onderin de advertentie staat, in kleinere letters, voor zover hier van belang:

“ Genoemde prijzen zijn excl. kavel.”

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager constateert dat de volledige advertentie is gedrukt in grote cijfers en letters, behalve de aantekening “genoemde prijzen zijn excl. kavel”. Dit onderdeel is volgens klager dermate klein geschreven dat het voor velen onleesbaar zal zijn. Om die reden vindt klager de advertentie misleidend.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Holiday Investments erkent dat bepaalde fragmenten, waaronder de informatie over de kavel, in kleinere letters is geschreven. Toch meent Holiday Investments dat de gehele advertentie, ondanks de onderdelen met kleinere lettergrootte, nog steeds leesbaar is en bovendien alle essentiële informatie bevat die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te kunnen nemen. Het zou dus voor de consument duidelijk moeten zijn dat er voor zowel een woning als een kavel betaald dient te worden. Daarom worden consumenten volgens adverteerder niet op het verkeerde been gezet en is er geen sprake van misleiding.

 

Het oordeel van de Commissie

Klager acht het misleidend dat onderin de advertentie met volgens hem zeer kleine, voor velen niet te lezen, letters staat, dat de genoemde prijzen exclusief kavel zijn. De Commissie vat de klacht aldus op dat klager stelt dat hierdoor op onduidelijke wijze de essentiële informatie wordt verstrekt die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Holiday Investments heeft als verweer aangevoerd dat de advertentie alle benodigde essentialia voor het aanbod bevat en de consument niet op het verkeerde been zet. De Commissie overweegt als volgt.

Bij de vraag of een uiting misleidend is, dient van de totale reclame-uiting te worden uitgegaan en van de context waarin mededelingen worden gedaan. In dat verband oordeelt de Commissie dat indien in een uiting een accommodatie wordt getoond met bijbehorende prijs, waarbij ook (een deel van) de kavel is te zien, de gemiddelde consument niet zal verwachten dat deze prijs uitsluitend de opstal zelf betreft en niet tevens het perceel waarop is gebouwd. De gemiddelde consument zal derhalve aannemen dat een prijs wordt getoond inclusief kavel. De onjuiste indruk die de advertentie wekt, wordt nog versterkt doordat bij de accommodaties staat: “op unieke water- en bosrand kavel”. De in zeer kleine letters gedane mededeling “genoemde prijzen zijn excl. kavel” neemt deze indruk niet weg. Deze mededeling is daarvoor te onopvallend en bovendien worden de prijzen zonder enige verwijzing naar die mededeling vermeld.

Op grond van het vorenstaande is de Commissie van oordeel dat de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk is ten aanzien van de prijs van de aangeboden recreatiewoningen als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken