a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00056

Datum:

25-02-2020

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Vastgoed

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Uiting 1
Het betreft een televisiecommercial met tag-on van Kadasterdata. In de televisiecommercial wordt – voor zover hier van belang – het volgende gezegd:
“In een jaar kan er veel gebeuren en veranderen. Ook de huizenmarkt is volop in beweging. Maar wat betekent dit voor u? Kadasterdata weet het. Weten hoeveel uw woning in waarde is gestegen en de verwachte woningwaarde van volgend jaar? SMS postcode en huisnummer naar tweeëntwintig drieëndertig.”
De commercial eindigt met de volgende in beeld getoonde tekst:
“Eenmalig € 3,00 per sms
KADASTERDATA
hét platform voor vastgoeddata
SMS POSTCODE ÉN HUISNUMMER
22 33
Eenmalige dienst voorwaarden www.kadasterdata.nl Sms-kosten van toepassing.
€ 3,00 kosten per item max 3 berichten. Er geldt geen herroepingsrecht. Ben je jonger dan 16 jaar? Vraag toestemming aan je ouders. Kadasterdata is niet gelieerd aan het Kadaster.”
In de tag-on wordt het volgende gezegd: “Sms postcode en huisnummer naar tweeëntwintig drieëndertig.”
Gelijktijdig staat dezelfde tekst in beeld die aan het einde van de tv-commercial wordt getoond.

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat. Klaagster verwachtte in de eerste sms de actuele waarde van haar huis te ontvangen, maar kreeg de waarde op basis van de gemiddelde prijsstijging en de WOZ-waarde van twee jaar geleden. In de drie sms-berichten die daarop volgden, ontving zij naar eigen zeggen informatie waar zij niet om had gevraagd en die reeds bij haar bekend was. Klaagster wilde alleen de actuele waarde weten en die weet zij nu nog steeds niet. Daarbij was klaagster geschrokken van de kosten voor de dienstverlening – 9 euro – en zij vond het te veel gevraagd om in het kader van een tv-reclame de kleine lettertjes te lezen.
Om bovengenoemde redenen voelt klaagster zich misleid.

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat. Kadasterdata is in de commercial volstrekt helder over de informatie die iemand ontvangt wanneer men postcode en huisnummer stuurt naar 2233. Dit wordt ook nader toegelicht op de website waar de commercial naar verwijst.
Daarnaast is Kadasterdata in al haar commerciële communicatie helder over haar dienstverlening, het aantal berichten en het tarief.
De ‘kleine lettertjes’ zijn in overeenstemming met de voorschriften in de Reclamecode Mobiele Diensten. Dat klaagster ervoor kiest de kleine lettertjes niet te lezen, kan niet aan Kadasterdata worden tegengeworpen.

Het oordeel van de Commissie

1. In de commercial met tag-on biedt Kadasterdata een dienst aan, waarbij de consument door zijn postcode en huisnummer te sms’en bij Kadasterdata kan opvragen hoeveel zijn woning in waarde is gestegen en wat de verwachte woningwaarde van volgend jaar is. Aldus is sprake van een ‘mobiele dienst’ waarop de Reclamecode Mobiele Diensten van toepassing is.
2. De Commissie begrijpt de klacht zo dat klaagster de onderhavige uiting in de eerste plaats misleidend acht, omdat hierin volgens haar wordt gesuggereerd dat met behulp van de door Kadasterdata verstrekte gegevens de actuele waarde van haar woning kan worden bepaald, terwijl in werkelijkheid de WOZ-waarde van twee jaar terug met een gemiddelde prijsstijging als uitgangspunt is genomen. De Commissie gaat ervan uit dat klaagster hiermee een beroep doet op artikel 3.1 van de Reclamecode Mobiele Diensten, waarin is bepaald dat de reclame geen mededelingen, afbeeldingen, suggesties of omissies mag bevatten waardoor de eindgebruiker van de dienst misleid kan worden over de aard en kenmerken van de aangeboden diensten.
Deze klacht kan niet slagen. Niet is weersproken dat Kadasterdata aan klaagster sms-berichten heeft gestuurd met daarin onder andere de door Kadasterdata getaxeerde WOZ-waarde van klaagsters woning en de verwachte waarde over 12 maanden. Of de inhoud van deze berichten juist is, kan de Commissie bij gebrek aan informatie op dit punt niet beoordelen.
3. Verder vindt klaagster de uiting misleidend wegens de onduidelijke vermelding van de informatie over het tarief voor de dienst. Krachtens artikel 4.1 aanhef en sub c en d Reclamecode Mobiele Diensten dient de prijs van de dienst op duidelijke en ondubbelzinnige wijze in de reclame-uiting te worden vermeld.
In de commercial en de tag-on staat rechtsboven: “Eenmalig € 3,00 per sms”. Hoewel deze mededeling (kennelijk) is bedoeld om aan te geven dat sprake is van een eenmalige dienst (en geen abonnement), waarbij verschillende sms’jes kunnen worden gestuurd van € 3,- per stuk, kan deze mededeling gemakkelijk zo opgevat worden dat slechts één maal € 3,- in rekening wordt gebracht. Gelet hierop voldoet de uiting niet aan het vereiste dat op duidelijke en ondubbelzinnige wijze informatie over de kosten moet worden verstrekt. Dat onderin de uiting wordt vermeld “Eenmalige dienst (…) “€ 3,00 kosten per item” en “max 3 berichten”, neemt de verwarring die kan ontstaan door de mededeling “Eenmalig € 3,– per sms” onvoldoende weg.
4. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

Op grond van hetgeen is overwogen onder punt 3 van het oordeel acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 4.1 aanhef en sub c Reclamecode Mobiele Diensten. Zij beveelt adverteerder aan om met betrekking tot de prijsinformatie niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken